Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2023-24

Učitelé nastoupili do školy 30. srpna a ve stejném dni se konala jedna úspěšná opravná zkouška.

4. září zahájili učitelé ve svých třídách nový školní rok, školním rozhlasem k nim promluvil ředitel školy Pavel Škoda.

5. září odjeli do Deštného v Orlických horách do penzionu Anička žáci 1.V s prof. Felklovou a Hronkovou na třídenní primárně preventivní pobyt.

6. září vystoupil po dvouhodinové zkoušce o velké přestávce na chodbě školy vokálně-instrumentální soubor Musica Viva. Ve večerních hodinách se 45 studentů a prof. Ježek a Půlpánová vydalo na čtyřdenní poznávací zájezd do Polska k Baltu.

8. září se velká část pedagogického sboru zúčastnila výletu Po stopách Bohumila Hrabala do Kerska.

11. září se konala ústní část maturitní zkoušky v podzimním termínu, ve které uspěli tři studenti. Do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem se podívali žáci 3.V s prof. Jaroušovou a Rojtovou. Do teambuildingu na téma Třídní klima se s Mgr. Martinem Kalibou, PhD. zapojili žáci 4.V a 2.W.

12. září se studenti kvarty, kvinty a 1. ročníku zúčastnili besedy o nebezpečí alkoholu s Petrem Harazinem, frontmanem kapely Nebe.

Na exkurzi do Výtopny v Jaroměři vyjeli 13. září studenti kvinty s prof. Preclíkem, Půlpánovou, Zapletalovou a Zapletalem. Ve škole proběhly nostrifikační zkoušky čtyř uchazečů.

Dalšími studenty, kteří se podívali do ZOO ve Dvoře Králové, byli septimáni a třeťáci. 14. září to byli studenti 7.V a 3.A s prof. Slavíkem a Balcarovou a 15. září studenti 7.W a 3.B s prof. Slavíkem a Ježkem.

14. září se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze konal soutěžně osvětový den o kyberbezpečnosti. Akce se zúčastnili naši dva studenti maturitních ročníků Filip Hejzlar (8.V) a Tobiáš Mazura (8.W) a prof. Lichtenberg. Úspěšní etičtí hackeři z praxe, z řad doktorandů a z vedení katedry telekomunikační techniky představili jejich koncept virtuálních laboratoří pro řešení jednoduchých i velmi komplexních úloh v oboru správy sítí a operačních systémů.

Na třídenní primárně preventivní pobyty odjeli 18. září žáci 1.W a 1.B. Primáni pobývali na Ostaši s prof. Balcarovou a Felklovou a prváci v Penzionu Kačeří v Teplicích nad Metují s prof. Veverkou a Půlpánovou. Studenti 1.A jeli na primárně preventivní pobyt na Bischofstein s prof. Macurou a Netíkovou 20. září a vrátili se 22. září.

18. září absolvovali adaptační exkurzi v Ratibořicích studenti 5.V s prof. Zapletalovou a Polákovou.

19. září se již tradičně deset dvojic studentů zapojilo do celostátní sbírky Srdíčkový den, kterou pořádalo občanské sdružení Život dětem a jejíž výtěžek byl věnován na pomůcky rodinám s postiženými dětmi odkázanými na celodenní péči.

22. září navštívili v Praze Vyšehrad a Národní muzeum studenti 6.W s prof. Nývltovou a Rojtovou. V Divadle v Dlouhé zhlédli představení Tajný deník Adriana Molea.

Ve dnech 25. září – 2. října hostili naši studenti německé studenty z partnerské školy v Georgsmarienhütte. Kromě programu, který pro ně připravily hostitelské rodiny, byli přivítáni na radnici, navštívili náchodský zámek, Teplicko-Adršpašské skály, pevnost na Dobrošově a vydali se na celodenní výlet do Prahy. Ve škole pro ně bylo připraveno sportovní odpoledne.

25. září navštívili Pražský hrad studenti 6.V s prof. Misarovou a Veverkou. V Žižkovském divadle zhlédli představení Vyhnání Grety Schnirch.

Do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem se podívali 26. září žáci 3.W s prof. Balcarovou a Misarovou.

28. září byl státní svátek.

29. září se studenti 5.W zúčastnili adaptační aktivity v Laser game v Jaroměři.

Tři třídy navštívily Čističku odpadních vod v Bražci. 2. října se tam podívali studenti 2.A s prof. Karáskovou a s prof. Zikmundovou 3. října studenti 6.V a 4. října studenti 2.B.

3. října podpořili prof. Půlpánová a Rozinek naše studenty na závodech v přespolním běhu. Družstvo dívek z primy a sekundy obsadilo 9. místo, o jedno místo lepší byli chlapci z primy a sekundy. Dívky z tercie a kvarty byly čtvrté, druhé místo vybojovali chlapci ze stejných tříd. Chlapci z vyššího gymnázia doběhli jako druzí a dívky v této kategorii zvítězily. Vynikající výkony podali ve svých kategoriích Viktorie Melišíková (2.W, 3. místo),  Vojtěch Kábrt (2.V, 2. místo), Matyáš Vávra (4.V, 3. místo), Josef Pospíšil (6.W, 3. místo) a děvčata Klára Janovská (8.W), Eva Hrnčířová (5.W) a Veronika Machová (1.B), která obsadila v kategorii pro SŠ první tři místa.

3. října se Filip Steiner (4.B), Ondřej Nekvinda (4.B) a Mikuláš Cvrkal z Obchodní akademie v Hradci Králové vydali do Prahy, konkrétně do honosného sálu Magistrátu hlavního města Prahy, kde  se zúčastnili události s názvem Startup day. Přihlásili se s projektem Kšandárna, na kterém začali pracovat během roku 2022. Svou prezentací oslovili porotu a odvezli si nejvyšší možné ocenění. V listopadu se pak zúčastnili JA veletrhu studentských firem v Hradci Králové jako porotci.

10. října se tým basketbalistů ve složení Matěj Vrzáček (7.W), Jan Kuneš (7.V), Petr Vašíček (7.V), Daniel Kumpošt (7.W), Adam Hrnčíř (7.W), Kryštof Brejtr (7.W), Adam Kašpar (2.B) a Šimon Fetter (6.W) pokusil pod vedením prof. Moučky uspět na basketbalovém turnaji v Jaroměři. Podařilo se jim to, porazili tři zbývající týmy, zvítězili a postoupili tak do krajského kola do Hradce Králové, které se konalo 24. října.

11. října se čtyři naši studenti zapojili do celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá tradičně organizace Tyfloservis a jejíž výtěžek je věnován na zlepšení kvality života nevidomým a slabozrakým lidem. Zájemci si poměřili znalosti v přírodovědných předmětech v soutěži Přírodovědný klokan určené pro tercii až sextu a 1. a 2. ročník. V kategorii Kadet zvítězila Eliška Lesková (3.W) před Vojtěchem Pellem (3.W), třetí byl Le Ngo Nhat Minh (4.W). V kategorii Junior obsadili první tři místa Štěpán Vít (6.W), Jakub Jireček (6.W) a Daniel Matjaš (5.W).

Do památníku v Osvětimi a do Krakova se 13. října podívali studenti 4.B a 8.W s prof. Havlíčkem, Pavlíčkovou a Polákovou. V odpoledních hodinách se část pedagogického sboru vydala do Úpice na tradiční setkání gymnázií v Náchodě, Trutnově, Úpici, Hostinném, Vrchlabí a ve Dvoře Králové nad Labem.

Do Botanické zahrady v Liberci se 16. října podívali studenti 2.A a 6.W s prof. Jaroušovou, Rojtovou a Zapletalovou.

17. října navštívili studenti 6.W s prof. Netíkovou čističku odpadních vod v Bražci.

Na Středoškolskou ligu Ultimate frisbee doprovodil po několika letech náš tým 17. října do Hradce Králové prof. Slavík. Nováčkové v soutěži Mikoláš Hruša (7.V), Václav Matyska (7.V), Petr Tomáš (7.V), Eliška Holá (7.V), Lukáš Bouček (5.V), Jakub Kulíček (5.V), Jan Tomáš (5.V) a Eva Hrnčířová (5.W) si vedli velmi dobře, byli pátí z 9 týmů. 18. října organizoval prof. Zapletal volejbalový turnaj. Školu reprezentoval chlapecký tým ve složení Kryštof Brejtr (7.W), Daniel Kumpošt (7.W), Mikoláš Hruša (7.V), Jan Kuneš (7.V), Václav Matyska (7.V), Lukáš Bouček (5.V), Jakub Kulíček (5.V) a Jan Tomáš (5.V) a obsadil 5. místo. 3. místo vybojoval dívčí tým ve složení Šárka Joštová (8.V), Aneta Rohulánová (4.B), Magdaléna Štoková (8.V), Zoe Mudrochová (4.A), Michaela Škorpilová (4.A), Markéta Vydláková (7.W), Jana Adámková (6.W), Daniela Kozáková (2.B), Sofie Piechová (1.B), Nela Bořková (3.B), Rozárie Brátová (5.V) a Odeta Mudrochová (3.A). 19. října vyběhlo 28 našich studentů za doprovodu prof. Moučky a Rozinka do zámeckých schodů v tradičním Běhu do zámeckých schodů. Vojtěch Kábrt (2.V) obsadil 3. místo stejně jako Tereza Kulíčková (1.W). V kategorii středních škol obsadily první tři místa Eva Hrnčířová (5.W), Hana Valterová (3.B) a Natálie Křížová (1.A). Všichni jmenovaní se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků na náchodské radnici 20. října.

Studenti dějepisných seminářů se 19. října zúčastnili besedy o 20. století s paní Věrou Tomanovou, válečnou a poválečnou studentkou náchodského gymnázia a signatářkou Charty 77. Několik tříd vyslechlo v aule koncert Válkova tria.

Do památníku holocaustu v Osvětimi a do Krakova jeli 20. října studenti 8.V a 4.A s prof. Macurou, Noskem a Svobodou.

Do planetária v Hradci Králové a do archeoparku ve Všestarech se 23. října podívali primáni s prof. Macurou, Ježkem, Polákovou a Felklovou. Fotbalisty Jiřího Fiedlera (4.A), Denise France (4.A), Oleksandra Iurinu (4.A), Lukáše Knapa (4.A), Jaromíra Lubase (8.W), Matěje Vacka (3.B), Dannyho Kašpara (6.V), Jana Kuneše (7.V) a Matyáše Wihana (5.W) podpořil ve futsalové lize v Trutnově prof. Zapletal. Tým zvítězil a postoupil do druhého kola.

24. října zabojovali naši basketbalisté Matěj Vrzáček (7.W), Jan Kuneš (7.V), Daniel Kumpošt (7.W), Kryštof Brejtr (7.W), Adam Kašpar (2.B), Šimon Fetter (6.W) a Matyáš Vávra (4.V) pod vedením prof. Moučky v krajském kole v Hradci Králové. Do dalšího kola už nepostoupili.

Ve dnech 26.-27. října měli studenti podzimní prázdniny.

Na 30. říjen připravili studenti 8.V Halloweenské občerstvení.

V září a říjnu se zájemci z řad studentů vyššího i nižšího gymnázia zúčastnili Národní soutěže v kybernetické bezpečnosti. Toto první kolo se konalo v online podobě a naši studenti v něm uspěli. V rámci Královéhradeckého kraje v kategorii Junior (méně než 15 let) obsadil druhé místo Maxmilián Hejna (1.W) a třetí místo Michal Hylena (3.V), ale vzhledem k bodovému zisku do dalšího kola nepostoupili. V kategorii pro SŠ první místo obsadil Jáchym Netresta (4.B), 4. místo Matyáš Žďára (7.V),  5. místo Štěpán Ptáček (4.W)  a 10. místo Filip Hejzlar (8.V). Ti všichni postoupili do dalšího kola. Celkem v našem kraji soutěžilo v této kategorii 64 soutěžích. 

