česky english deutsch

Jiráskovo gymnázium » Předměty a výuka » Výtvarná výchova » Materiály pro výuku


Kubismus

Kubismus

Kubismus bylo avantgardní umělecké hnutí, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle - latinsky cubus), které byly pak pomocí fantazie skládány do obrazu, proto zobrazené předměty působí dojmem, že jsou deformované a objevují se zároveň z několika pohledů. Problém nastal u předmětů, které jsou ve vzájemném vztahu, neboť pak vznikalo mnoho průhledů s neobvyklými úhly pohledu.

Kubismus se snažil počítat i se čtvrtou dimenzí (ovlivněno A. Einsteinem) a s nekonečnem. Proto kubismus musel řešit nové problémy perspektivy a vytvářel nové prostorové vztahy mezi předměty.

Kubismus měl velký dopad na umělce prvních desetiletí 20. století a tím ovlivnil (ať přímo či nepřímo) vývoji nových uměleckých stylů (futurismus, konstruktivismus a expresionismus. V některých lokalitách získal charakter uměleckého slohu (např. v Čechách).

První impulsy -  r 1906  - Georges Braque (Francouz) a Pablo Picasso (Španěl) oba ovlivnil Paul Cézanne a africké domorodé umění.

Termínu „kubismus“ jako první použil francouzský kritik umění Louis Vauxcelles v roce 1908 ("divný cubiques" = krychle).

Podle tvorby dělíme kubismus na:

 1. Pre-cubismus (19061909) – v toto období zahájili kubisté Georges Braque a Pablo Picasso. Období kdy kubismus vznikal, díla jsou ovlivněna předchozími malířskými trendy, dochází k objevování kubistické perspektivy. (např. Pablo Picasso - Ženský akt). Postupně jsou zobrazované předměty omezovány na základní geometrické tvary, z barev se používaly pouze odstíny šedé a hnědé barvy.
 2. Analytický kubismus (19091912) – v tomto období kubismus nebyl abstraktním uměním, barva se stále téměř nepoužívala. Dochází k částečné abstrakci tzn. zobrazované předměty jsou nahrazovány jinými podobnými předměty. Zobrazovaný předmět je rozložen na jednotlivé geometrické tvary, které jsou pak zobrazeny neperspektivně vedle sebe.
 3. Syntetický kubismus (též vrcholný) (19121914) – v této fázi se kubismus přiblížil abstrakci, předmět je rozložen a následně složen do tvaru s jiným významem,který je skládán z linií a ploch. Objevuje se koláž a s ní i barva.

Světové malířství:

 • Georges Braque (Francouz)
 • Pablo Picasso (Španěl)
  • modré období - obrazy s pesimistickými náměty,
  • růžové období – spolupráce s Braqem – syntetický a analytický kubismus, později se nechává inspirovat surrealismem a expresionismem, věnoval se grafice a keramice, také objektové tvorbě
  • dílo: Avignonské slečny, Guernica

České malířství:

ARCHITEKTURA

U některých architektů došlo k velmi výraznému ovlivnění kubismem, jejich stavby samozřejmě musely být především funkční, proto nelze hovořit o čistém kubismu. Architekti tvořící pod vlivem kubismu vytvářeli velmi zvláštní díla, která působí velice silným dojmem.

Architekti:

Vytisknout tento článek …
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Poslední aktualizace webu: 21.02.2018