Studenti dramatické výchovy svojí premiérou zahájili nový kalendářní rok

       Studenti dramatické výchovy svojí premiérou zahájili nový kalendářní rok

Ve čtvrtek 3.ledna dopoledne v aule našeho gymnázia vystoupili poprvé primáni a sekundáni v divadelním vystoupení „Klanění se Jezulátku.“ Tréma byla, ale premiéry se zhostili všichni dobře i díky divákům, kteří mladší začínající ochotníky podpořili a odměnili potleskem. Odpoledne naši začínající divadelníci vystoupili spolu se studentkami loutkové divadelní scény kroužku Hidrak třídy 3.A v poetickém divadelním programu pro veřejnost. Velmi nás potěšila vysoká návštěvnost diváků, kteří spolu s účinkujícími vytvořili úžasnou atmosféru a společně jsme tak prožili příjemné odpoledne.

Blanka Dvořáčková

image_printTisk