Stav přijímacího řízení - aktualizace k 26. 8. 2020

Aktualizace k 26. 8. 2020

Všechna místa pro studium od 1. 9. 2020 jsou obsazena.

Poslední přijatí byli:

8leté gymnázium: 100. místo (podle pořadí po náhradním termínu),

4leté gymnázium: 81. místo.

Aktualizace k 3. 8. 2020

8leté gymnázium

  • Na poslední volné místo byl přijat žák na 100. místě (v pořadí po náhradním termínu). Běží mu lhůta na odevzdání zápisového lístku. Ta může skončit až někdy kolem 28. 8. 2020 (v závislosti na datu doručení rozhodnutí o přijetí).

4leté gymnázium

  • Beze změny.

Aktualizace k 27. 7. 2020

8leté gymnázium

  • Poslední přijatý na 94. místě doručil ve lhůtě zápisový lístek.
  • Ale uvolnilo se jedno místo z důvodu zpětvzetí zápisového lístku již přijatým uchazečem. Oslovujeme tedy postupně další od 95. místa (v pořadí po náhradním termínu).

4leté gymnázium

  • Beze změny.

K 10. 7. 2020

Vážená uchazeči a jejich zákonní zástupci, v tabulce níže najdete aktuální stav přijímacího řízení ke studiu od školního roku 2020/21.

Gymnázium Přijato Odevzdaných zápisových lístků Poslední přijatý Poznámka
8leté 60 59 94
  • v pořadí po náhradním termínu
  • poslednímu přijatému ještě běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku
4leté 60 60 81

Dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí bude možné vyhovět pouze v případě, že si ještě někdo odnese již odevzdaný zápisový lístek nebo pokud nedorazí chybějící zápisový lístek (v osmiletém gymnáziu).

Pokud již nebude možné Vaši žádosti o vydání nového rozhodnutí vyhovět, zašlu Vám 16. července usnesení o zastavení řízení o vydání nového rozhodnutí.

Přijatí žáci dostanou informace ke studiu (rozdělení do tříd, přidělené volitelné předměty a jazyky, požadované učební pomůcky a učebnice, organizace zahájení školního roku…) e-mailem a prostřednictvím našeho webu nejspíše na přelomu července a srpna.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk