Aktualizace k 17. 01. 2022 - Podrobnosti k TRASOVÁNÍ po styku s osobou pozitivně testovanou na Covid-19

Aktualizace k 17. 01. 2022

Od 17. 1. 2022

 • se mění podmínky udělování izolací a karantén (musí do ní nově i očkovaní a po prodělání nemoci). Podrobnosti níže.
 • byly přidány dopisy vysvětlující co dělat, když vám ani během 5 dní od rizikového kontaktu nepřijde od hygieny žádná zpráva. Viz příloha.

Nařízení izolace

V případech, kdy krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy rozhodne o opatřeních k zabránění šíření onemocnění covid-19 ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), nařídí izolaci v minimální délce trvání 5 dnů:

 • a) osobě s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2;
 • b) osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem rychlého antigenního tesu (dále jen „RAT testu“) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb.

Osobě s pozitivním výsledkem RAT testu je podle platného mimořádného opatření indikováno konfirmační PCR vyšetření. Nicméně od data doručení pozitivního výsledku RAT testu do ISIN je nařízena izolace, kdy „dnem nula“ nařízené izolace je den odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření (RAT test) přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prokázalo. Za „den nula“ se považuje taktéž, i den odběru diagnostického vzorku v případě RT – PCR testu.


Ukončení izolace

V případech, kdy krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy nařídila izolaci k zabránění šíření onemocnění covid-19 ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), předmětnou izolaci ukončí:

 • a) osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení RT-PCR testu;
 • b) osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 • c) u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;
 • d) osobě, u které byla izolace ukončena je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu*, a to následujících 5 dní od ukončení izolace nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.

Nařízení karantény

Krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hlavního města Prahy k zabránění šíření onemocnění covid-19

 • a) nařídí osobě, která byla na základě epidemiologického šetření vyhledána jako osoba v epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19, karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a), zákona č. 258/2000 Sb. (dále jen „karanténa“) v minimální délce trvání 5 dnů ode dne posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti v minimální délce trvání 5 dnů od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19, kdy „dnem nula“ nařízené karantény je den posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti den odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19;
 • b) osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény dle čl. III písm. a); osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu*, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 osoba kontaktuje svého poskytovatele zdravotních služeb a absolvuje RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace podle čl. I. písm. a);
 • c) nařídí osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) provedeného v rámci naplnění aktuálně platného mimořádného opatření pro testování zaměstnanců karanténu v délce 5 dní od pozitivního výsledku testu;
 • d) v případě, že osoba uvedená v čl. III písm. c) nevykazuje příznaky akutního respiračního onemocnění a podstoupila v době po pozitivním výsledku testu vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, karanténa se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Pavel Škoda, ředitel školy


Aktualizace k 12. 01. 2022

Byly aktualizovány dopisy KHS KHK pro osoby, které přišly do kontaktu s pozitivně testovaným na Covid-19. Viz výše.

Prosím vždy pečlivě prostudovat.

Děkuji.

Pavel Škoda, ředitel školy

 


Aktualizace k 11. 01. 2022 – NETÝKÁ SE TĚCH, KTERÝM BYLA IZOLACE NEBO KARANTÉNA NAŘÍZENA PŘED 11. lednem

Na období od 11. do 16. 1. 2022 se mění pravidla pro nařizování izolací a karantén, a to takto:

 • Izolace JE NAŘÍZENA osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.
 • Karanténa JE NAŘÍZENA osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů.
 • Karanténa SE NENAŘIZUJE osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce, s tím, že se zvažuje toto upravit jinak od 17. 1., o čemž vás budeme informovat.

Dále se mění pravidla pro ukončování izolací a karantén, a to takto:

Izolace se ukončí

 • osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu;
 • osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2;
 • u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;
 • osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.

Karanténa se ukončí

 • osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.

Pavel Škoda, ředitel školy


 

Aktualizace k 07. 01. 2022

Byly aktualizovány dopisy KHS KHK pro osoby, které přišly do kontaktu s pozitivně testovaným. Viz příloha níže.

Dopisy jsou bohužel poněkud zmatené a neodpovídají aktuálně používaným postupům. Budí dojem, že všichni musíte vyplňovat sebetrasovací dotazník. Tak tomu už ale není a KHS KHK chce dopis upravit až příští týden, protože ten přinese další velké změny.

