Ochrana osobních údajů (GDPR)

Soutěž 3D pro všechny – první, druhé i třetí místo pro Jiráskovo gymnázium

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 se v Praze na Gymnáziu Arabská konalo vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže „3D pro všechny“. Účast na slavnostním vyhlášení jste spojili s exkurzí do kladenské firmy ProSpon, která se zabývá vývojem a 3D tiskem titanových kloubních implantátů a kostních náhrad.

V soutěži „3D pro všechny“ jde o návrh modelu podle zadání v jedné z kategorií a jeho vytištění na 3D tiskárně. Vybrané a vytištěné modely pak slouží jako výukové pomůcky na  Gymnáziu Radlická pro zrakově postižené a na ZŠ pro žáky s poruchami zraku na Praze 2. Soutěžící tak tvorbou a tiskem 3D modelů umožní poznávat svět jejich zrakově postiženým vrstevníkům, a to je moc dobrý pocit.

Vybraní studenti nejprve svoje modely krátce představili a poté odborná porota určila vítěze. Naši studenti zcela ovládli kategorii Kosmické lodě a plavidla – 1. místo model Space Shuttle Discovery Dominika Markse (8.V), 2. místo zařízení SpinLaunch Aleny Krausové (4.A) a 3. místo rozložitelný model rakety Ariane 6 Tomáše Havla (8.V).

Kromě přenosných disků pro oceněné bylo pro všechny studenty velkou odměnou vidět slabozraké či nevidomé studenty, jak si modely „prohlížejí“ a vybírají si ty z nich, které si na svoje školy odnesou.

Akce tohoto týdne

V pondělí 4. prosince zhlédnou v aule studenti 1. ročníku a kvinty představení Prima sezóna v nastudování Divadla Gymnázia Jeseník. S žáky sekundy a tercie, jejichž zákonní zástupci k tomu dali souhlas, provedou pracovnice katedry psychologie Univerzity Palackého Olomouc sběr dat týkající se zvládaní stresu, osamělosti a dalších proměnných u dospívajících dětí. Anonymní data budou použita k dalšímu výzkumu.

Do Předměřic nad Labem doprovodí v úterý 5. prosince prof. Zapletal náš tým na futsalový turnaj. Ve škole proběhne poslechová část soutěže Konverzace v anglickém jazyce.

Další dva turnaje se konají ve středu 6. prosince. Prof. Divišek doprovodí fotbalisty na futsalový turnaj a prof. Slavík hokejisty na klání na ledové ploše. Naši studenti se opět zapojí do celonárodní sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek občanské sdružení Život dětem věnuje rodinám s těžce postiženými dětmi.

Ve čtvrtek 7. prosince se koná další část Chemické olympiády pro kategorii B.

Dvanáct tříd se zúčastní v pátek 8. prosince v aule dvou koncertů studentských kapel Gymfest 2023. Vystoupí kapely MIRROR, COLLAPSE a PLAN b9.

V sobotu 9. prosince odjíždějí na lyžařský kurz na Boudu Mír v Černém dole studenti 1.A s prof. Půlpánovou, Slavíkem a Macurou a studenti 5.V s prof. Zapletalovou, Zapletalem a Rozinkem. Lyžovat budou v Peci pod Sněžkou. Z kurzu se vrací ve čtvrtek 14. prosince.

Biologický seminář „Lužní les“

První prosincovou sobotu se na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal již druhý seminář k Biologické olympiádě kategorie C a D s názvem „Lužní les“. Tento seminář je určený pro zájemce o biologickou olympiádu a také pro všechny, kteří mají rádi biologii a chtějí se dozvědět něco nového z tohoto oboru. Z naší školy se semináře zúčastnilo 22 studentů. Sobotní zasněžené ráno nikoho nevylekalo, a tak jsme se s menším zpožděním a komplikovanějším přestupem dopravili do Dvora Králové.

První část byla věnována živočichům žijících v lužním lese a vedl ji Mgr. Josef Hotový ze Safari Parku Dvůr Králové.

