Studenti prim a sekund našeho gymnázia v hodině dějepisu vytvářeli svůj první tematický projekt

Po dlouhých měsících distanční výuky se naši primáni i sekundáni zapojili do tvorby projektu věnovanému aktuálnímu tématu: 1100 let od smrti kněžny Ludmily. Motivováni vyprávěním a besedou o sv. Ludmile se ve vyučovací hodině nejprve seznámili s tvorbou a podobou projektu, následně individuálně nebo ve dvojicích pracovali na návrhu svých vlastích projektů. Na jejich dokončení mohli pracovat celý týden v rámci domácí úlohy. Téměř všichni studentíci k této tvorbě přistoupili svědomitě a v příští hodině dějepisu přinášeli velmi zdařilé a pečlivě vytvořené práce, které budou vystaveny na nástěnkách učeben a ve vestibulu gymnázia. Nyní se již primáni těší na tvorbu Orbis pictus pravěku, sekundáni vytvoří  projekt z období středověku.

Blanka Dvořáčková

image_printTisk