In-flight call s Paolem Nespolim

V pondělí 4. prosince mělo šest zájemců z řad studentů možnost zúčastnit se historicky prvního online videorozhovoru s Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS.

Akce se konala na pražském ČVUT, kde jsme nejprve měli dohodnutou exkurzi na Katedře řídící techniky. Studenti se mohli seznámit s různými modely řídících systémů a například si vyzkoušet udržet dvouvrtulový model ve stabilní poloze, nejprve bez pomoci stabilizace a potom s ní, dále viděli model aktivního kompenzátoru kmitů a zemětřesení (používá se v moderních výškových budovách) nebo letadla s kolmým startem… Také se dozvěděli, jaké výzkumné úkoly na katedře řeší – například jak zabránit rozkmitání břemene zavěšeného na jeřábu nebo jak manipulovat s objekty velkými jen několik mikrometrů…

Od 13 hodin začal ve zcela zaplněné Zengerově posluchárně pořad nabitý přednáškami o vesmíru, dozvěděli jsme se o fungování ESA, jaké palivo je pro rakety nejlepší nebo o schopnostech živočichů přežít extrémní podmínky ve vesmíru.

Přesně v 16.40 došlo k živému spojení mezi Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS, centrálou ESA v Holandsku, Rakouskem, Finskem, Itálií a ČR. Poté každá země měla šanci položit v angličtině dva dotazy, na které odpovídal italský astronaut Paolo Nespoli (https://cs.wikipedia.org/wiki/Paolo_Nespoli). Trochu nás překvapilo, že vybrané otázky žáků pokládali jejich učitelé – myslíme, že mnohý žák by řekl větu srozumitelněji…

Pocit být “přímo na místě a součástí této události” byl opravdu úžasný. O jejím významu svědčí i přítomnost reportérů všech významných TV stanic (ČT, Nova, Barrandov, TV Seznam…). Ve vesmíru je čas rozplánován na sekundy, a tak vyhrazených 20 minut uběhlo velice rychle. Celý záznam spojení najdete na http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Watch_live_an_Education_Inflight_Call_with_ESA_astronaut_Paolo_Nespoli_on_4_December_2017 .

Závěr akce patřil vystoupení Úžasného divadla fyziky (ÚDIF) s názvem Vidět zvuk, slyšet světlo. Následoval kvíz, který prověřil znalosti účastníků o vesmíru a ISS, na druhém místě zabodoval Šimon Prudil a odnesl si krásnou knížku přímo od ESA.

Na závěr si dovolíme ocitovat slova, se kterými se s námi, s účastníky videopřenosu, rozloučil Paolo Nespoli: “Bylo mi velkým potěšením vás toto odpoledne pozvat na Mezinárodní vesmírnou stanici. … Vyzýváme vás, abyste si vysnili svůj neuskutečnitelný sen, jako například letět do vesmíru. Jakýkoliv sen, který vás napadne. Sen, který vychází z vašich srdcí. Chceme vás vyzvat, abyste si vysnili věci, které jsou nemožné. Pak se probuďte a začněte na nich pracovat, protože tyto nesplnitelné věci, když je opravdu chcete, když o ně usilujete, když se učíte ze svých chyb, když pracujete jako tým, když studujete a rozumíte tomu, co děláte, se vám určitě splní. Těším se, že se asi za týden vrátím na Zemi. Rozvíjejte dál své znalosti. Učitelé, motivujte své studenty, aby se posunovali dál. Těším se, že s vámi promluvím třeba za dvacet let a budu tam, kde sedíte dnes vy. Budu se dívat, jak někteří z vás budou ve vesmíru nebo kdekoliv jinde, a vy budete dělat všechny ty neuskutečnitelné věci a budete si to užívat. Takže se dobře bavte. Ciao!”

image_printTisk