Změny v přijímacím řízení (k 15. 3. 2021)

Vážení uchazeči o studium v Jiráskově gymnázia, vážení rodiče, zákonní zástupci,

k 15. 3. 2021 vydalo MŠMT několik opatření obecné povahy, která mění řadu věcí v přijímacím řízení. Všechny podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech.

Nejdůležitější změny jsou tyto:

Termíny přijímacích zkoušek

Gymnázium 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřleté 3. 5. 2021 4. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021
osmileté 5. 5. 2011 6. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021

V těchto termínech se ve škole uskuteční jednotné přijímací zkoušky organizované CERMATem, a to z českého jazyka a z matematiky.

Pozvánku k přijímacím zkouškám s podrobnými informacemi Vám zašleme nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Tedy 19. resp. 21. dubna 2021.

Pro uchazeče o 4leté gymnázium platí, že pokud se jednotná přijímací zkouška v druhé škole, do které jste si podali přihlášku, nekoná, nebo jste si podali pouze jedinou přihlášku k nám, konáte jednotnou přijímací zkoušku také v obou termínech, a to u nás. Dostanete od nás tedy pozvánku na oba termíny.

Pro uchazeče o 8leté gymnázium platí, že pokud jste si podali pouze jednu přihlášku, konáte jednotné přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

Prodloužení časových limitů pro testy jednotné přijímací zkoušky:

  • u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut),
  • u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria zveřejněná ředitelem školy níže dne 31. 1. 2021 zůstávají v platnosti.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk