Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci,

MŠMT konečně vydalo vyhlášku  211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. K ní zveřejnilo také průvodní dopis ministra školství a metodiku. Odkazy na všechny tyto dokumenty najdete zde:

Nejdůležitější části, které se týkají naprosté většiny žáků, jsou tyto:

§ 1
Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

§ 3
Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

 

Při hodnocení v naší škole se budeme držet těchto základních tezí:

  1. Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání, a my nevíme v jaké situaci se konkrétní žáci nacházejí.
  2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole.
  3. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší možnosti přípravy mimo školu.
  4. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků uvedená ve školním řádu nebudou použita.

 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním

Platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. Zatím nepředpokládáme, že by si žáci mohli převzít vysvědčení v tento den osobně. Formu zatím hledáme.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí maturantům

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, platí, že v závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky. V naší škole to bude poslední vyučovací den před nástupem na 5 dní volna poskytnutých ředitelem školy k přípravě na maturitní zkoušku (tzv. „svatý týden“). Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích.

Datum ukončení výuky maturantů v nematuritních předmětech

Vzhledem k tomu, že legislativa v tomto směru nebyla nijak upravena, končí vyučování nematuritních předmětů maturantů na dálku, stejně jako při běžné prezenční výuce, až nástupem na „svatý týden“. Intenzita a forma takové výuky je v této mimořádné situaci v kompetenci vyučujícího a měla by být přizpůsobena této situaci.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk