Školní kolo Olympiády v českém jazyce aneb Jak dobýt tvrz naší mateřštiny

Třeba tak, že jednoslovný tvar leč použijete ve větách a souvětích tak, aby byl pokaždé tvarem jiného slova, pokaždé správně vysvětlíte jeho význam a uvedete jeho slovníkovou podobu. Nebo tak, že do větného celku Pozor děti jeďte pomalu doplníte interpunkční čárku nebo čárky tak, aby měl pokaždé jiný význam, který náležitě vysvětlíte. A taky třeba tak, že napíšete 30 řádků o tom, co všechno umí podzim, anebo o tom, čemu říkáte překvapení.

Do stodvacetiminutového soutěžního klání se zapojilo v úterý 26. listopadu 8 terciánů a kvartánů a více než 50 studentů vyššího gymnázia. Do okresního kola postupují ti nejlepší, kvartánky Žanna Markovcijová a Ema Nermuťová, sextán Tomáš Heger a oktavánka Karolína Hrubá a jako náhradníci kvartán Tobiáš Mazura a septimán Jaroslav Grulich.

Všem studentům děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na setkání s češtinou zase příští rok.

Za češtinu a češtináře Jindra Nývltová

image_printTisk