Druhou částí nás provedl PhDr. Ivo Králiček, Ph.D. z Biskupského gymnázia Hradec Králové. Vyprávěl nám o rostlinách a houbách, které najdeme v lužním lese. Měl pro nás připravené i pracovní listy. Všichni úspěšně zvládli zadané úkoly a pořádně se připravili na školní a případně i okresní či krajské kolo biologické olympiády.

O přestávce jsme měli možnost seznámit se s některými živočichy, protože nám paní RNDr. Jana Dobroruková z gymnázia připravila menší poznávačku.

Věřím, že žáci, kteří věnovali dvě soboty biologii, zvládnou těžké otázky v kontrolním testu a budou i úspěšnými řešiteli biologické olympiády. Nové znalosti se jim budou určitě hodit i v hodinách přírodopisu. Děkuji všem za účast a přidávám pár fotek ze sobotní akce.

MathRace - matematická soutěž PřF MU

MathRace je online matematická týmová soutěž, kde mají soutěžící za úkol během tří hodin vyřešit 45 úloh. Mathrace je mezi matematickými soutěžemi unikátní propojením používání matematických znalostí s volně dostupnými (matematickými) nástroji, které nabízí 21. století, např. Geogebra, WolframAlpha či programovací nástroje. Úlohy jsou ale koncipovány tak, aby i při použití literatury, internetu a dalších nástrojů bylo nutné pro vyřešení úlohy intenzivně přemýšlet.

Soutěž se konala 29. listopadu 2023 od 16 do 19 hodin a z našeho gymnázia se zúčastnili dva týmy - Zderivovaní gympláci ve složení Mazura Tobiáš, Doucha Martin, Dítětová Markéta, Vít Štěpán a tým NemámeTuCoDělat ve složení Hrnčířová Eva, Kubeček Antonín (16), Matjaš Daniel a Bohadlo Jáchym. Byla to pro nás premiéra, letos jsme se zúčastnili poprvé.

Z 68 přihlášených týmů se Zderivovaní gympláci umístili na 32. místě a NemámeTuCoDělat na místě 41. Zvláště pro tým kvintánů NemámeTuCoDělat je to pěkné umístění, protože jsou v této soutěži nejmladší a když vytrvají, určitě jejich umístění bude příští rok ještě lepší. 

pIšQworky podruhé, aneb jak se hraje v krajském kole?

Dne 21. 11. 2023 se uskutečnil krajský turnaj křížků a koleček v Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Soutěž pIšQworky organizoval spolek studentů STUDENT CYBER GAMES se sloganem „hra školou“. Naši školu reprezentoval tým „Pomoc ukřížkujou mě“ ve složení Zuzana Papežová, Eva Hrnčířová, Šimon Bubeníček, Vilém Vokůrka a Daniel Matjaš, všichni z kvinty B.

Hrálo se na dvě skupiny A a B, do kterých bylo rozlosováno 9 družstev. Ve skupině A byly týmy dosti vyrovnané. Skupina B měla dva favority, tým PPSKA z gymnázia Boženy Němcové z Hradce Králové a tým Pomoc ukřížkujou mě. Obě dvě družstva vyhrávala jeden zápas za druhým, až do posledního utkání, ve kterém se tyto dva týmy utkaly. Už v polovině zápasu měla PPSKA značnou bodovou převahu, což vyústilo ve výhru 12:8 pro PPSKu a tím si ponechala sérii výher.

Do play-off se postoupily týmy Shober Shabes (Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice), Náchodské jedničky (SPŠ stavební a Obchodní akademie Náchod), Die Irrtümer (Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka) a Stavaři (SPŠ stavební, Hradec Králové) ze skupiny A. A ze skupiny B se dostaly týmy PPSKA, Pomoc ukřížkujou mě, zKRAcHovaL (Biskupské gymnázium, Hradec Králové) a PiZzA rOhLíK zA 13 kČ (VOŠ a SPŠ, Jičín).

Čtvrtfinále probíhalo vcelku hladce a jednoznačně, až na nejnapínavější zápas týmů Pomoc ukřížkujou mě a Die Irrtümer, kde o postup do semifinále rozhodovala poslední partie. Úspěch nakonec sklidil tým Die Irrtümer s velmi těsným výsledkem 11:9.