1. listopadu se konaly dvě exkurze. Studenti 2.B navštívili s prof. Francovou a Polákem Státní vědeckou knihovnu v Hradci Králové a  v Klicperově divadle zhlédli představení Kytice. Studenti španělštiny z 2.A a 3.A se za doprovodu prof. Pavlíčkové a Pavlíka zúčastnili kulturního programu Španělština křížem krážem ve studiu Itaka v Praze.

Ve dnech 2. a 3. listopadu se konaly florbalové turnaje. První den florbalisty doprovodil prof. Divišek a druhý prof. Zapletal. V kategorii pro primu a sekundu chlapci Jan Pohanka (2.W), Tomáš Gennert (2.W), Matyáš Volf (2.V), Štěpán Melichar (2.V), David Ryšavý (2.V), Richard Plašil (2.V), Antonín Pokorný (1.V), Sebastián Mach (1.W), Tomáš Zapletal (1.W), Filip Sychrovský (1.W) a Vojtěch Kábrt (2.V) zvítězili a dívky Ema Bořková (2.W), Ráchel Grendelová (2.W), Kristýna Ptáčková (2.W), Pavlína Divišková (2.V), Asante Kratěnová (2.V), Sára Hybšová (1.V), Petra Hlavsová (1.V), Adéla Semelbauerová (1.V) a Pavlína Plašilová (2.V) vybojovaly stříbro. Stejně dopadly týmy z tercie a kvarty o den později. Chlapecký tým tvořili Marek Flašar (4.W), Jan Ježek (4.W), Jan Dřízal (4.W), Mikuláš Hejna (4.V), Michal Štrof (4.V), Jan Ježek (3.W), Václav Podškubka (3.V), Josef Rychtera (3.V) a Vojtěch Majer (3.V) a dívčí Michaela Anna Stefanu (4.V), Laura Bejšovcová (4.V), Karolína Horkelová (4.V), Lucie Zítková (4.W), Aneta Sedlářová (4.W), Tereza Vostřesová (4.W), Ema Veselá (4.W), Viktorie Adamcová (3.V), Karolína Lazoková (3.V), Lucie Prokopová (3.W) a Lucie Řiháková (3.W). Chlapecké týmy postoupily do dalšího kola.

2. listopadu se 25 zájemců z řad studentů vůbec poprvé zapojilo do online překladatelské soutěže, kterou pořádala Univerzita Palackého v Olomouci. 22 studentů soutěžilo v angličtině, 2 v ruštině a 1 ve francouzštině. Úkolem bylo přeložit během dvou hodin do češtiny dva texty o rozsahu vždy cca 200 slov, jeden literární a jeden odborný. Výchozí texty nebyly nijak snadné a 21 soutěžních příspěvků bohužel nesplňovalo požadavky na přirozený a víceméně bezchybný český text odpovídající originálu, což je u překladu nutná podmínka. Ze zbylých čtyř si nepopulární bramborovou medaili odnesla Vlasta Suchá (5.W), o stupínek lépe si vedla Tereza Hronovská (4.A), která tak získala 3. místo a pozici náhradnice pro celostátní kolo. Do republikového klání s překlady na ještě výrazně vyšší úrovni postoupily z 2. místa Eva Hrnčířová (5.W) a vítězka Kateřina Říhová (6.W).

Do královéhradeckého planetária a Hučáku jeli 3. listopadu kvintáni s prof. Košvancem a Preclíkem. Prof. Lichtenberg doprovodil dvanáct studentů do Hradce Králové, kde soutěžili ve dvou kategoriích krajského kola Logické olympiády. Do každé z kategorií krajského kola bylo vybráno pouze 60 nejúspěšnějších studentů z celého kraje. Nejúspěšnějšími našimi studenty byli v kategorii B Viktor Souček (3.W), který obsadil 10. místo, a v těsném závěsu na 12. místě skončil Štěpán Tyč (4.W). V kategorii C obsadil 11. místo Filip Hejzlar (8.V). Prof. Bergerová jela s pěti kvartány do Dvora Králové nad Labem na informační schůzku o možnostech studia ve Francii.

Ve dnech 6. a 7. listopadu poskytla škola prostory pro uskutečnění oblastního turnaje pIšQworky 2023. V kategorii pro SŠ soutěžil i náš tým 5.W „Pomoc ukřížkujou mě“ ve složení Zuzana Papežová, Šimon Bubeníček, Eva Hrnčířová, Daniel Matjaš a Vilém Vokůrka. Porazil šest týmů a umístil se na 3. místě. Zajistil si tak postup do krajského kola, které se konalo v Hradci Králové.

Do planetária a Hučáku v Hradci Králové se 7. listopadu podívali studenti 1. ročníku s prof. Macurou a Diviškem. Studenti 2.A zahájili v hodinách tělesné výchovy plavecký kurz, který sestával z 10 lekcí.

Prof. Vrátilová doprovodila ve dnech 9.-10. listopadu studenty Elišku Neumannovou (6.W) a Michala Suchomela (4.B) na Broumovské diskuse.

9. listopadu se primáni zúčastnili přednášky por. Mgr. Miroslava Mervarta z Policie České republiky na téma Bezpečně v kyberprostoru a Tvoje cesta online. Studenti 1.A absolvovali se stejným lektorem přednášku Základy trestní odpovědnosti. V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada.

10. listopadu žáci primy, sekundy a kvarty zhlédli v rámci Náchodských dnů poezie představení Aldente – Káťa a Bajaja – Holan. Představil se v něm brněnský divadelní soubor Aldente, částečně složený z herců s Downovým syndromem.

14. listopadu doprovodil prof. Divišek florbalisty na SUBTERRA CUP. Tým ve složení David Špaček (4.B), Jakub Vysoký (8.W), David Fröde (6.V), Jakub Jireček (6.W), Adam Kašpar (2.B), Jan Prouza (8.W), Adam Richter (3.B), Eduard Vlach (6.V), Martin Hanuš (2.A), Ondřej Lukavský (3.B) a Jakub Steiner (5.V) zvítězil. V odpoledních hodinách proběhly schůzky s rodiči.

