Kvarta v Ostravě !!!

Naše třída 4.V vyhrála díky úspěchu v soutěži U6 vstup do jednoho z IQ parků či hvězdáren v ČR. Jelikož se nám většina těchto center zdála již dost „profláknutá“, rozhodli jsme se pro výlet do Ostravy, města s dlouholetou hutnickou a těžební historií.

Na svou návštěvu Ostravy jsme si vybrali úterý 14. listopadu. Poté, co jsme přežili vstávání o půl páté a cestování všemi možnými dopravními prostředky, octli jsme se v areálu Dolních Vítkovic. Nejprve jsme se vydali na prohlídku vysoké pece. Průvodce mluvil moc zajímavě (ač občas nesrozumitelně kvůli ostravskému dialektu) o vsázce, odpichu surového železa či Usainu Boltovi, po kterém se vysoká pec s rozhlednou a kavárnou jmenuje. Poté jsme se přesunuli jen o pár metrů dál do haly U6, ve které jsou vystaveny různé stroje a vynálezy od parního stroje až po gripen. A právě sem jsme měli vstup zadarmo díky vítězství našich spolužáků. Byli jsme bohužel dost zklamaní z přístupu průvodkyně, exponáty se nám ale velmi líbily.

Naší poslední štací se stal Landek – v místním hornickém muzeu jsme si nejprve prohlédli expozici báňské záchranářské techniky (dýchací přístroje, odčerpávače vzduchu, helmy…). Nakonec přišel zlatý hřeb dne – sfárání do dolu. Místo avizované hloubky 622 metrů jsme se ale ocitli „jen“ 485 centimetrů pod zemí. Pro představu, jak to vypadalo v dole ještě před pár lety, to ale stačilo. Viděli jsme hornické vybavení i více než 200 let staré. Navíc zde byl skvělý pan průvodce, který poutavě vyprávěl o technice i o osobnostech hornictví. Po návratu na ostravské nádraží nás čekal krátký rozchod a po něm už jsme vyrazili na cestu domů. Do Náchoda jsme se vrátili po 22. hodině plni zážitků, za které vděčíme našim vyučujícím, paní prof. Karáskové a Nývltové, kterým tímto chceme poděkovat.

image_printTisk