Informace k zahájení školního roku 2020/21 + bezpečnostní pokyny

Informace k zahájení školního roku 2020/21 + bezpečnostní pokyny

Milí studenti, vážení zákonní zástupci,

školní rok začíná 1. 9. 2020 v 8:00.

Zahájíme ho tak, jako obvykle. Tj. žáci si přijdou v úterý pouze pro rozvrhy, vyslechnou si projev ministra školství (bude-li), pozdraví je ředitel školy a dostane se jim řady nejrůznějších zákonem vyžadovaných poučení. Mohou i do šaten.

Během 1. dne Vám v kanceláři hromadně potvrdíme všemožné průkazky. Přinese a odnese je vždy jeden zástupce za celou třídu.

Loňské učebnice nižšího gymnázia (týká se tedy i letošních kvint)  se budou odevzdávat ve středu 2. 9. 2020. Nezapomeňte je přinést. Nové dostanete ve čtvrtek 3. 9. 2020. S konkrétní organizací seznámí žáky třídní učitel v úterý 1. 9. 2020.

Žáků prim a 1. ročníku se týkají také informace v článku: Informace pro žáky přijaté do prim a 1. ročníku a jejich zákonné zástupce.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci s COVID-19 Vás všechny žádám, abyste už od 1. 9. 2020 dodržovali všechny pokyny uvedené v níže přiloženém dokumentu s názvem Bezpečnostní pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce od 1. 9. 2020.

Vím, že to bude omezující a nepříjemné, ale je v zájmu nás všech, abychom zůstali zdraví  a nekomplikovali život ostatním (spolužákům, učitelům, svým i jejich blízkým, jejich zaměstnavatelům…). Dodržování opatření sice nedokáže úplně zabránit případné nákaze a jejímu přenosu ve škole, ale určitě sníží rozsah i sílu nákazy a počet lidí, kteří budou muset do karantény. A to je jejich smyslem.

Děkuji za pochopení a přeji nám všem do nového školního roku pevné zdraví i spoustu sil, trpělivosti a vzájemného pochopení. Snad se nám i v rámci všech omezení školní rok pokud možno vydaří.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

image_printTisk