Školní kolo zeměpisné olympiády 2016 již ve čtvrtek 28. ledna

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 se v učebně zeměpisu (1.A) uskuteční školní kolo ZO.

V této tradiční zeměpisné soutěži dosahují naši studenti dlouhodobě výborných výsledků. Vrcholem zatím bylo vítězství Jana Šimbery v celostátním kole ZO v r.2010 a jeho následná úspěšná účast v Mezinárodní geografické olympiádě iGeo na Taiwanu. V roce 2016 se iGeo uskuteční 16.-29.srpna v Beijingu (ČLR). V loňském školním roce se celostátního kola ZO zúčastnil Vojtěch Balcar (nyní 5.V).

Všechny studenty školy upozorňuji, že podrobné informace najdete na nástěnce u učebny zeměpisu. Zde se také všichni zájemci o účast ve školním kole ZO zapíší nejpozději v pondělí 25. 1. do 14:00!

S sebou si každý přihlášený soutěžící přinese Školní atlas světa (Kartografie Praha) a psací potřeby. Kategorie C též Školní atlas ČR! Soutěž trvá vždy 1 vyučovací hodinu, probíhá písemně a skládá se ze dvou částí: bez atlasu a s atlasem.

Podrobnosti vám rád sdělí váš vyučující zeměpisu. Soutěž je dobrovolná a určená všem zájemcům o zeměpisné klání.

Harmonogram školního kola ZO:

  1. hodinu: kategorie C (tercie a kvarty) – garant prof. Slavíková
  2. hodinu: kategorie D (vyšší gymnázium) – garant prof. Ježek (soutěžící si mohou vybrat 2. nebo 5. vyuč.hodinu)
  3. hodinu: kategorie A (primy) – garant prof Divišek
  4. hodinu: kategorie B (sekundy) – garant prof. Slavíková
  5. hodinu: kategorie D (vyšší gymnázium) – garant prof. Košvanec (soutěžící si mohou vybrat 2. nebo 5. vyuč.hodinu)

Do okresního kola ZO, které se koná 16. 2. 2016 na ZŠ TGM, postupují z každé kategorie 2 nejlepší soutěžící (s nejvyšším počtem bodů).

image_printTisk