Antický den

Ke konci každého školního roku patří v primách k nepsané tradici tematický den zaměřený na svět antiky. Tento den je výsledkem společného úsilí žáků, vyučujících výtvarné výchovy, tělesné výchovy, českého jazyka a dějepisu. Letos se tato akce konala 26. června 2019.

V průběhu antického dne si studenti připomenou mnohé aspekty běžného života Řeků i Římanů, jejich náboženské zvyklosti a také se přenesou do světa antických božstev a vyzkouší si i jejich roli. Průvodní slovo ke každému ze zastavení si připravují sami žáci a na tento úvod vždy navazuje aktivita pro ostatní studenty – často ve formě soutěžní disciplíny.

Stejně jako minulý rok se odehrálo klání mezi řeckými městskými státy: Athénami a Spartou. Velmi živé zápolení mimo jiné obsahovalo například dramatické odpoutávání Prométhea uprostřed rozpoutaného hněvu celého Olympu, průchod Mínóovým labyrintem, zdobení antických amfor a mnoho dalších aktivit.

Letošní antický den měl oproti předchozímu roku navíc ještě perfektně komentovanou módní přehlídku antického odívání a soutěž o nejlepší kostým, jejíž vítěz obdržel ručně vyrobený dřevěný medailon s athénskou sovou.

Věříme, že si studenti tematický den naplno užili a že pro ně bude antický svět nejen kapitolou z dějepisného učiva, ale také praktickým prožitkem, který jen tak nevymizí. Velké poděkování patří všem vyučujícím, kteří tuto akci pomohli zorganizovat a také samotným studentům za přípravu jednotlivých soutěžních disciplín.

 

image_printTisk