Organizace výuky a provozu školy od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich studentů, milí studenti, vážení zaměstnanci,

v souladu s nově přijatými opatřeními vlády (viz příloha) bude výuka v naší škole i nadále pro všechny žáky organizována distanční formou, a to stejným způsobem jako dosud. Viz níže.

Učitelé povedou výuku prakticky výhradně ze svého bydliště, protože jsem na základě nařízení vlády rozhodl o převedení všech zaměstnanců školy na home office. Učitelé tedy nebudou mít nyní takový přístup k pomůckám jako v minulých týdnech, kdy mohli pracovat ze školy, a je možné, že se zpočátku objeví nějaké technické potíže. Ty budeme průběžně řešit.

Zásadně bude omezen i provoz kanceláře. Potvrzení budou vydávána pouze s elektronickým podpisem. Žádosti posílejte na e-mail sekretariat@gymnachod.cz. V případě nutnosti vyřídit neodkladnou věc v kanceláři osobně, je nutné se předem, s dostatečným časovým předstihem, domluvit na stejné e-mailové adrese. Sledujeme ji průběžně.

V případě nutnosti volejte řediteli školy na 603 575 286.

Děkuji za pochopení.

Pavel Škoda, ředitel školy

Organizace výuky

 1. Distanční výuka v naší škole poběží podle normálního rozvrhu.
 2. Distanční výuka se povede v systému Classroom (1 kurz pro každou třídu – s výjimkou seminářů a skupin spojených z více tříd) + Meet, a to tak, že žáci se přihlásí na počátku vyučování do svého kurzu (pozvánku do kurzu už žáci dostali) a ideálně se odhlásí na konci vyučování. Učitelé se jim budou v kurzu střídat podle rozvrhu.
  • V případě dělených hodin se druhá skupina ve svém kurzu přesouvá na druhý Meet. Odkaz je v sekci Práce v kurzu v příspěvku s tématem Půlená třída.
  • Výuka seminářů a skupin spojených z více tříd poběží rovněž dle rozvrhu, ale v „soukromých“ kurzech, do kterých žáky pozvou jejich vyučující. Zatím se to nepodařilo lépe vyřešit.
  • Materiály v kurzu třídy budou vždy označeny tématem (název předmětu) a název souboru s materiálem bude vždy začínat zkratkou předmětu a pomlčkou. To by mělo zajistit přehlednost kurzu. Vše pro výuku tak budou mít žáci na jednom místě. Na stejném místě uvidí ostatní učitelé třídy, vedení školy i rodiče, co se ve třídě jako celku děje. To by mělo bránit přetěžování žáků.
  • Vzdálená výuka je pro žáky povinná. Pokud se žák nemůže hodiny nebo hodin zúčastnit, je povinen se omluvit dle školního řádu.
  • Jak bude výuka v konkrétní hodině vedena, je v kompetenci vyučujícího. Lze vykládat i zadávat samostatnou práci, různě to kombinovat… Samostatná práce by ale v naprosté většině případů měla být zadávána tak, aby na ní žáci mohli pracovat v té konkrétní rozvrhově vymezené hodině a učitel jim bude po tu dobu k dispozici na Meetu pro případ dotazů či konzultací.
  • Sledujte prosím v Bakalářích i nadále suplování. Je možné, že i při dálkové výuce budou mít žáci suplované hodiny.
  • Tělesná výchova se na dálku vyučovat nebude. Hodiny budou odpadat.

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY. SITUACE SE MŮŽE ZMĚNIT ZE DNE NA DEN.

Děkuji za pochopení.

Dodržujme opatření a buďme pozitivní :-), vše se zase časem v dobré obrátí.

S přáním covid negativity

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk