Fykosí Fyziklání on-line na naší škole

Ve středu 28. listopadu se, v pozdně odpoledních až nočních hodinách, konala celostátní internetová soutěž družstev v řešení fyzikálních úloh. Z naší školy se zúčastnily celkem čtyři týmy ve třech kategoriích. V kategorii C, kde v družstvech jsou především nejmladší žáci, nás reprezentoval tým z kvinty 5.V ve složení Tomáš Heger, Jan Šesták, Daniel Fišer, Lukáš Fidler doplněný Tomášem Semerákem z 3. A, který skončil na slušném 40. místě z 89. V kategorii B soutěžily dva týmy. Pětičlenný tým ve složení Štěpán Filip 3.A, Radek Jansa 3.A, Jan Pikman 8.V, Šimon Prudil 7.V a Matyáš Háze 6.W se umístil na 36. místě, tříčlenný tým: Miroslava Lorencová 3.A, Jakub Ježek 7.W a Jaroslav Grulich 6.V dosáhl na 59. místo z 91 týmů. V kategorii A, nejstarších studentů nakonec soutěžila jen dvojice Michal Matoulek 8.W a Jan Možíšová 8.W, kteří obsadili 83. místo ze 106 soutěžících. Celkem se tak zapojilo do řešení úloh 15 studentů. K dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

image_printTisk