Doporučení Krajské hygienické stanice HK pro školy, žáky, rodiče

Vážení rodiče, milí studenti,

dnes jsem obdržel slíbené informace z Krajské hygienické stanice Hradec Králové (dále jen KHS HK).

Z nich vyjímám:

 1. Situace šíření viru COVID-19 se postupně mění. Máme potvrzeny první případy v České republice. S ohledem na průběh v ostatních státech nelze vyloučit, že i u nás může dojít k plošnému šíření viru. Je tedy nezbytné, aby každý z nás v rámci svých pravomocí a kompetencí zodpovědně zvažoval a přijímal účinná preventivní opatření ke snížení šíření viru.
 2. V rámci obecných preventivních opatření lze všem doporučit pro minimalizaci možnosti nákazy, tj. vyhnout se blízkému kontaktu s osobami, které vykazují známky infekčních onemocnění (kašlou, smrkají, kýchají), omezit akce, kde se v uzavřených prostorech schází více lidí, dodržovat základní hygienická pravidla po použití toalety a zejména správnou hygienu rukou před konzumací potravin.
 3. Je vhodné žákům/zaměstnancům, kteří přicestovali z oblastí s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, umožnit studovat/pracovat z domova, neboť nejúčinnější prevencí v tomto případě je dvoutýdenní domácí izolace. U těchto osob je nezbytné dodržovat doporučení zaslané přílohou a postup zveřejněný na našich webových stránkách www.khshk.cz.
 4. Doporučená preventivní opatření:
  • Informovat své zaměstnance, žáky, rodiče, že pokud zaznamenají příznaky podobné COVID-19, ale také mírný kašel nebo zvýšenou teplotu musí zůstat doma.
  • Zdůrazňovat zaměstnancům, žákům/rodičům, že musí zůstat doma, i když mají jen mírné příznaky (může se jednat o COVID-19).
  • Zajistit oddělení dítěte/žáka vykazujícího známky akutního onemocnění od ostatních dětí/žáků a zajistit dohled zletilé fyzické osoby. Všechny zbývající prostory ihned vyvětrat.
  • Zajistit zvýšenou a důslednou osobní hygienu dětí/žáků, personálu, zejména důkladné mytí rukou za použití dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem, s následným hygienickým osoušením rukou (osoušeče rukou, jednorázové papírové ručníky). Propagovat správnou techniku mytí rukou v rámci výuky atd.
  • Zajistit zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC, lavice, podlahy, kliky atd.) Při používání dezinfekčních prostředků je nutno dodržovat koncentrace stanovené výrobcem pro jednotlivá použití, aby byla zajištěna jeho účinnost.
  • Zajistit časté a průběžné větrání prostor.
  • Zrušit hromadné akce pořádané školou (návštěva kina, divadla, aj.), včetně cestování.

Poznámky ředitele školy

 • Žádám Vás, abyste dvoutýdenní domácí izolaci žáků aplikovali prakticky na všechny prázdninové země s nějakým výskytem koronaviru, na účast na hromadných akcích a při dalších rizicích. Bezpečí žáků, jejich rodičů, rodinných příslušníků a zaměstnanců školy a jejich rodin je snad prioritou nás všech.
 • Zmiňovaná příloha je dole pod textem.
 • Všechna doporučená preventivní opatření se snažíme plnit. Dnes ve 13:15 o nich byli informováni všichni zaměstnanci.
 • Mýdlo s plně virucidním účinkem nejsme schopni sehnat. Ve třídách a na toaletách budou mýdla normální. Na toaletách jsou osoušeče rukou. Pokud se chtějí žáci ve třídě utírat do papírových ručníků nebo kapesníků, musí si je přinést. Jinak mohou nechat ruce prostě oschnout.
 • Virucidní prostředky na úklid prostor máme.
 • Problematické jsou již nasmlouvané akce, které jsou zrušitelné pouze pod sankcí. Zde budeme s poskytovateli plnění jednat o přeložení akce nebo odpuštění sankcí. Pokud se to nepodaří, budou se organizátoři akcí z řad našich učitelů s Vámi domlouvat na dalším postupu a na minimalizaci finančních ztrát, které ovšem nelze v této mimořádné situaci vyloučit.
 • Varianta několika dní ředitelského volna je stále zvažována. Nerad bych ho vyčerpal v nevhodnou chvíli, aby pak v případě potřeby nechybělo (víc než 5 dní nařídit nemohu).

Děkuji za pochopení i za trpělivost. Dodržujte prosím princip, že zdraví je na 1. místě.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk