Robotické soutěže (14SMV02-0005)

Doba trvání projektu: 1. 1. 2014 – 15. 1. 2015

Dotace je poskytována podle podmínek dotačního programu Královéhradeckého kraje „14SMV02 – Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže – rozvoj talentů“ vyhlášeného poskytovatelem a schváleného Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 04.11.2013 usnesením číslo ZK/10/552/2013 (dále jen „dotační program“).

image_printTisk