česky english deutsch

Jiráskovo gymnázium » Předměty a výuka » Výtvarná výchova » Materiály pro výuku


Surrealismus


  SURREALISMUS

Surrealismus se zrodil ve dvacátých letech ve Francii jako
poslední velký -ismus. samotný název byl převzat z podtitulu Apollinairovy
divadelní hry Prsy Tiresiovy - surrealistické drama /sur = nad/. Tento nový
výraz měl označovat uměleckou metodu, v níž jsou umělcova fantazie a
imaginace absolutně nezávislé na vnější realitě.

Manifest surrealismu, jehož autorem je francouzský spisovatel
a teoretik André Breton, byl vydán roku 1924, ale surrealistické hnutí
vzniklo již o pět let dříve, kdy ve francii vyšla kniha Magnetická pole
(spoluautor opět André Breton). V ní poprvé použili její autoři techniky
automatického záznamu (diktát podvědomí), tedy principu, který je
surrealismu vlastní. V Manifestu surrealismu je nový směr definován jako
absolutní skutečnost, v níž se prolínají dva protiklady: právě ona
skutečnost a sen.

Surrealismus byl jednoznačně ovlivněn psychoanalýzou
rakouského lékaře Sigmunda Freuda. Freud jako první odhalil a přisoudil
velký význam v životě člověka nevědomým duševním procesům. Tento
vnitřní svět idejí je určujícím faktorem v psychické činnosti, lidské
chování je tak determinováno nevědomím (Freud například absolutizoval
sexuální momenty v lidské existenci).

Ovlivněni Freudem usilovali surrealisté proniknout do
podprahového života, inspiraci hledali ve snech, halucinacích, delirantních
stavech apod.. Není proto divu, že své kořeny nacházeli surrealisté u
Chirica, ale rovněž u Goyi, Bosche a Arcimbolda.

Surrealismus pracuje s tím, že známy objekt je umístěn do
pro něj neobvyklého prostředí, a tím vzniká napětí uvolňující
fantazii, obrazy apod. Stejně tak spojováním zdánlivě nesourodých skutečností
je docilováno zvláštnosti, tajemnosti...("krásný jako nahodilé
setkání šicího stroje a deštníku na pitevním stole").

Hlavní metodou surrealismu je však "psychický
automatismus" - je to tvůrčí proces, při němž umělec zaznamenává
bezprostředně, to jest bez rozumové kontroly a jakéhokoliv záměru,
okamžité sestavy a děje v nitru člověka.

K vytváření "vnitřního světů se vyhranily dvě základní
metody: 

  1. tzv. psychický automatismus - záznam psychiky, kde
    barevné polohy a linie jsou symboly vnitřního světa (Miró)
  2. magický realismus (veristický surrealismus)- malíř vytváří
    iluzi své vnitřní vize (Dalí)

Hlavní představitelé: Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy, Salvador Dalí

 

Surrealismus u nás

 

Teoretikem surrealistické skupiny se stává  
Karel Teige. Paradoxem je, že surrealističtí malíři a teoretikové byli
pronásledováni nejen za okupace, ale i komunisty v 50. letech.

Se surrealismem je asi nejvíce spjata Skupina Ra, jejíž vznik
spadá do let okupace. Oficiálně a legálně se skupina Ra objevila až roku
1946 (Ra je počátek slova Rakovník).

Nejproslulejší dvojicí surrealistů jsou malíři Jindřich
Štýrský a Toyen (vl. jm. Marie Čermínová) roku 1927 v Paříži.

Vytisknout tento článek …
Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Poslední aktualizace webu: 21.02.2018