Studenti Jiráskova gymnázia v Brně

Naše škola Jiráskovo gymnázium v Náchodě navázala spolupráci s místní firmou ATAS elektromotory Náchod a.s. Zájemci z řad studentů navštívili některé provozy firmy. Skupině devíti studentů, těm, kteří projevili o činnost ATASu největší zájem, nabídla možnost navštívit veletržní výstavu Ampér 2015. Zajistila pro ně jak dopravu tam i zpět, vstupenku i zázemí na svém výstavním stánku. Po krátké instruktáži od doprovázejícího pedagoga se již mohli volně pohybovat po celém areálu výstaviště.

Stovky firem na svých stáncích nabízeli jak informace o svých výrobních programech, tištěné materiály, ale i drobnosti, kterými se snažily přilákat pozornost návštěvníků. Každý si něco odvezl. Ale mnohem důležitější byly informace o tom, co se v oblasti elektrotechniky, zabezpečovací, osvětlovací a všemožně další techniky, dělá nového. Jaké jsou trendy a co je možné očekávat v tomto směru v budoucnosti, až budou studenti studovat na vysoké škole a později si budou volit obor své profesní činnosti. Studenti mohli poznat, jak široká je paleta uplatnění na trhu práce v tomto směru. Neméně významná byla i zkušenost, jak taková velká výstava funguje, co vše je nutno zabezpečit, aby pro tolik lidí na jednom místě byl prostor na osobní jednání, dost jídla, čisté záchody, parkovací místa a vůbec vše potřebné.

Šest hodin, které měli na prohlídku, uteklo jako voda. Na závěr se všichni sešli „u svých“, na stánku firmy ATAS, kde každý dostal tašku s drobnými dárky. Tříhodinová cesta zpět byla zcela vyplněna vzájemnou výměnou postřehů a dojmů z celého dne.

image_printTisk