Chemická olympiáda kat .D

Kategorie D Chemické olympiády je určena pro studenty tercií a kvart. Skládá se ze tří částí – domácí, praktické a z testu školního kola. Letošní ročník měl rekordní počet soutěžích – celkem 28. Z toho převážnou část tvořili terciáni, kteří se s chemií teprve začínají seznamovat. Přesto více než  zdárně konkurovali o rok starším spolužákům.

Domácí část byla zaměřená na soli a jejich využití v praxi, praktická část se zabývala analytickou chemií – důkazy kationtů na suché i mokré cestě. První tři místa obsadili : Tobiáš Mazura ( 4. W ), Alexandra Kordová ( 4. V ) a Eliška Dvořáková ( 4. V ). Všichni další soutěžící se stali úspěšnými řešiteli této kategorie. Gratulujeme !

Prvních jedenáct studentů postupuje do okresního kola CHO kat.D, které se uskuteční dne 3.3.2020 v areálu chemie našeho gymnázia.

Blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme spoustu úspěchů v řešení dalších chemických úloh.

image_printTisk