15. listopadu zahájili plavecký kurz studenti 6.V.

Ve dnech 15.-16. listopadu zhlédli střídavě všichni studenti školy v kině Vesmír film #annaismissing, který upozorňuje na nebezpečí sociálních sítí.

16. listopadu se 31 našich studentů zapojilo do online soutěže Best in English. Díky jejich společnému úsilí se Jiráskovo gymnázium opět stalo nejlepší ze všech 21 zapojených škol v Královéhradeckém kraji. Mezi účastníky kralovala Eliška Dvořáková (8.V), která skončila 305. z více než 24 000 soutěžících z celého světa, mezi českými soutěžícími pak 114. Zdatně jí sekundovali Eliška Holá (7.V), Filip Hejzlar (8.V) a Petr Roubal (4.A), kteří se všichni dostali přes hranici 110 bodů (celosvětový vítěz jich nasbíral 122,5). Alespoň 100 bodů pak z naší školy získala plná desítka studentů.

Maturanti měli 16. listopadu schůzku s výchovnou poradkyní prof. Nývltovou o podávání přihlášek na vysoké školy.

16. listopadu pořádala americká lektorka Teresa Contino pro zájemce z řad studentů akci Sleepover s promítáním filmu 10 Things I hate About You, což je adaptace Shakespearovy hry Zkrocení zlé ženy. Starší studenti pak zůstali ve škole, konverzovali v angličtině a pekli dobroty zvané Chocolate chip cookies. Ve škole i přespali, s akcí pomohli prof. Jirková a Kalandra.

17. listopadu byl státní svátek.

20. listopadu se studenti Filip Hejzlar (8.V), Eliška Holá (7.V), Tobiáš Mazura (8.W), Matěj Klouček (6.W) a Matyáš Žďára (7.V) zúčastnili online soutěže Bobřík informatiky. V kategoriích Junior (9. třída a 1. ročník SŠ) a Senior (2. až 4. ročník SŠ) se sestavuje celostátní pořadí u těch studentů, kteří chtěli soutěžit pod svým skutečným jménem. V kategorii Junior se nejlépe z našich studentů umístil Jozef Čelka (5.W, 639. místo z 7781 soutěžích), Karolína Samková (5.W, 670. z 7781) a Jan Valtera (5.W, 1008. z 7781). V kategorii Senior byla na 580. místě z 9984 soutěžících Eliška Holá (7.V), dále Tobiáš Mazura (8.W, 1687. z 9984) a Matěj Klouček (6.W, 1766. z 9984). I když jsou to pěkná umístění, na postup do ústředního kola to letos bohužel nestačilo.

Studenti 5.W Daniel Matjaš, Šimon Bubeníček, Eva Hrnčířová, Zuzana Papežová a Vilém Vokůrka se 21. listopadu pokusili uspět v krajském kole soutěže Pišqworky. Postoupili ze skupiny mezi nejlepších osm, ale postup mezi čtyři nejlepší jim těsně unikl. Doprovodil je prof. Rozinek.

Na Školskou ligu náchodských škol doprovodil 21. a 22. listopadu sportovce prof. Šulc. V prvním dnu se s vrstevníky utkali primáni a sekundáni, ve druhém terciáni a kvartáni. Tentokrát byla na programu házená a studenti našeho gymnázia se zúčastnili všech organizovaných turnajů v průběhu výše uvedených dnů. Družstvo chlapců ve složení Ota Petr (2.W), Tomáš Gennert (2.W), Jan Horák (2.W), Jiří Vlášek (2.W), Jakub Drašnar (2.W), Tomáš Sychrovský (2.W), Jan Pohanka (2.W), Vilém Vymetálek (2.W), Richard Plašil (2.V), David Ryšavý (2.V), Jan Rýdl (2.W) a Radim Eichler (2.V) obsadilo 4. místo, zatímco celku děvčat se dařilo podstatně lépe, když děvčata Marie Pokorná (2.W), Kristýna Ptáčková (2.W), Adéla Škopová (2.W), Ema Bořková (2.W), Ráchel Grendelová (2.W), Asante Kratěnová (2.V), Bára Aulichová (2.W), Pavlína Divišková (2.V), Nela Kadaníková (1.V), Kristýna Šmídová (2.W), Ema Uhlířová (2.W) a Adéla Šolcová (1.V) dosáhla na místo druhé. O den později družstvo chlapců Minh Vo Khoi (3.V), Vojtěch Majer (3.V), Štěpán Jirouch (3.V), Tomáš Sokol (3.V), Jakub Maroul (3.V), Josef Rychtera (3.V), Michal Svoboda (4.V), Martin Joch (4.V), Matyáš Vávra (4.V), Rudolf Vymetálek (4.V), Albert Línek (4.V) a David Špelda (4.V) skončilo na třetím místě. Na závěr je potřeba vyzvednout velký úspěch děvčat Karolíny Lazokové (3.V), Elišky Leskové (3.W), Lucie Prokopové (3.W), Viktorie Vysoké (3.W), Viktorie Adamcové (3.V), Terezy Vostřesové (4.W), Lucie Zítkové (4.W), Anety Sedlářové (4.W), They Vojtěchové (4.V), Anežky Kučerové (4.V), Jindřišky Andělové (4.V) a Marie Venclové (4.V) v této věkové kategorii, protože jejich tým celý turnaj vyhrál.

21. listopadu měl schůzku s maturanty ředitel školy prof. Škoda, aby je informoval o průběhu maturitní zkoušky.

Na Robosoutěž doprovodili studenty do Prahy 22. listopadu prof. Preclík a Lichtenberg. Z našeho gymnázia se letos soutěže zúčastnily čtyři týmy: kosiska (Jáchym Bohadlo (5.V), Václav Holý (5.V)), Wallsocket229 (Tobiáš Mazura (8.W), Martin Doucha (8.V), Jan Pražák (3.A)), Virtuóz vižnprrrou (Tadeáš Knapp (2.A), Jiří Vlášek (2.W), Zdenek Balcar (2.A)) a The Sun (Ondřej Suchánek (5.V), Štěpán Strnad (5.V), Matěj Kolaja (5.V)). Soutěže se zúčastnilo 35 týmů. Tým kosiska nakonec kvůli troše smůly skončil na 9. místě, ale protože se jejich robot a jeho konstrukce pořadatelům líbila, mohou ještě zabojovat v konstruktérské soutěži. Tým Wallsocket229 se s trochou štěstí probojoval až do finále a obsadil krásné druhé místo. Postoupil tak do celkového finále, které se konalo 15. prosince. 

