Připomínáme si 1 100 let od smrti kněžny Ludmily v hodinách dějepisu, občanské výchovy a literatury

Studenti našeho gymnázia si ve společenskovědních předmětech připomněli významnou osobnost z knížecího rodu Přemyslovců, kterou kněžna Ludmila bezesporu byla. Její vládu po boku knížete Bořivoje považujeme za historický mezník přechodu lidu v českých zemích od pohanství ke křesťanství. Jako středoškolská učitelka se domnívám, že je důležité, aby studenti gymnázia právě v době technologií 21.století znali výraznou osobnost českých dějin.

 

V noci z 15. na 16. září roku 921 byla svém hradě Tetíně zavražděna Ludmila, manželka prvního historicky doloženého Přemyslovce knížete Bořivoje. Později svatořečená kněžna Ludmila pocházela z rodu Pšovanů žijícího na Mělnicku a byla matkou knížat Spytihněva a Vratislava. V dějinách a povědomí našeho národa je známá jako babička knížat svatého Václava a Boleslava I. (třetím vnukem byl Spytihněv Přemyslovec a vnučka Přibyslava Česká). Kněžna Ludmila je spolu se svým vnukem Václavem považována za patronku naší země a náš národ ji vždy nazýval „matkou Česká země.“ Spolu s manželem knížetem Bořivojem přijala křest na Velké Moravě od věrozvěsta Metoděje. Historie ji považuje za dynamickou ženu přelomového období přechodu od pohanství ke křesťanství. Zbožná kněžna Ludmila šířila lásku k bližnímu svému, milodary podporovala chudé, stavěla chudobince a první nemocnice v péči křesťanských mnichů. Její křesťanská výchova a působení na vnuka Václava zapříčinily vážné rozepře se snachou Drahomírou z polského rodu Stodoranů. Drahomíra ziniciovala Ludmilino zavraždění na jejím exilovém působišti Tetín. Kníže Václav přenechal ostatky babičky Ludmily převést do Prahy. Jsou uloženy v bazilice sv.Jiří na Pražském hradě.

V sobotu 18.září se konala zbožná svatoludmilská pouť převozu ostatků svaté Ludmily na Tetín. Národ si tak připomněl nejen význam odkazu první velké české kněžny, ale i hlavní myšlenky jejího poselství, kterými je nejen láska k bližnímu svému, ale i soucit s trpícími , hmotná a duchovní pomoc ubohým. Svého vnuka Václava ovlivnila tak, že problémy lidstva se jako český kníže snažil řešit pokojnou dohodou a mírovou cestou. I dnes, ve 21. století, bychom měli ctít odkaz kněžny a světice Ludmily.

Blanka Dvořáčková

image_printTisk