CLIL kurz v jihozápadní Anglii

V srpnu jsem absolvovala čtrnáctidenní kurz metody CLIL (Content Language Integrated Learning) v Exeteru. Tato metoda spočívá ve využití cizího jazyka (v mém případě angličtiny) ve výuce odborných předmětů. Předpokládá se, že učitel odučí svou hodinu nebo její část v cizím jazyce, čímž podpoří jazykovou vybavenost žáků (žák musí pochopit instrukce učitele i obsah učiva, naučí se odborné termíny, musí komunikovat se spolužáky a reprodukovat naučený obsah v cizím jazyce). Ta je především v případě budoucích vysokoškolských kádrů velmi důležitá a je vhodné ji rozvíjet všemi cestami a co nejdříve.

Můj kurz byl organizován IPC (International Projects Centre) Exeter. Tato škola se specializuje na výcvik zahraničních učitelů v metodice i ve zlepšování jazykové úrovně. Je to poměrně malé pracoviště (asi 60 frekventantů vždy na 14 dní), a proto je zde atmosféra příjemně domácká. Pedagogové jsou vysoce specializovaní a velmi erudovaní. Studenti pak přicházejí především z různých zemí Evropy. Součástí mé výuky bylo seznámení se s metodou CLIL, jejími druhy, základními principy, s vhodnými metodami, hodnocením i známkováním. Absolvovali jsme v roli studentů spoustu drobných aktivit, které jsou použitelné i ve výuce v mateřském jazyce a jsou výborně strukturovány podle obtížnosti. Tyto činnosti jsme trénovali na různém obsahu (hlavně z matematiky, zeměpisu, biologie a historie), takže bylo zřejmé, že jsou vhodné pro všechny předměty. Pro učitele je velmi zajímavé a podnětné zažít si roli žáka. Myslím si, že pak lépe uchopí a zorganizuje nabídnuté aktivity a nápady (nezapomenu například na strach, který jsem prožívala v očekávání, že budu týmu vysvětlovat vulkanologii v angličtině nebo že nepřijdu s jejich pomocí na slovo napsané za mými zády na tabuli). Dále jsme byli seznámeni s využitím mobilu a počítače při tvorbě hodiny a v jejím průběhu. Zkoušeli jsme využít různé webové stránky, které nabízejí tvorbu kvízů, testů, křížovek, QR kódů atd. V závěru kurzu jsme měli za úkol přípravu části vyučovací hodiny metodou CLIL a její předvedení. Pracovali jsme ve dvojicích (nutnost komunikace v angličtině). Bylo užitečné vidět chyby kolegů a objevit své vlastní při použití metod předvedených už dříve naší vyučující a zažitých námi v roli žáků. Hodnocení od učitelky i spolužáků jsme dostali písemně. Vedle metodického vybavení nám byly podány informace o školském systému v Británii a eTwinningu (mezinárodní spolupráce škol). Během celého kurzu probíhaly diskuze nad probíranými tématy a aktivitami, kdy si frekventanti mohli sdělit a předat cenné zkušenosti ze své praxe.

Součástí výuky byly také výlety do širokého okolí, které jsme absolvovali s průvodcem. Ten byl velmi dobře obeznámen s historií i místopisem zdejšího kraje. Touto cestou jsem se seznámila s městem Exeter a navštívila jižní Devon – Dartmoor, severní Devon – Exmoor a Cornwall. Jsou to místa s nádhernou přírodou a velmi bohatou historií popsanou v mnoha příbězích. Pro mne byl nezapomenutelným zážitkem hlavně hrad Tintagel na břehu Atlantiku, který je spjat s legendami o králi Artušovi a čaroději Merlinovi. Absolvovala jsem také cestu na pobřeží La Manche do města Exmouth a plavbu lodí podél útesů od Exmouth k Sidmouth a navštívila jsem město Bath, které je proslavené svými římskými lázněmi.

Nesmírně důležitá a užitečná byla pro mne také formální i neformální komunikace s učiteli, spolužáky i místními lidmi. Někdy jsem se pořádně zapotila a občas jsem byla velmi unavená. Pro „neangličtináře“ mé jazykové úrovně je hodně namáhavé myslet na obsah i formu sdělované a přijímané informace. Zvláště pak, když jazyková úroveň ostatních komunikujících je vysoká a téma přesahuje běžnou konverzaci.

Co sdělit na závěr? Anglická kuchyně není nic moc (zhubla jsem), jihozápadní Anglie je kouzelná, ubytování v hostitelské rodině je pro člověka mého věku poněkud nekomfortní (jde spíš o soukromí a organizaci času než o vybavení), atmosféra ve škole byla úžasná, „obklopení angličtinou“ je více než užitečné, seznámení s tím, jak to chodí jinde je velmi poučné a nezřídka inspirující, nutnost poprat se s různými problémy vede k osobnímu růstu. A co jsem si odvezla? Vedle zdokonalené angličtiny (doufám), nových přátel a množství zážitků, hlavně spoustu dobrých nápadů do mých hodin a chuť se do nich pustit.

image_printTisk