Zájemci z řad studentů posledních dvou ročníků se 22. listopadu zúčastnili v průběhu 1.-2. hodiny celostátního online vysílání o klíčových trendech a inovacích ve vybraných oborech s názvem READYCON ČESKO 2023. Naši studenti projevili zájem o čtyři relace: trendy ve financích, ve zdravotnictví, ve strojírenství a v médiích, marketingu a managmentu.

22. listopadu probíhala mezinárodní soutěž v řešení fyzikálních úloh, kterou každoročně v této době organizuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Řešení probíhá po internetu online a zabere tři hodiny čistého času. Letos se celkově se přihlásilo 1098 týmů z 63 zemí světa. Naši školu reprezentovala pětice studentů Filip Hejzlar (8.V), Dominik Marks (8.V), Tomáš Havel (8.V), Matouš Kubín (8.V) a Eva Nermuťová (8.W). V kategorii A obsadili 229. místo z 328 týmů. 

23. listopadu doprovodil prof. Divišek studenty na florbalový turnaj mladších žáků v Jaroměři. V konkurenci šesti nejlepších školních týmů náchodského okresu obsadili pěkné třetí místo. O úspěch se zasloužili Štěpán Melichar (2.V), Richard Plašil (2.V), Matyáš Volf (2.V), Vojtěch Kábrt (2.V), David Ryšavý (2.V), Jan Pohanka (2.W), Tomáš Gennert (2.W), Jan Rýdl (2.W), Filip Sychrovský (1.W), Sebastian Mach (1.W) a Antonín Pokorný (1.V).

Studenti 8.W se seznámili s americkou lektorkou Teresou se zvyky na Den díkůvzdání v Americe, přičemž si připravili i nějaké jednodušší jídlo. Den díkůvzdání oslavili většinou poprvé v životě i zájemci z řad pedagogického sboru v restauraci na Lipí, kde pro ně kromě jiného byl připraven i typický pečený krocan.

Dva čtyřčlenné týmy z tercie a kvarty se utkaly za doprovodu prof. Vondřejcové 24. listopadu v Hradci Králové v krajském kole soutěže Náboj. Tým kvartánů obsadil 5. místo a tvořili ho Petr Svoboda (4.W), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Beáta Čtvrtečková (4.V) a Daniel Ježek (4.V). Tým terciánů ve složení Emma Burešová (3.V), Martin Faltus (3.W), Anna Urbancová (3.W) a Viktor Souček (3.W) vybojoval 4. místo. Ve škole zahájila prof. Karásková praktickou částí jedné z kategorií Chemickou olympiádu.

V sobotu 25. listopadu proběhl v Městském divadle Dr. Josefa Čížka maturitní ples studentů 8.V a 4.A. 24. listopadu si v prostorách velkého sálu vyzkoušeli slavnostní nástup a předtančení.

27. listopadu se celý pedagogický sbor připojil ke stávce školských odborů, škola byla uzavřena.

28. listopadu se někteří studenti vyššího gymnázia zapojili do online Internetové matematické olympiády. V soutěží jsme měli dva týmy. Lépe dopadl tým ve složení Anežka Staňková (7.W), Zuzana Papežová (5.W), Eva Hrnčířová (5.W), Ondřej Pachta (7.W), Adam Hrnčíř (7.W) a Daniel Matjaš (5.W) před týmem složeným z Anny Dvořákové (3.A), Šimona Pitaše (3.A), Štěpána Navrátila (3.A), Tomáše Hornycha (3.A), Lucie Šretrové (3.A), Aliny Pidkaury (3.A) a Odety Mudrochové (3.A). Nicméně oba týmy skončily v poslední čtvrtině výsledkové listiny. Proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, do kterého se zapojilo 41 studentů. V 1. kategorii obsadili první tři místa Štěpán Tyč (4.W), Eliška Lesková (3.W) a Viktorie Vysoká (3.W) a ve 2. kategorii Tobiáš Mazura (8.W), Aneta Rohulánová (4.B) a Vlasta Suchá (5.W). Do okresního kola postoupili první dva z každé kategorie, další dva v pořadí byli náhradníky. O den později 29. listopadu měli šanci zájemci o dějepis uspět ve školním kole Dějepisné olympiády. Do okresního kola Dějepisné olympiády postupují v každé kategorii tři nejúspěšnější, tj. Nela Šimková (4.V), Matyáš Vávra (4.V) a Štěpán Ptáček (4.W) a v kategorii pro SŠ Jakub Vlček (7.V), Jakub Váňa (2.B) a Kamila Řezníčková (6.W).

28. listopadu zhlédli v rámci Náchodských dnů poezie maturanti v aule představení Slam poetry.

Ve dnech 28. a 29. listopadu se zájemci zapojili do Ekonomické olympiády.

29. listopadu se naši studenti zúčastnili matematické týmové soutěže organizované Ústavem matematiky a statistiky a organizátory Brněnského korespondenčního semináře pro studenty středních škol MathRace. Soutěž proběhla v odpoledních hodinách a našim studentům se věnoval prof. Svoboda. Z našeho gymnázia se zúčastnily dva týmy: Zderivovaní gympláci ve složení Tobiáš Mazura (8.W), Martin Doucha (8.V), Markéta Dítětová (8.V) a Štěpán Vít (6.W) a tým NemámeTuCoDělat ve složení Eva Hrnčířová (5.W), Antonín Kubeček (5.W), Daniel Matjaš (5.W) a Jáchym Bohadlo (5.V). Z 68 přihlášených týmů se Zderivovaní gympláci umístili na 32. místě a NemámeTuCoDělat na místě 41.

