Organizace výuky maturantů od 25. 11. 2020

Milí maturanti,

z rozhodnutí Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví České republiky Vám byla od středy 25. 11. 2020​ obnovena prezenční výuka.

Organizace Vaší výuky bude následující.

 1. Učit se budete podle rozvrhu, který bude v následujících dnech ​ještě upravován. Sledujte změny v Bakalářích.
 2. Výuka musí z rozhodnutí výše uvedených úřadů probíhat pouze v homogenních ​skupinách tvořených žáky jedné třídy. Zachování homogenity má nejvyšší prioritu a nelze to nijak obcházet.
 3. Souběžně s prezenční výukou nesmí být vedena distanční výuka​. Zákon souběh těchto dvou forem výuky připouští pouze ve striktně vyjmenovaných případech, které v současné době nenastávají.
 4. Na základě bodů 2) a 3) jsem nucen Vám v souladu s pokynem MŠMT zrušit všechny semináře. Nejsme schopni personálně ani prostorově zajistit v nich prezenční výuku v homogenních (jednotřídních) skupinách a distančně je vyučovat nesmíme.
 5. Protože ale jsou semináře pro mnohé z Vás podstatné z hlediska přípravy k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, budeme Vám v nich poskytovat tzv. distanční podporu.
 6. Distanční podpora znamená, že se Vám distančně nad rámec svých povinností bude dobrovolně věnovat Váš učitel ze semináře a Vy se budete také účastnit výuky v semináři dobrovolně.
 7. Vzhledem k tomu, že nebudete schopni se na čas, kdy jsou semináře nyní v rozvrhu, přesunout domů k distanční podpoře, nemůže být distanční podpora poskytována v době dosavadních seminářů. Termín, četnost a metody distanční podpory jsou pouze na dohodě mezi Vámi a Vašim učitelem.
 8. Prezenční ani distanční výuka nebude probíhat v předmětu Tělesná výchova. Rozvrh se pokusíme upravit tak, aby Vám jeho vypuštěním nevzniklo v rozvrhu dvojokno.
 9. V oktávách, kde jsou německý, španělský, ruský a francouzský jazyk vyučovány v mezitřídních skupinách, bude výuka těchto jazyků probíhat ve dvou učebnách. V každé budou žáci jedné z oktáv. Učitel bude vyučovat jeden den v jedné oktávě, další den v druhé oktávě. Do sousední třídy bude výuka přenášena online, případně Vám bude zadávána samostatná práce.
 10. Ve všech prostorách školy musíte mít nasazenu ochranu úst a nosu (roušku, lépe respirátor).
 11. Dodržujte prosím již z dřívější prezenční výuky známá epidemiologická opatření. Kromě roušek, ještě častou dezinfekci rukou (při vstupu do školy, při příchodu do třídy, po použití toalety…) a rozestupy alespoň 2 m všude, kde je to možné.
 12. Nepohybujte se zbytečně po škole. Zdržujte se pouze ve své třídě.
 13. Během výuky je povinné o každé přestávce a uprostřed hodiny pětiminutovým průvanem vyvětrat třídy. Dbejte na to a pořádně se oblečte!
 14. V případě, že máte příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), do školy NEVSTUPUJTE!
 15. Pokud se u Vás objeví příznaky onemocnění Covid-19 v průběhu výuky, bez zbytečného odkladu opusťte školu.

Děkuji za pochopení a dodržování pokynů. Jen tak se můžeme vyhnout zbytečným nemocným, karanténám atd. Chraňte svým chováním i ostatní – své blízké, učitele, spolužáky…

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk