Dramatická výchova a dramatický kroužek

Dramatická výchova a dramatický kroužek

Dramatická výchova je volitelný dvouletý předmět pro žáky prim a sekund  s dvouhodinovou dotací týdně. Smyslem a cílem dramatické výchovy je zkvalitnění a rozvoj řečnických schopností a dovedností, pohybových dovedností a vzájemné komunikace. V průběhu dvou let nacvičíme několik divadelních vystoupení. Hrajeme pro mateřské a základní školy, pro veřejnost a vystupujeme na festivalech, např. v Jičíně nebo v družebním městě Náchoda Kudowa Zdrój. Díky dvojímu získanému grantu jsme zakoupili divadelní kostýmy, loutky a potřebné rekvizity pro stínové divadlo. Repertoár našich vystoupení je tedy pestrý. V rámci dramatické výchovy uskutečňujeme tři zájezdy na divadelní představení do Hradce Králové nebo do jednoho z pražských divadel. V rámci exkurzí navštěvujeme Muzeum loutek v Chrudimi, kde se také účastníme pracovního worshopu. Při zájezdu do Prahy navštěvujeme fundus Ateliérů Barandov.

Studenti nižšího gymnázia i vyšších ročníků se mohou věnovat divadelnímu umění v dramatickém kroužku, který má na naší škole již více jak dvacetiletou tradici. V současné době se dramatický kroužek skládá z klasické divadelní scény a loutkové divadelní scény. Pro studenty sekund v závěru studia dramatické výchovy nebo členovy kroužku organizuji zájezd do Národního divadla v Praze. V říjnu loňského školního roku byl pro studenty zorganizován zájezd do Národního divadla dvakrát a studenti zhlédli operu Prodaná nevěsta. Doprava i vstupenky byly financovány také z grantu.

Někteří studenti, kteří byli osloveni divadelní uměním v rámci dramatické výchovy, jsou dnes členy Divadelní scény mladých Náchodské divadelní scény.

                                                                               PaedDr. Blanka Dvořáčková

Na naší scéně

K divadlu patří i smích…

image_printTisk