Postup do Grandfinále a zároveň první místo si vykřížkoval tým bez jediné porážky PPSKA. Na druhém místě skončili Shober Shabes, na třetím místě se umístili die Irrtümer a bramborové místo si odnesly Náchodské jedničky. Náš tým „Pomoc ukřížkujou mě“ se umístil na 5.–8. místě.

Zápasy probíhaly bez komplikací a s pohodovou atmosférou.

Daniel Matjaš, 5.W

Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je on-line soutěž, ve které soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Někteří žáci a studenti měli možnost (pokud to jejich rozvrh umožnil) tyto úlohy řešit na hodině IKT, pro ostatní zájemce z kategorie Senior byl k dispozici soutěžní termín v pondělí 20. 11. 2023.

V kategoriích Junior (9. třída a 1. ročník SŠ) a Senior (2. až 4. ročník SŠ) se sestavuje celostátní pořadí (u těch studentů, kteří chtěli soutěžit pod svým skutečným jménem). V kategorii Junior se nejlépe z našich studentů umístil Jozef Čelka (5.W, 639. místo z 7781 soutěžích), Karolína Samková (5.W, 670. z 7781) a Jan Valtera (5.W, 1008. z 7781). V kategorii Senior byla na 580. místě z 9984 soutěžících Eliška Holá (7.V), dále Tobiáš Mazura (8.W, 1687. z 9984) a Matěj Klouček (6.W, 1766. z 9984).

I když jsou to pěkná umístění, na postup do ústředního kola to letos bohužel nestačilo. Všem studentům děkujeme za reprezentaci školy a doufáme, že se jim soutěžní úlohy líbily.

Druhé místo v Robosoutěži ČVUT a postup do finále

V minulých letech se našim studentům na Robosoutěži ČVUT příliš nedařilo, až letos dokázal tým Wallsocket229 ve složení Tobiáš Mazura, Martin Doucha a Jan Pražák navázat na úspěchy svých „předchůdců“ krásným druhým místem a postupem do finále.

Robosoutěž ČVUT je soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Letos bylo úkolem robotů posbírat na hřišti barevné kostky a postavit z nich co nejvyšší věž. Zadání tak bylo spíše o mechanické konstrukci, protože postavit z Lega mechanismus pro spolehlivé zvedání kostek není úplně jednoduché. Jako velký problém se ukázalo všechny kostky vůbec na hřišti najít a sebrat.

Z našeho gymnázia se letos soutěže zúčastnily čtyři týmy:

  • kosiska (Jáchym Bohadlo, Václav Holý)

  • Wallsocket229 (Tobiáš Mazura, Martin Doucha, Jan Pražák)

  • Virtuóz vižnprrrou (Tadeáš Knapp, Jiří Vlášek, Zdenek Balcar)

  • The Sun (Ondřej Suchánek, Štěpán Strnad, Matěj Kolaja)

Každý člen týmu dostal na památku tričko Robosoutěže a nechybělo ani občerstvení, kterým je Robosoutěž proslulá 😊

Celkem se středečního kola zúčastnilo 35 týmů, ze základní skupiny postoupily do play-off týmy Wallsocket229 ze 6. místa a kosiska z 10. místa.

Tým kosiska nakonec kvůli troše smůly skončil na 9. místě, ale protože se jejich robot a jeho konstrukce pořadatelům líbila, mohou ještě zabojovat v konstruktérské soutěži.

Robosoutěž ČVUT SŠ 2023

Tým Wallsocket229 se s trochou štěstí probojoval až do finále a obsadil krásné druhé místo. Postupuje tak do celkového finále, které se bude konat v pátek 15. 12. 2023. Robot tohoto týmu na hřišti stavěl krásné „barevné housenky“, to ale na boje ve finále stačit určitě nebude a studenty čeká ještě spousta práce na vylepšování svého robota.

Všem týmům děkujeme za reprezentaci gymnázia a gratulujeme k umístění.

