Chemiklání 2020

Týmová soutěž Chemiklání pohledem jednoho z účastníků

Jednou z největších akcí, které se může mladý student zapálený do přírodních věd zúčastnit, je Chemiklání. Letos se jí mohl zúčastnit dokonce popáté, jelikož v pátek 7. 2. proběhl již její pátý ročník.

Chemiklání je jednou z mála týmových vědomostních soutěží, která se v Česku koná. Každoročně probíhá na Univerzitě Pardubice a zatím pokaždé se o něco navýšila kapacita, co se týče počtu týmů. Soutěž není omezená jenom na Česko, často se jí účastní i kolegové ze Slovenska (letos dokonce až z Košic). Jedinou podmínkou pro účast je včasná registrace týmu, který je složen z pěti žáků ze stejné školy. Tyto týmy se rozdělují do dvou kategorií podle věkového složení na starší a mladší.

Samotné Chemiklání začalo letos netradičně v aule kvůli velkému počtu účastníků. Po úvodních slovech organizátorů a zástupců univerzity a krátkém ohlédnutí do historie se týmy přesunuly do soutěžních učeben, kde už na ně čekaly obálky s prvními šesti úlohami. Na jejich řešení bylo vyhrazeno 120 minut času, a pokaždé, když někdo z týmu vyřešil nějakou úlohu, byla tato nahrazena další. Takto se vystřídala spousta řešených úloh z nejrůznějších oborů chemie, od výpočtů přes kreslení vzorců až po skládání slov ze značek prvků.

Po skončení samotné soutěže byl pro účastníky zajištěn oběd v místní jídelně, a po něm již následovalo vyhlášení výsledků, obohacené o excelentní vystoupení profesionálního kontrabasisty. Ačkoliv se ani jeden z náchodských týmů neumístil na oceňovaných prvních pěti příčkách, tým starší kategorie ve složení Tomáš Heger, Jakub Ježek, Martin Stuchlík, Jaroslav Grulich a Michael Obst skončil těsně pod nimi na šestém místě, které je pro naše gymnázium rekord, co se týče starší kategorie. Navíc prohráli pouze o doplňující kritérium, jelikož počet bodů byl stejný jako u týmu na pátém místě. Náchodský tým v mladší kategorii (Jan Krčmář, Martin Novák, Adam Roštejnský, Tereza Koukolová a Karolína Slavíková) skončil na pěkném osmnáctém místě.

Nezbývá než doufat, že zájem o vědu tyto i jiné studenty neopustí, a že se za rok podaří zformovat aspoň stejně úspěšné týmy, jako byly ty letošní.

Tomáš Heger, 6.V

Za kabinet chemie všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci gymnázia. Přejeme mnoho dalších úspěchů v chemických soutěžích.

image_printTisk