POZOR! - Mimořádné opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádné opatření viz. příloha.

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, kteří následně rozhodnou o karanténě.

 

Za neuposlechnutí tohoto opatření může být udělena pokuta ve výši až 3 000 000 Kč.

 

Na základě tohoto opatření je také všem těmto osobám zakázán vstup do budovy Jiráskova gymnázia v Náchodě, a to i v době kdy o jejich karanténě ještě nebylo rozhodnuto.

Děkuji za pochopení a dodržování tohoto nařízení.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

image_printTisk