30. listopadu navštívili  studenti 8.W s prof. Francovou Státní vědeckou knihovnu v Hradci Králové, vydali se na literární procházku Po stopách Viktora Fischla a v Klicperově divadle zhlédli divadelní představení Zbabělci. Prof. Preclík vyvezl studenty semináře počítačová grafika ze 4.A a z 8.V do Kladna do firmy ProSpon zabývající se tiskem kloubních a kostních náhrad z titanu a do Prahy na Gymnázium Arabská na vyhlášení výsledků soutěže 3D pro všechny. V soutěži 3D pro všechny jde o návrh modelu podle zadání v jedné z kategorií a jeho vytištění na 3D tiskárně. Vybrané a vytištěné modely pak slouží jako výukové pomůcky na  Gymnáziu Radlická pro zrakově postižené a na ZŠ pro žáky s poruchami zraku na Praze 2. Naši studenti zcela ovládli kategorii Kosmické lodě a plavidla – 1. místo model Space Shuttle Discovery Dominika Markse (8.V), 2. místo zařízení SpinLaunch Aleny Krausové (4.A) a 3. místo rozložitelný model rakety Ariane 6 Tomáše Havla (8.V). Prof. Rozinek doprovodil do Jaroměře florbalisty Marka Flašara (4.W), Jana Ježka (4.W), Jana Dřízala (4.W), Mikuláše Hejnu (4.V), Michala Štrofa (4.V), Jana Ježka (3.W), Václava Podškubku (3.V), Josefa Rychteru (3.V) a Vojtěcha Majera (3.V) na turnaj. Hoši zvítězili a postoupili do krajského kola.

1. prosince poskytla škola prostor pro konání šachového turnaje. V rámci semináře psychologie proběhla beseda s pracovnicí Věznice Odolov paní Monikou Středovou.

2. prosince se na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal již druhý seminář k Biologické olympiádě pro kategorie C a D s názvem Lužní les. Z naší školy se semináře zúčastnilo 22 studentů za doprovodu prof. Balcarové.

4. prosince zhlédli v aule studenti 1. ročníku a kvinty představení Prima sezóna v nastudování Divadla Gymnázia Jeseník. S žáky sekundy a tercie, jejichž zákonní zástupci k tomu dali souhlas, provedly pracovnice katedry psychologie Univerzity Palackého Olomouc sběr dat týkající se zvládaní stresu, osamělosti a dalších proměnných u dospívajících dětí. Anonymní data budou použita k dalšímu výzkumu.

Do Předměřic nad Labem doprovodil 5. prosince prof. Zapletal náš tým na futsalový turnaj.  Chlapci Jiří Fiedler (4.A), Denis Franc (4.A), Lukáš Knap (4.A), Jaromír Lubas (8.W), Matěj Vacek (3.B), Marek Míl (3.A), Danny Kašpar (6.V) a Jan Kuneš (7.V) zvítězili a postoupili do 3. kola. Ve škole proběhla poslechová část soutěže Konverzace v anglickém jazyce.

Další dva turnaje se konaly 6. prosince. Prof. Divišek doprovodil fotbalisty na futsalový turnaj a prof. Slavík hokejisty na klání na ledové ploše. Futsalisté Jan Dřízal (4.W), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Lukáš Kadaník (4.W), František Škoda (4.W), Albert Línek (4.V), Daniel Ježek (4.V), Vojtěch Majer (3.V), Jakub Jansa (3.V) a Štěpán Jirouch (3.V) zvítězili a postoupili do dalšího kola, které proběhlo v lednu. Na náchodském zimním stadionu se sešlo přes 60 hokejistů ze všech 4 náchodských škol, z každé dva osmičlenné týmy. V kategorii 6. a 7. tříd skončil náš tým na 3. místě, v kategorii 8. a 9. tříd vybojovali naši hokejisté 2. místo. Naši školu reprezentovali David Ryšavý (2.V), Matyáš Volf (2.V), Václav Hvězda (2.V), Jakub Drašnar (2.W), Jan Horák (2.W), Jan Adamec (1.V), Josef Bělobrádek (1.V) a Filip Sychrovský (1.W) a tým starších žáků tvořili Martin Joch (4.V), Petr Svoboda (4.W), Jan Ježek (4.W), Václav Podškubka (3.V), Kryštof Kolář (3.V), Jan Ježek (3.W), Jakub Bělobrádek (3.W) a Martin Brandejs (3.W).

Naši studenti se opět zapojili do celonárodní sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek občanské sdružení Život dětem věnoval rodinám s těžce postiženými dětmi.

7. prosince se konala další část Chemické olympiády pro kategorii B.

Dvanáct tříd se zúčastnilo 8. prosince v aule dvou koncertů studentských kapel Gymfest 2023. Vystoupily kapely MIRROR, COLLAPSE a PLAN b9.

9. prosince odjeli na lyžařský kurz na Boudu Mír v Černém dole studenti 1.A s prof. Půlpánovou, Slavíkem a Macurou a studenti 5.V s prof. Zapletalovou, Zapletalem a Rozinkem. Lyžovali v Peci pod Sněžkou. Z kurzu se vrátili 14. prosince.

Studenti několika tříd vyslechli přednášku MUDr. Jana Tomáška z Fakultní nemocnice v Hradci Králové na téma Pohlavní choroby a jejich prevence. 11. prosince se to týkalo tříd 1.B, 3.A a 3.B a 13. prosince tříd 5.W, 7.V a 7.W.

12. prosince navštívil školu Ben Levin z USA s prezentací o New Yorku, které se zúčastnili maturanti. Deset studentů ze 3.-4. ročníku, septimy a oktávy se pokusilo uspět ve školním kole Matematické olympiády a mezi úspěšné řešitele se jich dostalo hned šest. Byli to Filip Hejzlar (8.V), Michal Suchomel (4.B), Adam Hrnčíř (7.W), Tobiáš Mazura (8.W), Ondřej Nekvinda (4.B) a Matyáš Žďára (7.V) a tito také postoupili do krajského kola.