Abyste nebyli úplně zmatení, přikládám níže také výtah z metodiky, podle které se postupuje nyní. Nechci ji celou opisovat, ale mělo by to fungovat tak, že:

1) očkovaní nebo v ochranné lhůtě po prodělání Covid-19 dostanou tuto SMS zprávu:

Vzor SMS – očkovaní/po nemoci:
Pro Alexandr B. (r.n. XXXX): Dne XX.YY. jste byl/a v epidemiologicky vyznamnem kontaktu s COVID-19 pozitivni osobou. Vzhledem ke stavu ockovani a/nebo prodelane nemoci COVID-19 vam NENI narizena karantena. Vice informaci o vyjimkach z karanteny na adrese https://covid.gov.cz/rk. Dekujeme, KHS

A tím pro ně celá věc končí.

2) ti, co mají jít do karantény dostanou tuto zprávu:

Vzor SMS – karanténa:
Pro Alexandr B. (r.n. XXXX): Dne XX.YY. jste byl/a v epidemiologicky vyznamnem kontaktu s COVID-19 pozitivni osobou. Byla vam vystavena eZadanka na PCR test s cislem 1744474424. Na test se objednejte pokud mozno 5-7. den od kontaktu. Dodrzujte pravidla KARANTENY dle https://covid.gov.cz/rk po dobu 14 dnu od kontaktu. Po negativnim PCR testu s terminem odberu nejdrive 5. den od kontaktu muze byt karantena ukoncena uz po 7 dnech. Dekujeme, KHS

A tou je třeba se řídit.

3) pouze v případě, že se v celém systému něco zadrhne, dostanete SMS s výzvou k vyplnění sebetrasovacího dotazníku:

Vzor SMS – sebetrasování:
Pro Alexandr B.: Dne XX.YY. jste byl/a v epidemiologicky vyznamnem kontaktu s COVID-19 pozitivni osobou. Vyplnte sebetrasovani na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy (kod XXXX a PIN ZZZ), kde vam bude vystavena zadanka na PCR test nebo potvrdite vyjimku z karateny. Plne ockovani nebo osoby do 180 dnu po nemoci COVID-19 maji vyjimku z karanteny, pokud nemaji priznaky onemocneni. Ostatni musi dodrzovat pravidla KARANTENY dle https://covid.gov.cz/rk po dobu 14 dnu od kontaktu. Po negativnim PCR testu s terminem odberu nejdrive 5. den od kontaktu muze byt karantena ukoncena uz po 7 dnech.
Dekujeme, KHS

Děkuji za pochopení.

Pavel Škoda, ředitel školy

 


Aktualizace k 13. 12. 2021

Byly aktualizovány dopisy KHS KHK pro osoby, které přišly do kontaktu s pozitivně testovaným.

Viz příloha níže.

Pavel Škoda, ředitel školy


Aktualizace k 1. 12. 2021

Novinky

 1. Karanténa je nařizována v minimální délce 7 dnů od data posledního rizikového kontaktu s osobou, u níž byla prokázána nákaza koronavirem. V průběhu karantény je POVINNOST podstoupit RT-PCR test, a to vždy nejdříve 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě negativity RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 se nejdříve po uplynutí 7 dnů karanténní opatření ukončí. V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního dne kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
 2. Změněny byly dopisy pro osoby v kontaktu s pozitivně testovaným. Viz příloha.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Pavel Škoda, ředitel školy


Milí žáci, vážení rodiče, zákonní zástupci,
epidemická situace se tak zhoršila, že došlo k zahlcení kapacit hygienických stanic a trasování začalo probíhat pomocí sebetrasovacích formulářů.

Odkaz na formulář přijde každému zletilému žákovi, který přišel do styku s covid pozitivním, nebo zákonnému zástupci (jednomu) nezletilého žáka, jehož dítě přišlo do styku s covid pozitivním. Bez ohledu na očkování nebo prodělání Covid-19.

Formulář se vyplňuje vždy za žáka, a to i za očkovaného nebo toho, který je v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. To, že je žák očkovaný nebo v ochranné lhůtě a tudíž nemusí do karantény (pokud nemá příznaky) se dozvíte až po vyplnění rodného čísla v závěru a odeslání dotazníku. Systém to podle rodného čísla sám zjistí a napíše Vám (údajně zeleně), že jste nebyli v rizikovém kontaktu a tudíž nemusíte do karantény.

Více v podrobném návodu z KHS KHK v příloze. Návody jsou různé pro zletilé žáky a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Čtěte ten správný :-).

Děkuji za trpělivost.
Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk