Antický den na našem gymnáziu

Konečně byl tady! Byl tady ten báječný antický den prim, na který se studenti obou tříd těšili! 2. května se aula gymnázia naplnila malými antickými bohyněmi a bohy ze třídy prima V a vypravěči antické báje „O zlatém rounu“ z primy W. Celý program antického dne byl rozdělen do dvou částí.

První část historicko – kulturní zahájil udatný Achilleus z primy V ( Tereza Macháčková) a do světa bohů diváky uvedl velký vládce Zeus (Jaroslav Grulich) s manželkou Herou (Kateřina Němečková), také z primy V. Bohyně a bohové z této třídy sestupovali mezi smrtelníky z bájné hory Olymp, prošli mezi antickými sloupy a vyprávěli hostům v hledišti své životní příběhy. Olymp a bohy jsme neopustili ani po krátké přestávce, kdy studenti dramatické výchovy sehráli hru podle vlastního scénáře „Jak se žije bohům na Olympu ve 21.století .“ Malí herci hráli se zápalem, nechyběla krásná rétorika, pohyb, zpěv a tanec. I jejich vystoupení bylo oceněno velkým potleskem. Po přestávce na svačinu, jejíž jídelníček měl charakter řeckých pokrmů, vystoupili se svým programem primáni třídy W.Zaměřili se na hrdiny antických bájí. Jednotlivé hádanky : „Kdo jsem“ spolužáci primy V uhodli . Dále jsme si poslechli již výše uvedený zajímavý mýtus „O zlatém rounu.“ Nakonec vystoupili se svým programem hosté – hrdinové od Tróji, aby vtipně a netradičně sehráli pro primány v duchu Komenského „Škola hrou“ příběh Homérovy Iliady ( studenti ze třídy 1.A). Všichni účinkující byli odměněni čokoládovou mincí – platidlem do říše mrtvých, které jim předávala profesorka Jitka Fišerová v klasickém řeckém peplu.

Ve druhé části antického dne se v tělocvičně gymnázia konaly olympijské hry pod vedením profesorů Divíška, Slavíkové a Šulce. I vítězové sportovních disciplín byli odměněni sladkými medailemi.

Tematický Den v antice , do jehož realizace se zapojilo více vyučujících jednotlivých vyučovacích předmětů v obou primách, byl u konce. Chtěla bych poděkovat profesorce Jirkové za výrobu překrásných šperků s antickými motivy, za malovanou scenérii bájných olympských vrcholků a řeckých sloupů v hodinách výtvarné výchovy, profesorce Lubasové za nacvičení programu s primou W v hodinách LSV a kolegům tělocvikářům za přípravu a realizaci závodních disciplín olympijských her. Děkuji rodičům primánů za výrobu úžasných kostýmů a rekvizit, za velký zájem, týkající se této školní akce. Jejich děti byly potěšeny , když spatřily maminky a tatínka v hledišti auly. Myslím, že si poděkování zaslouží i můj manžel, který nám zajistil a dopravil do školy materiál do hodiny výtvarné výchovy na výrobu rekvizit a sladké zlaté mince.

Shrnuto – antický den na našem gymnáziu se vydařil. Těšíme se na příští školní rok, kdy se ve staletích přeneseme do středověku.

image_printTisk