Týden mezi Óčejáky

Je tomu již několik týdnů, co jsem se jakožto hrdý student Jiráskova gymnázia v Náchodě vypravil reprezentovat naši školu v ústředním kole Olympiády v českém jazyce.

Celé soutěžní klání mělo charakter týdenního tábora, kde jsem společně s dalšími úspěšnými účastníky z celé republiky postupně vypracovával několik úkolů – dvě slohové práce, dvě gramatické úlohy a polopřipravený mluvený projev. V krásném prostředí krajiny okolo Želivu (okr. Pelhřimov) s prastarým premonstrátským klášterem se nesla celá akce v termínu 19. – 24. června ve velmi veselém a zábavném duchu.

Porota sestávající z předních odborníků na český jazyk včetně prof. Marie Čechové a docenta Karla Olivy v průběhu celé soutěže pilně zpracovávala odevzdávané práce účastníků, jejichž výkony vždy následně zhodnotila vlídným slovem. Mimo soutěžní program jsme ve svém volném čase podnikali různé zábavné aktivity, od zpívání v doprovodu kytary po volejbalový turnaj. Po večerech se hrály scénky s aktuální tematikou, každodenně vycházely i tzv. óčéjácké noviny komentující vtipně dění kolem nás.

Zkrátka velmi inspirativní a přátelské prostředí bez jakýchkoli známek soupeřivosti či nespokojenosti. Závěrem nutno dodat, že jsem se nakonec umístil 11. v II. kategorii, což však v kontextu dlouholeté zásady OČJ, že 11. jsou všichni horší než desátí, zahaluje skutečné umístění mlžným oparem.

Ze Želivu (a nikoli Želiva či snad Želivi) odcházím plný dojmů a nových zkušeností s kontakty na všechny skvělé lidi, které jsem za ten týden poznal. Bylo mi ctí reprezentovat naši školu, děkuji především prof. Nývltové a prof. Francové za možnost zúčastnit se této parádní soutěže.

Tobiáš Mazura, 6.W

image_printTisk