Tělesná výchova

Tělesná výchova

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Informace k předmětu

TV se vyučuje jako samostatný předmět a probíhá odděleně pro chlapce a dívky.

Hodinová dotace předmětu:

 • Prima a sekunda: 3 hodiny týdně + možnost zvolení volitelného předmětu „Sportovní hry“ v hodinové dotaci 1x týdně.
 • Tercie až oktáva, 1. – 4. ročník: 2 hodiny týdně.

Školní prostory: 

 • tělocvična,
 • zrcadlový (gymnastický) sál,
 • posilovna.

Další prostory:

 • venkovní sportovní areál určený zejména pro hry a atletiku (Hamra),
 • zimní stadión,
 • plavecký bazén,
 • případně další pronajaté specializované prostory.

O hodinách tělesné výchovy:

 • Ve druhém ročníku čtyřletého a sextě osmiletého gymnázia je součástí výuky 10 lekcí plavání.
 • V rámci TV probíhají v každém ročníku i lekce bruslení na zimním stadionu.
 • Ve škole funguje kroužek házené.
 • Možnost ranního provozu (vstupu) do tělocvičny, sálu a posilovny – od 7 hod. s dozorem.
 • Ve výuce je rovněž kladen důraz na prevenci úrazů a význam správné životosprávy a správného životního stylu.

Kurzy

Lyžařský kurz

Studenti sekundy, prvního ročníku čtyřletého gymnázia a kvinty osmiletého absolvují 6 – 7 denní lyžařský výcvikový kurz.

Sekunda B na lyžařském výcviku

Sportovní kurz

Žáci třetího ročníku čtyřletého gymnázia a septimy osmiletého absolvují 7 denní sportovní kurz zaměřený na cyklistiku a sporty v přírodě.

Vodácký kurz

Realizuje se dle zájmu studentů.

Sportovní soutěže

Škola se pravidelně účastní sportovních soutěží v nejrůznějších odvětvích (atletika, florbal, volejbal, házená, fotbal, basketbal, ultimate frisbee, přespolní běh, plavání, futsal, stolní tenis, běh do zámeckých schodů, …) a účast je otevřena všem zájemcům z řad studentů školy (viz úspěchy našich studentů).

Plavecké úspěchy

Díky tomu, že studium na JGN často volí řada členů plaveckého oddílu TJ Delfín Náchod, dosahuje naše škola cenných úspěchů ve školních plaveckých soutěžích. Především v kategorii středoškolaček je v posledních letech pravidlem účast na republikových finále a výjimkou nejsou ani medailová umístění.

Školní tým ULTIMATE FRISBEE

Již deset let funguje na JGN školní tým ultimate frisbee (kolektivní hra s létajícím diskem). Stejně tak dlouhá je historie celostátní Středoškolské ligy UF, jejíž obliba a popularita stále stoupá, hlavně mezi studenty gymnázií. V její historii naši studenti doposud nechyběli na žádném z republikových finále a několikrát dosáhli i na medaile.

image_printTisk