Občanská výchova a Základy společenských věd

Občanská výchova a Základy společenských věd

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Na naší škole jsou kontinuálně vyučovány tyto dva předměty. Na nižším gymnáziu je to OV a na vyšším a čtyřletém pak ZSV.

Občanská výchova

Občanská výchova má sloužit především k získání:

  • orientace dětí ve společnosti, ve které žijí (jak uspět ve svých sociálních skupinách, jak fungovat v rodině, co je to stát, jak funguje naše obec, co jsou naše kulturní tradice a zvyky, co je to vlast…);
  • schopnosti zacházet správně s penězi, k získání představy, jak funguje ekonomika (finanční gramotnost);
  • pochopení pravidel života ve státě, zkrátka základní právní povědomí (právo);
  • schopnosti porozumět samy sobě i druhým, sebehodnocení, umění diskutovat a naslouchat druhým (základy psychologie);
  • povědomí o tom, jak vhodným způsobem pečovat o své zdraví a sexualitu;
  • dovednosti zacházet s informacemi a poznat dezinformace (mediální gramotnost).

Snažíme se o to, aby při tom všem žáci rozvíjeli svou kreativitu a fantazii a dostali prostor pro sebevyjádření. Zkrátka spoustu z toho se učí formou hry, návštěvy filmových představení, besedami s lidmi z praxe, soutěžemi, při pohybu po městě i na exkurzích, při projektových dnech….

Vedle základního předmětu OV nabízíme i volitelné hodiny tzv. mediální gramotnosti, protože doba s sebou přináší velké množství informací, ve kterých se není snadné vyznat.

Chceme, aby se vaše (a vlastně i naše) děti uměly vyhýbat rizikovému chování, ať už to je chování na internetu nebo v reálném životě.

Základy společenských věd

Už z názvu vyplývá, že tento předmět bude více naukový než jeho mladší bratříček na nižším gymnáziu nebo ZŠ. Nicméně i pro něj zároveň platí všechny cíle uvedené výše.

Ve vyšších ročnících gymnázia (3. a 4. ročníky) pak nabízíme specializované jednoleté a dvouleté semináře: Seminář psychologie, ekonomické semináře, semináře práva a politologický seminář. Kromě nich i souhrnný společenskovědní seminář.

V nich se studenti kromě jiného učí napsat odborné texty, a to zejména prostřednictvím seminárních prací, případně jejich dopracování pro SOČ (středoškolskou odbornou činnost).

Studenty se snažíme také zapojit do reálného života pořádáním mnoha akcí. Pravidelně organizujeme volby nanečisto neboli studentské volby (probíhají v rámci celé ČR vždy před skutečnými volbami do parlamentu či krajských zastupitelstev), kde se seznámí s reálným průběhem voleb a vyzkouší si volit podle svých preferencí, porovnat je s vyučujícími a jinými školami. Podotýkáme, že si volby musí umět zorganizovat a připravit sami (i když pod vedením vyučujícího).

V rámci předmětu se také pravidelně účastníme simulovaného zasedání a rozhodování institucí EU. Nesmíme zapomínat ani na pravidelnou účast v ekonomické olympiádě, v Broumovských diskusích, v debatních soutěžích, kde si své kompetence a vědomosti porovnávají se studenty z celé ČR. Zaznamenali jsme také celou řadu úspěchů, např. předních míst v soutěžích právnických, v SOČ, ekonomických soutěžích, a to v získání těch nejlepších umístěních i v mezinárodním klání.

Finanční gramotnost doplňujeme certifikovanou hrou Finanční svoboda, kde mohou získat povědomí o tom, jak to s financemi chodí v reálném životě, zjišťují, že získat finanční nezávislost je možné, pokud budou dělat uvážené kroky, vyhýbat se rizikům atp.

Samozřejmostí jsou i besedy s novináři, bankéři a politiky či filozofy. Někdy se nám podaří v rámci exkurze do Prahy navštívit skutečné zasedání jedné z komor Parlamentu ČR či podívat se do ČNB (centrální banky).

Pochopitelně nezapomínáme ani na to, že většina našich studentů bude chtít pokračovat na VŠ, jsme si proto vědomi toho, že je musíme dobře připravit i na jejich budoucí studia.

Mgr. Hana Vrátilová

Velký úspěch našich studentů v Ekonomické olympiádě

V letošním roce zaznamenalo naše gymnázium velký úspěch v krajském, ale i celostátním kole Ekonomické olympiády. Již do krajského kola se probojoval maximální počet pěti studentů z 50.  Naši školu reprezentoval Adam Bernard ze 4.B, Michal Matoulek z 8.W, Denisa Zvoníčková ze 4.B a Markéta Dvořáčková z 8.W. Ze zdravotních důvodů se bohužel nemohl zúčastnit nejúspěšnější řešitel školního kola Vojtěch Brejtr z 8.W.  Naši studenti dosáhli výjimečného úspěchu již v krajském kole, když se na prvním místě umístil Michal Matoulek a na druhém Adam Bernard. Oba díky tomuto skvělému výsledku postoupili do celorepublikové finálové padesátky studentů. Celostátní kolo Ekonomické olympiády se konalo v květnu a neslo se v poměrně slavnostním duchu i vzhledem k velkému počtu sponzorů. Adam Bernard se probojoval do takzvaného superfinále mezi deset nejlepších studentů celé republiky. Jeho celkové umístění bylo nakonec desáté místo, ale je nutno připomenout, že se Ekonomické olympiády v tomto roce zúčastnilo více než 15 000 studentů. Desáté místo z takového počtu studentů je pro naše gymnázium skvělou vizitkou a poděkování patří nejen Adamovi, ale i všem ostatním studentům, kteří naši školu reprezentovali.

Ing. Lucie Pavlíčková

 

image_printTisk