Krajské kolo Chemické olympiády kategorie B

V sobotu dne 23.4.2022 se na Univerzitě v Pardubicích uskutečnilo Krajské kolo Chemické olympiády kat. B pro žáky třetích ročníků a septim. Naši školu reprezentoval student Adam Roštejnský (3.B), který se mezi dvacítkou soutěžících umístil na velmi pěkném 7. místě. V praktické části bylo zajímavou úlohou spektrofotometrické stanovení rhodanidů ve slinách kuřáka a dále stanovení stříbra na fluorescein. Anorganická část teorie se zaměřila na ne zcela běžný prvek galium.

Gratulujeme k dosaženému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Helena Karásková

za komisi chemie

image_printTisk