Češi za hranicemi

Češi za hranicemi

Ve dnech 6.-14.3.2018 navštívili studenti Jiráskova gymnázia sousední Německo. Letošní rok se dá považovat za opravdu silný, protože do výměny se přihlásilo dohromady z obou zemí 72 studentů. Každý německý žák z Oesede si vybral podle dopisu jednoho z nás, Čechů, a musel ho do týdne kontaktovat a předat mu pár základních informací.

Cílem výměnného pobytu je mimo jiné seznámení se s německým školním systémem, pro nás v Georgsmarienhütte na gymnáziu Oesede. Ve skutečnosti je to jen jeden z mnoha aspektů, se kterým přijdete do styku. Téměř největší podíl v přinášení nových poznatků nese vaše německá rodina. Díky ní získáte spoustu nových informací, ať už o okolí, své rodině nebo o Německu. Používání cizích jazyků nejen v rodinách se pro vás stane nezbytnou samozřejmostí. Uskutečnilo se několik výletů, ale nejúspěšnější z nich byl výlet do Hamburku, německého největšího přístavního města. Čtyřhodinová cesta ubíhala neúprosně pomalu, ale v cíli panovalo o to větší nadšení. Na rozchod a nakupování se vždy těší všichni, avšak tam ho předčila návštěva muzea čokolády Chocoversum. Dozvěděli jste se zde, jak se čokoláda vyrábí, od pěstování kakaových bobů až po lití do forem a balící linku. Pro milovníky čokolády to byla neocenitelná zkušenost, protože ochutnávání bylo více než časté.

Postupem času utužíte vztahy nejen se svým německým kamarádem, ale daleko víc se svými českými vrstevníky, které jste doposud vlastně ani neznali. Sbližujete se na všech akcích, které pro vás byly připraveny, například na sportovním odpoledni, kde musíte spolupracovat při hraní „šlapbalu“, ale i na volnočasových aktivitách konajících se o víkendu nebo po připraveném školním programu.

Ačkoli jsme to nečekali, loučení proběhlo se slzami a emocemi. V září přivítáme naše Němce s radostí zase u nás v Náchodě.

Natálie Hrudková, 3.A, Fi, Šá

image_printTisk