Na den inženýrem – Merkur perFEKT Challenge

Na den inženýrem – Merkur perFEKT Challenge

Studenti z Jiráskova gymnázia v Náchodě se ve čtvrtek 24. listopadu 2022 zúčastnili soutěže Merkur perFEKT Challenge konané pod záštitou Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Soutěž měla zahájení již v 9 hodin ráno, což pro náš tým se jménem KofALak a ve složení Adam Roštejnský (4.B), Jirka Pelikán (4.B), Vojta Hornych (4.B) a Tobiáš Mazura (7.W) mělo za důsledek, že se muselo vyrazit poměrně brzo. Zúčastněných týmů bylo nakonec 54, to odpovídá celkem 216 účastníkům.

Cílem soutěže bylo postavit z Merkuru stroj, který co nejlépe dokáže splnit zadání. Na výběr bylo z devíti různých témat, které si týmy zvolily již při registraci – automatická třídička odpadu, autonomní dopravní prostředek, funkční model větrné elektrárny s akumulací energie, kresba obrazu pomocí robotické ruky, pásovec řízený barevnými značkami na trase, pásovec sledující světlo, svalem na robota, synchronní generátor s permanentními magnety, závod se Sluncem.

Náš tým měl vybraný projekt automatická třídička odpadu. Naším úkolem bylo separovat plast, papír a kov od sebe. K dispozici jsme měli elektromotor, větrák z počítače, stavebnici Merkur, permanentní magnet, karton a lepící pásku. Na postavení třídičky jsme měli asi šest hodin. A pak přišel moment pravdy, jak moc dobře nám to funguje – podařilo se nám něco vytřídit ale ne všechno.

Konečné vyhlášení výsledků bylo okolo 16:30, následované závěrečným rautem. Náš tým se umístil na třetím místě.

Po skončení akce jsme byli všichni plni dojmů a také zklamáni z rautu, na který jsme se strašně těšili, ale než jsme se dostali ke stolu s občerstvením, už na nás téměř nic nezbylo.

Adam Roštejnský, 4.B

image_printTisk