13. prosince žáci primy, sekundy a tercie vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka Vánoční koncert ZUŠ Náchod.

Studentské Trenérské Centrum je dvouletý program zaměřený na rozvoj dovedností středoškoláků v oblasti informačních technologií. Cílem programu je připravit studenty na úspěšnou kariéru a poskytnout jim příležitost získat certifikace na technologie Microsoftu. Přijímací řízení do Microsoft STC se skládalo z online kola, kde účastníci prozradili základní informace o sobě a očekávání od vstupu do programu STC a finálového kola, které se konalo 14. prosince v budově Microsoft v Praze. To již proběhlo formou pohovoru, při kterém účastníci seznámili porotu s prací na svých projektech, a zodpovídali její dotazy. Zdenek Balcar (2.A) se delší dobu zabývá vývojem autonomních stavebních strojů, počítačovým viděním pro bezpečnost plaveckých areálů, chytrými městy, vývojem kompresního algoritmu založeného na machine learningu nebo třeba tvorbou vzdělávací platformy/aplikace pro žáky ZŠ a SŠ se zaměřením na výuku IT a programování. S dalšími nadšenými studenty se setkává na Studentském IT klubu, kde si vzájemně předávají znalosti a zkušenosti z oboru informačních technologií.

15. prosince se konala praktická část Chemické olympiády pro kategorii D určené terciánům a kvartánům. Díky postupu do celorepublikového finále Robosoutěže konaného 15. prosince na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze se tým Wallsocket229 ve složení Jan Pražák (3.A), Tobiáš Mazura (8.W) a Martin Doucha (8.V) utkal s 34 nejlepšími středoškolskými a jedním vysokoškolským týmem. Robotu se nepodařilo postoupit a s umístěním těsně pod hranicí musel soutěž opustit. I tak bylo letošní umístění naší školy zase o krůček výš, což je příslibem a motivací do dalších ročníků.

19. prosince se chlapci Jiří Fiedler (4.A), Denis Franc (4.A), Oleksandr Iurina (4.A), Lukáš Knap (4.A), Jaromír Lubas (8.W), Matěj Vacek (3.B), Danny Kašpar (6.V), Matyáš Wihan (5.W) a Vladislav Ježek (2.B) zúčastnili v Jičíně za doprovodu prof. Zapletala Středoškolské futsalové ligy. Obsadili 3. místo bez postupu do dalšího kola. Musica Viva vystoupila o velké přestávce na schodech s krátkým vánočním programem.

Ve dnech 19. a 20. prosince se konala konverzační část Soutěže v anglickém jazyce. Více než stovka přihlášených absolvovala začátkem prosince poslechový test, z nějž v každé ze tří kategorií postoupilo zhruba deset účastníků do ústního kola. V něm byli soutěžící rozděleni do dvojic, které před porotou (v čele s naší americkou asistentkou Teresou Contino) předvedly představení vlastní osoby, konverzaci na vybrané téma a řešení společného úkolu. Tady jsou první tři z každé kategorie: I. kategorie (prima a sekunda) – Kateřina Šimková (2.V), Asante Kratěnová (2.V), Marie Pokorná (2.W), II. kategorie (tercie a kvarta) – Štěpán Tyč (4.W), Antonie Červinková (4.V), Minh Le Ngo Nhat (4.W), III. kategorie (kvinta–septima, 1.–3. ročník) Filip Vondráček (3.B), Eliška Holá (7.V), Mikoláš Hruša (7.V). První dva z každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo v únoru. 

Na 20. prosinec připravili studenti 4.A vánoční občerstvení.

Po několika covidových a postcovidových letech jsme se rozhodli opět uspořádat Vánoční den her. Ten letošní proběhl 21. prosince. Nabídka disciplín byla opravdu bohatá od sportovních turnajů ve volejbalu, fotbalu, florbalu, squashi, kuželkách, bowlingu přes turnaje ve stolních deskových, karetních, počítačových hrách po výtvarnou dílnu, anglickou literární dílnu, vědomostní zábavný kvíz, tanec, přípravu vánočního cukroví, hrátky s chemií a elektrotechnickou dílnu. Nechyběly ani vánoční filmy a kvízy.

22. prosinec byl věnován třídním vánočním besídkám. V poledních hodinách vystoupil s krátkým koncertem na schodech Sboreček, po němž se studenti a učitelé rozešli na vánoční prázdniny.

V novém roce se opět sešli 3. ledna.

4. ledna doprovodila prof. Karásková studenty Martinu Rohulánovou (7.V) a Antonína Kubečka (5.W) na Univerzitu Pardubice do krajského kola Chemické olympiády pro kategorii B. Rohulánová vybojovala 4. místo a Kubeček byl desátý mezi 21 účastníky. Prof. Kalandra jel s Kateřinou Říhovou (6.W), Evou Hrnčířovou (5.W) a Terezou Hronovskou (4.A) do Olomouce na fakultní kolo Překladatelské soutěže z anglického jazyka.

5. ledna vyslechli studenti 1.B přednášku por. Mgr. Miroslava Mervarta z Policie České republiky na téma Základy trestní odpovědnosti. Ve škole si vyzkoušeli studenti praktickou úlohu Chemické olympiády v kategorii D v náhradním termínu.

7. ledna odjeli na lyžařský kurz do Sedloňova na chatu Roubenka studenti 1.B s prof. Šulcem, Brátem a Pavlíčkovou. Vrátili se 13. ledna.

8. ledna doprovodila prof. Jaroušová zájemce o Matematickou olympiádu z řad studentů 1.-2. ročníku a kvinty a sexty na přípravný seminář do Hradce Králové.

Studenty, kteří úspěšně prošli prvním kolem Soutěže v kybernetické bezpečnosti, čekalo od 28. prosince do 11. ledna druhé kolo. To už bylo mnohem obtížnější a úlohy byly více prakticky zaměřené. Do národního finále postoupil z našeho gymnázia Filip Hejzlar (8.V), jako jediný soutěžící z Královéhradeckého kraje, který se do finále probojoval. Finále se konalo 18. dubna v areálu VŠTE v Českých Budějovicích.

