Počty přihlášek do 1. kola přijímacího řízení

Obor Počet přijímaných Počet přihlášek Poznámka
79-41-K/81 – Gymnázium 60 208 osmileté gymnázium
79-41-K/41 – Gymnázium 60 103 čtyřleté gymnázium

Podrobné informace o všech školách můžete nalézt na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje.

image_printTisk