Úspěchy studentů

Úspěchy studentů

Zobrazit články z předmětu:
vše
anglický jazyk biologie český jazyk dějepis francouzský jazyk fyzika hudební výchova chemie informatika matematika německý jazyk ZSV ruský jazyk španělský jazyk tělesná výchova výtvarná výchova zeměpis
  • Národní kolo Chemické olympiády kat. A Helena KaráskováDne 19.4. proběhlo vyhlášení výsledků Národního kola nejvyšší kategorie CHO A. Naši školu reprezentovali dva studenti – Tomáš Heger (7.V) a Jaroslav Grulich (8. V). Tomáš byl na základě dosažených výsledků  (8. místo) vybrán na  výběrové soustředění před Mezinárodní chemickou olympiádou (IChO), které se uskuteční v červnu. Oběma blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci naší ... Přečíst celý článek
  • Matematický klokan doskákal už do krajského vyhodnocení Iva SršňováVýsledky našich žáků v celosvětové soutěži Matematický klokan jsou výborné ve všech kategoriích i v krajské konkurenci. Katagorie Benjamín: 2. místo Vymetálek Rudolf 1.V se ztrátou jediného bodu na první místo, 5. místo Kaulichová Lucie 2.V. Kategorie Kadet: 5. místo Bílý Jonáš 3.W, 8. místo Vlčková Šárka 4.V. Kategorie Junior: 2.místo Nekvinda Ondřej 1.B. Kategorie Student: 2. místo Veverka ... Přečíst celý článek
  • Úspěch žáků nižšího gymnázia v okresním kole matematické olympiády Iva SršňováAni v jedné kategorii nedovolili úspěšní řešitelé ze školního kola zapomenout na naši školu. V soutěži pro primy na 1.-2. místě byli Hlavsa Eduard a Le Ngo Nhat Ming. V kategorii sekund 1.místo obsadila Kaulichová Lucie, 2.-3. místo Papežová Zuzana, Hrnčířová Eva. Tercie: 1.místo Vít Štěpán, 2. místo Horáková Veronika. Za kvarty nejlépe uspěli  Kumpošt Daniel 2. místo a Vlček ... Přečíst celý článek
  • Postup do Národního kola CHO Helena KaráskováNa základě úspěchů v krajském kole CHO kat.A byli studenti Tomáš Heger (7.V) a Jaroslav Grulich (8.V) pozváni do Národního kola CHO, které se uskuteční dne 16.4.2021 online formou v prostředí Moodle. Oběma přejeme hodně úspěchů. Přečíst celý článek
  • Výsledky Matematického klokana v rámci okresu Iva SršňováK výsledkům ve školním kole jsou již k dispozici výsledky v rámci okresu. V kategorii Benjamín a Kadet se zúčastnilo 8 škol. V kategorii Benjamín 266 žáků, kde z prvních deseti jsou na 1.-5. místě a 10. místě naši žáci. V kategorii Kadet 207 žáků. V prvních deseti patří žákům naší školy 1.,3.,4.,7. a 10. místo. Ve vyšší kategorii soutěžila 3 gymnázia našeho okresu. V kategorii ... Přečíst celý článek
  • Krajské kolo CHO kat. D Michaela NetíkováV okresním kole CHO kat. D (29.3) naši školu reprezentovalo celkem 12 studentů nižšího gymnázia . Do krajského kola, které se bude konat  15.4. postupují z prvních sedmi míst : Vlčková Šárka (4.V), Čermáková Radka (4.V), Rohulánová Martina (4.V),  Šašinková Tereza (4.W), Čelková Diana (4.W), Miščuková Karla (4.V), Hegerová Tereza (4.V). Studentkám moc gratulujeme a přejeme jim úspěchy ... Přečíst celý článek
  • Krajské kolo CHO kat. A Helena KaráskováV krajském kole CHO A (oktávy, čtvrté ročníky) naši školu reprezentovali Tomáš Heger (7.V) a Jaroslav Grulich (8.V). Po 240 minutách řešení úloh z organické, fyzikální, anorganické chemie a z biochemie se Tomáš umístil na 2.místě a Jarda na místě čtvrtém. Oběma gratulujeme k dosaženým výsledkům. Přečíst celý článek
  • Chemická olympiáda kat. C Helena KaráskováV kategorii prvních a druhých ročníků, kvint a sext  se školního kola zúčastnilo deset studentů. Úlohy domácí části byly zaměřeny na redoxní vlastnosti kovů a praktická část – pitva galvanického článku. Test školního kola studenti absolvovali v prostředí Moodle, poprvé i oni online formou. První tři místa obsadili – Adam Roštejnský ( 2. B ), Tobiáš Mazura ( ... Přečíst celý článek

Skip to content