Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci,

z rozhodnutí Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví České republiky byla některým dalším žákům od pondělí 30. 11. 2020​ obnovena prezenční výuka.

Organizace výuky v naší škole bude následující:

A) Maturanti

Žáci maturitních ročníků pokračují v režimu nastaveném od 25. 11. 2020. Podrobnosti v příspěvku zde.

B) Ostatní žáci čtyřletého a vyššího stupně osmiletého gymnázia

Žáci kvint až septim 8letého gymnázia a žáci 1. až 3. ročníku 4letého gymnázia pokračují v současné distanční výuce. Je pravděpodobné, že se Vám ale od 30. 11. 2020 částečně změní rozvrh. Sledujte informace v Bakalářích.

C) Žáci nižšího gymnázia (prima až kvarta)

Ve třídách nižšího gymnázia bude probíhat tzv. rotační výuka. Tzn. jeden týden budou mít prezenční výuku žáci tříd označených V (prima A až kvarta A) a druhý týden žáci tříd označených W (prima B až kvarta B). V týdnu, kdy nebudou mít žáci prezenční výuku, se budou učit distančně. Toto se bude opakovat do doby ukončení rotačního režimu. Tu zatím neznáme.

S prezenční výukou začínají v týdnu od 30. 11. 2020 třídy označené písmenem V (prima A až kvarta A).

Podrobnosti

  1. Učit se budete prezenčně i distančně podle rozvrhu, který bude v následujících dnech ​ještě upravován. Sledujte změny v Bakalářích.
  2. Výuka musí z rozhodnutí výše uvedených úřadů probíhat pouze v homogenních ​skupinách tvořených žáky jedné třídy. Zachování homogenity má nejvyšší prioritu. V předmětech se žáky z různých tříd (V i W) je vyřešena rotací tříd. Jedna třída bude mít prezenční výuku, která bude online přenášena spolužákům z druhé třídy na distanční výuce.
  3. Distanční výuka nebude probíhat v předmětu Tělesná výchova. Předmět se pokusíme vypustit i z rozvrhů prezenční výuky. Pokud by to ovšem pro třídu znamenalo vznik rozvrhového okna uprostřed výuky, které by se nedalo odstranit bez velkého zásahu do rozvrhu celé školy, pak třídě v rozvrhu Tělesná výchova zůstane a buď tam bude vyučující tělesné výchovy vyučovat druhému předmětu své aprobace nebo půjde třída ven na procházku.
  4. Při prezenční výuce v Hudební výchově je zakázáno zpívat.
  5. Ve všech prostorách školy musíte mít nasazenu ochranu úst a nosu (roušku, lépe respirátor).
  6. Dodržujte prosím již z dřívější prezenční výuky známá epidemiologická opatření. Kromě roušek, ještě častou dezinfekci rukou (při vstupu do školy, při příchodu do třídy, po použití toalety…) a rozestupy alespoň 2 m všude, kde je to možné.
  7. Nepohybujte se zbytečně po škole. Zdržujte se pouze ve své třídě.
  8. Během výuky je povinné o každé přestávce a uprostřed hodiny pětiminutovým průvanem vyvětrat třídy. Dbejte na to a pořádně se oblečte!
  9. V případě, že máte příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), do školy NEVSTUPUJTE!
  10. Pokud se u Vás objeví příznaky onemocnění Covid-19 v průběhu výuky, okamžitě to nahlaste svému vyučujícímu. Ten zajistí Vaše oddělení od kolektivu třídy a informování rodičů.

Děkuji za pochopení a dodržování pokynů. Jen tak se můžeme vyhnout zbytečným nemocným, karanténám atd. Chraňte svým chováním i ostatní – své blízké, učitele, spolužáky…

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk