Interní hardware počítače - projektový den v 1. A

Ve čtvrtek 9.12. 2021 se uskutečnil projektový den s tématem interní hardware počítače. Pro studenty třídy 1. A byl připraven pestrý program, který se skládal ze tří částí.

V první části si studenti rozdělení do skupin zkusili rozložit a znovu složit starší notebook.

Dále následovala část s programem našeho hosta programátora Ing. Jana Kohnheisera, ze společnosti Level s.r.o. z Náchoda, která vyvíjí monitorovací zařízení. Pan Kohnheiser si pro studenty připravil prezentaci o paměťových mediích v počítači. Dále prezentoval praktickou ukázku, jak znovu získat data z pevného interního disku v případě, že dojde k poškození PC. Studenti také mohli vidět externí pevný disk, dokovací stanici, pomocí níž je možné interní disk připojit k počítači, mini počítač značky Raspberry. Zajímavé též bylo předvedení monitorovací krabičky od společnosti Level s ukázkou nalezení přesné polohy na mapě pomocí aplikace, kterou vyvíjí tato firmy.

Ve třetí části projektového dne studenti pracovali opět ve skupinách. Každá skupina si vylosovala jedno z témat vztahujících se k internímu hardware počítače: paměť RAM, paměť pevný disk, procesor, základní deska a grafická karta. Studenti použili již v předchozích hodinách IKT získané informace, které propojili s výše uvedenými komponentami. Výsledkem jejich práce bylo vytvoření názorného panelu na připravené sololitové desky. Tyto studentské práce budou od ledna 2022 nově zdobit učebnu informatiky IVT2, kde si je budete moci prohlédnout a dozvědět se tak více o jednotlivých komponentách, ze kterých se skládá počítač.

Rád bych tímto poděkoval panu Ing. Janu Kohnheiserovi za připravený program a jeho spolupráci, dále společnosti DLNK s.r.o., za poskytnutí staršího hardware a v neposlední řadě také studentům 1. A za jejich dobrou práci během celého projektového dne.

Mgr. Dominik Svoboda

 

image_printTisk