Ivana Matěnová - zpráva z mobility Erasmus+

V červenci 2015 jsem absolvovala pobyt s jazykovým zaměřením ve Velké Británii. Cílem této mobility bylo zlepšení mých jazykových dovedností tak, abych byla schopna v odborných předmětech (biologie a matematika) použít prvky angličtiny a lépe tak připravit zájemce o tyto předměty na jejich budoucí studium na vysoké škole. Na tento první jazykový kurz by měl navazovat kurz CLIL, který by mne měl vybavit metodicky.

Dva týdny jsem navštěvovala St. Giles International Language School v Brightonu na jihu Anglie. Brighton je velké město na pobřeží průlivu La Manche s velmi starou historií a krásným okolím. Navštívila jsem například křídové útesy Seven Sisters nebo propadlinu Devils Dyke. St. Giles International Language School je známá škola, na které jsem se potkávala se studenty z různých zemí Evropy, Asie a Afriky. Počet frekventantů se pohybuje mezi 500 až 700. Výuka na této škole byla pestrá, byly používány různé vyučovací metody a materiály, se kterými jsem se při studiu angličtiny na českých školách nesetkala. Studenti se během studia potkávají s různými učiteli, jejichž přístup k výuce je velmi profesionální a přitom přátelský. Pracují ve skupinách po 10 až 14. Učebny jsou vybavené počítači, interaktivními tabulemi a DVD přehrávači. Vedle výuky jsem měla možnost zúčastnit se odpoledních sociálních aktivit, které pořádala škola s cílem zlepšit komunikační dovednosti studentů. Některé z nich jsem absolvovala (výlet na kole, kurzy salzy, cream tee – výborné, kurzy jogy). Měla jsem tak možnost hovořit se studenty z mnoha zemí a seznámit se s jejich tradicemi a způsobem života. Škola také organizovala víkendové výlety. Já jsem si vybrala návštěvu Oxfordu a seznámila jsem se tak s velmi starou a velmi významnou vysokou školou. V Brightonu jsem bydlela v hostitelské rodině. Tento způsob ubytování sice nezaručuje plné soukromí studenta, ale dává mu další možnost k rozvoji jeho komunikačních dovedností a poznání způsobu života ve Velké Británii. Já konkrétně jsem měla štěstí na hostitelskou rodinu, která se mi věnovala, půjčovala mi kolo a seznámila mne se svými přáteli.

Pobyt ve Velké Británii nejen zlepšil mé jazykové schopnosti a dovednosti, ale i odvahu komunikovat v tomto jazyce. Získala jsem také vědomosti o způsobu života a podmínkách v různých zemích světa a zkušenosti s cestováním a mohla si ověřit své organizační schopnosti. Cestovala jsem sama a musela řešit různé problémy, které provázely mou cestu. Některé učební metody používané ve škole lze přenést do mých oborových předmětů. Díky zlepšení v jazyce mohu případně doprovodit studenty při jejich návštěvách Velké Británie nebo pomoci jazykářům v organizací těchto akcí. Témata týkající se lidského těla a zdraví, rostlin a živočichů mne vybavila slovní zásobou využitelnou ve výuce biologie metodou CLIL a mohu je tedy ve svých hodinách použít spolu s novými vyučovacími metodami. Zkušenosti z pobytu v zahraničí, z výuky na zahraniční škole a informace o životě v různých zemích mohu sdílet se studenty a tak je obohatit i po této stránce.

Pobyt v Brightonu hodnotím velmi kladně. Chtěla bych poděkovat organizátorům tohoto projektu a agentuře Albion Moravia, která mi cestu velmi dobře zprostředkovala.

image_printTisk