Okresní kolo ve florbalu mladších žáků

Dne 23. listopadu se naši vybraní žáci z prim a sekund zúčastnili okresního finále ve florbalu mladších žáků v Jaroměři. V konkurenci šesti nejlepších školních týmů náchodského okresu obsadili pěkné třetí místo. Do krajského kola zaslouženě postoupila ZŠ Boženy Němcové Jaroměř.

JG - ZŠ Na Ostrově Jaroměř 4:2, branky: Ryšavý, Volf, Pohanka a Sychrovský

JG - ZŠ B. Němcové Jaroměř 0:4

JG - ZŠ Krčín N. Město n. M. 3:1, branky: 2x Ryšavý, Volf

JG - ZŠ V. Hejny Č. Kostelec 0:1

JG - ZŠ Hradební Broumov 3:0, branky: 2x Ryšavý, Volf

Sestava JG: Štěpán Melichar, Ríša Plašil, Matyáš Volf, Vojta Kábrt a David Ryšavý (všichni 2.V), Janek Pohanka, Tomáš Gennert a Honza Rýdl (všichni 2.W), Filip Sychrovský a Sebastian Mach ( oba 1.W), Tonda Pokorný (1.V)

Akce tohoto týdne

V pondělí 27. listopadu se celý pedagogický sbor připojil ke stávce školských odborů, škola bude uzavřena.

V úterý 28. listopadu se někteří studenti vyššího gymnázia zapojí do online Internetové matematické olympiády. Proběhne školní kolo Olympiády v českém jazyce a o den později 29. listopadu mají šanci zájemci o dějepis uspět ve školním kole Dějepisné olympiády.

28. listopadu zhlédnou v rámci Náchodských dnů poezie maturanti v aule představení Slam poetry.

Ve středu 29. listopadu se naši studenti zúčastní matematické soutěže organizované Ústavem matematiky a statistiky a organizátory Brněnského korespondenčního semináře pro studenty středních škol MathRace. Soutěž proběhne v odpoledních hodinách a našim studentům se bude věnovat prof. Svoboda.

Ve dnech 28. a 29. listopadu se zájemci zapojí do Ekonomické olympiády.

Ve čtvrtek 30. listopadu navštíví  studenti 8.W s prof. Francovou Státní vědeckou knihovnu v Hradci Králové, vydají se na literární procházku Po stopách Viktora Fischla a v Klicperově divadle zhlédnou divadelní představení Zbabělci. Prof. Preclík vyveze studenty semináře počítačová grafika ze 4.A a z 8.V do Kladna do firmy ProSpon zabývající se tiskem kloubních a kostních náhrad z titanu a do Prahy na Gymnázium Arabská na vyhlášení výsledků soutěže 3D pro všechny. Prof. Rozinek doprovodí do Jaroměře florbalisty na turnaj.

V pátek 1. prosince poskytne škola prostor pro konání šachového turnaje. V rámci semináře psychologie bude probíhat beseda s pracovnicí Věznice Odolov paní Monikou Středovou.

Sportovní liga náchodských škol

Ve dnech 21.11. a 22.11.2023 proběhla další část dlouhodobé sportovní akce pro žáky 2. stupně
základních škol a nižšího gymnázia v Náchodě. Tentokrát byla na programu házená s tím, že se
studenti našeho gymnázia zúčastnili všech organizovaných turnajů v průběhu výše uvedených dnů.
V úterý 21.11.2023 byly na programu turnaje pro chlapce a děvčata 6. a 7. tříd a, samozřejmě
primy a sekundy Jiráskova gymnázia. Družstvo chlapců obsadilo 4. místo, zatímco celku děvčat se
dařilo podstatně lépe, když děvčata dosáhla na místo druhé. O den později, ve středu 22.11.2023,
byly vypsány turnaje pro 8. a 9. třídy, tercie a kvarty, a družstvo chlapců našeho gymnázia skončilo na
třetím místě. Na závěr je potřeba vyzvednout velký úspěch děvčat v této věkové kategorii, protože
jejich tým celý turnaj vyhrál. Družstvu děvčat blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za
vzornou reprezentaci Jiráskova gymnázia.
Autor: Petr Šulc