Jiráskovo gymnázium Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Ve čtvrtek 24. března 2011 byla na Přírodovědecké fakultě UK v Praze středním školám slavnostně předána osvědčení k používání titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Certifikát převzali kromě zástupců již tradičních Fakultních škol, kterým bylo osvědčení po pěti letech po vzájemné dohodě prodlouženo, i zástupci nově vybraných škol. Mezi ně patří i Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Z rukou děkana prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. převzala za školu certifikát zástupkyně ředitele Jiráskova gymnázia v Náchodě PaedDr. Martina Javůrková. Titul byl gymnáziu přiznán od 1. února 2011 na dobu pěti let.

Jiráskovo gymnázium bylo mezi Fakultní školy vybráno na základě dlouhotrvající práce s talentovanými žáky, která se projevuje mimo jiné i úspěšností žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných oborů a v přijímání absolventů ke studiu na vysokých školách. Zástupci Přírodovědecké fakulty UK ocenili moderně pojatý a kvalitně zpracovaný školní vzdělávací program v oblasti přírodovědných předmětů. Naši učitelé a studenti získávají na základě tohoto partnerství nadstandardní přístup k informacím a vzdělávacím programům realizovaným na fakultě.

Za vedení a členy pedagogického sboru Jiráskova gymnázia v Náchodě chci vyjádřit naše potěšení, že Přírodovědecká fakulta UK tímto způsobem ocenila práci nejen našich pedagogů, ale i úspěchy studentů. Je nám velkou ctí být partnerem nejstarší univerzity ve střední Evropě a zároveň vnímáme i závazky, které z toho plynou a kterým se budeme snažit co nejlépe dostát.

image_printTisk