Erasmus+: přípravné jazykové kurzy na mobility

V rámci projektu Erasmus+ „Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák“ mají učitelé nejazykových aprobací možnost se zúčastnit jazykové přípravy na jejich budoucí mobility. V prvním roce našeho projektu se učitelé zúčastnili následujících kurzů.

Ivana Matěnová – Deštné v Orlických horách, jazyková škola Magic English

10. – 14. 8. 2015 jsem absolvovala intenzivní pobytový kurz anglického jazyka v Deštném v Orlických horách. Tento jazykový kurz byl pořádán jazykovou školou Magic English se sídlem v Náchodě. Byl organizován pro učitele, kteří jsou mírně pokročilí v anglickém jazyce s cílem eventuálního pozdějšího využití anglického jazyka v odborných předmětech. Kurzu se účastnilo osm frekventantů a jedna lektorka. Pro výuku byla používána učebnice Jazyk pro odbornost – jazyk pro budoucnost žáků vytvořená pracovníky Magic English. Výuka zahrnovala 30 vyučovacích hodin. Vedle práce s učebnicí byly používány různé metody (rozhovor, skupinová práce, inscenační metoda) a didaktické hry (pexeso, karty s anglickými slovy, pětilístek) vedoucí k rozvoji komunikačních dovedností a slovní zásoby. Tento pobyt byl pro mne možností, jak si zlepšit jazykové schopnosti před kurzem CLIL ve Velké Británii. Hodnotím ho velmi kladně z pohledu organizačního i obsahového.

Martina Javůrková – individuální výuka angličtiny

Kurz anglického jazyka jsem absolvovala v období 1. 7. – 31. 8. 2015 v rozsahu 24 hodin (po 60 minutách) ve dvouhodinových blocích. Protože šlo o individuální výuku, obsah byl sestaven podle mých individuálních potřeb. Úroveň výuky byla dle mého mínění a používaných materiálů na úrovni B1–B2. Důraz byl kladen na poslechová cvičení a na konverzaci. Gramatické jevy byly vysvětlovány průběžně, pokud se vyskytly v poslechu, textu nebo při konverzaci a nebyly mi zcela jasné. Gramatická cvičení jsem vypracovávala i v domácí přípravě na hodiny. Konverzační témata byla zaměřena na každodenní život (rodina, zaměstnání, záliby, nákupy, jídlo, cestování, počasí, návštěva restaurace, sport, bydlení apod.). Při výuce nebyla používána žádná stálá učebnice, ale materiály nejrůznějšího druhu (různé učebnice, časopisy, internet, obrázky).

Absolvování kurzu hodnotím jako pozitivní hlavně proto, že jsem si posílila sebevědomí při konverzaci a ztratila největší ostych. Ujasnila jsem si řadu gramatických jevů a rozšířila slovní zásobu. Výuka byla přizpůsobena mým individuálním potřebám. Věřím, že nabyté znalosti uplatním při svém pobytu v Exeteru. Největším problémem je pro mě stále poslech. Od pobytu ve Velké Británii si kromě jiného slibuji i zlepšení v této oblasti.

Jan Preclík – Rádlo u Jablonce nad Nisou, jazyková škola Stamina

Na doporučení kolegyně jsem si vybral kurz liberecké jazykové školy Stamina v malé vesničce Rádlo nedaleko Jablonce nad Nisou. Kurz se konal v termínu 1. – 7. 8. 2015 v rozsahu 50 vyučovacích hodin (po 45 minutách). Ubytování bylo v typické podhorské chalupě, kde také probíhala výuka, a to výuka opravdu intenzivní. Kurz byl určen pro úroveň B2, nicméně v případě potřeby a našich neznalostí nebo nejistoty byly procvičovány i základní gramatické jevy, naopak v případě zájmu nebyl problém přejít i k pokročilejším tématům. Skupina šesti studentů se mi jevila jako ideální a pod vedením výborné lektorky Lucky jsme se opravdu nenudili. Angličtina od rána do večera, výlet na rozhlednu, na Ještěd, do ZOO – to vše v angličtině. Nepoužívali jsme žádnou učebnici, ale především materiály připravené a vybrané naší lektorkou. Kurz hodnotím velice pozitivně, výrazně zvýšil moji jistotu před plánovanou mobilitou.

Ivana Matěnová, Martina Javůrková, Jan Preclík

image_printTisk