11. ledna se náš tým zúčastnil krajského kola Školní futsalové ligy 9 pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ a jim odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií v hale v Hlušicích u Nového Bydžova.
Naši chlapci Le Ngo Nhat Minh (4.W), Vojtěch Majer (3.V), Jakub Jansa (3.V), Albert Línek (3.V), Jan Dřízal (4.W), Jan Ježek (4.W), Lukáš Kadaník (4.W) a Daniel Ježek (4.V) obsadili pěkné třetí místo. 12. ledna se v hale v Předměřicích nad Labem konalo krajské kolo florbalového turnaje pro SŠ Subterra cup. Naši hráči David Fröde (6.V), Adam Richter (3.B), Adam Kašpar (2.B), Jan Prouza (8.W), Jakub Jireček (6.W), Martin Hanuš (8.V), David Špaček (4.B), Jakub Vysoký (8.W), Ondřej Lukavský (3.B), Lukáš Bouček (5.V) a Eduard Vlach (6.V) potvrdili pověst největšího favorita turnaje o právem postoupili do pražského finálového turnaje. Oba týmy vedl prof. Divišek.

11. ledna se studenti 4.W, 7.A a 4.A zúčastnili besedy s Mgr. Hasanem Zahirovičem na téma Bratři Čapkové.

V sobotu 13. ledna se na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal další seminář k Biologické olympiádě kategorie A a B, kterého se zúčastnilo 13 studentů naší školy s prof. Balcarovou. Seminář vedli lektoři z Přírodovědecké fakulty UK a obsahoval čtyři přednášky Parazitické manipulace, Rybí invaze, Hosti v hnízdech sociálního hmyzu a Parazitické interakce hmyzu, které vycházely z přípravného textu. Název semináře byl Host do domu, hůl do ruky! 

Ve dnech 14.-19. ledna byli na lyžařském kurzu v Penzionu Anička v Deštném v Orlických horách žáci 2.W s prof. Diviškem, Moučkou a Javůrkovou. Žáci 2.V byli na stejném místě ve dnech 21.-26. ledna s prof. Košvancem, Rozinkem a Matěnovou.

Do Předměřic nad Labem jel 15. ledna na futsalový turnaj s týmem žáků ve složení Tomáš Zapletal (1.W), Hoang Le Ngo Nhat (1.W), Sebastián Mach (1.W), Matyáš Beneš (1.V), Václav Hvězda (2.V), Vojtěch Kábrt (2.V) a David Ryšavý (2.V) prof. Zapletal. Chlapci byli čtvrtí bez postupu do dalšího kola. Pro kvartány pohovořil por. Mgr. Miroslav Mervart z Policie ČR o základech trestní odpovědnosti.

16. ledna se pokusili uspět v Hradci Králové v krajském kole Matematické olympiády Filip Hejzlar (8.V), Michal Suchomel (4.B), Adam Hrnčíř (7.W), Tobiáš Mazura (8.W), Ondřej Nekvinda (4.B) a Matyáš Žďára (7.V). 17. ledna se konalo rovněž v Hradci Králové krajské kolo Fyzikální olympiády pro kategorii A, kam jel prof. Polák s Tobiášem Mazurou (8.W), Filipem Hejzlarem (8.V) a Emou Nermuťovou (8.W). Naši studenti obsadili v tomto pořadí 2.-4. místo.

Další soutěží tohoto týdne bylo okresní kolo Dějepisné olympiády 18. ledna, do nějž postoupili ze školního kola Nela Šimková (4.V), Štěpán Ptáček (4.W), Jakub Vlček (7.V), Jakub Váňa (2.B) a Kamila Řezníčková (6.W). Studenty doprovodila prof. Poláková. V kategorii pro ZŠ obsadila Šimková pěkné čtvrté místo z 24 účastníků, v kategorii pro SŠ patřilo 3.-5. místo Vlčkovi, Řezníčkové a Váňovi v tomto pořadí.

18. ledna se konal v odpoledních hodinách Den otevřených dveří. Pan ředitel seznámil v aule zájemce o studium o způsobu přihlašování a podal jim o škole základní informace. V prostoru školy byla pro účastníky připravena celá řada prezentací jednotlivých předmětů.

Na Den otevřených dveří na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií do Brna jel 19. ledna prof. Lichtenberg  s osmi studenty. Zájezd poskytla studentům zdarma Firma ATAS elektromotory Náchod a.s., která se snaží touto cestou podpořit studenty v dalším studiu zejména technických oborů. S polovinou třídy 1.B navštívila prof. Půlpánová Městskou knihovnu v Náchodě, druhá polovina třídy se do knihovny podívala o týden později.

V sobotu 20. ledna se konal v tomto školním roce druhý maturitní ples, tentokrát pro třídy 4.B a 8.W. K tanci hrála opět skupina Reflex.

Od 21. do 26. ledna byli na lyžařském kurzu v Penzionu Anička v Deštném v Orlických horách žáci 2.V s prof. Košvancem, Rozinkem a Matěnovou.

Pro zájemce z řad studentů se 22. ledna konala přednáška pana ing. Petra Jiráska na téma kybernetické bezpečnosti. Pan Jirásek je zakladatelem Centra kybernetické bezpečnosti, z.ú., předsedou Soutěžního výboru Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, místopředsedou výkonného výboru ENISA ECSC a také zástupcem ČR v řídícím výboru ENISA ECSC, tedy odborník na svém místě.

22. ledna proběhlo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii C a 24. ledna pro kategorii D.

O pohlavních chorobách a jejich prevenci pohovořil 24. ledna MUDr. Jan Tomášek z Fakultní nemocnice v Hradci Králové ke studentům 5.V a 1.A. Do okresního kola Matematické olympiády pro kategorii Z9 doprovodil prof. Klemenc Eduarda Hlavsu (4.V), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Štěpána Bernarda (4.W), Štěpána Ptáčka (4.W) a Petra Svobodu (4.W). Chlapci obsadili první tři místa v pořadí Svoboda, Le Ngo Nhat a Hlavsa, Ptáček byl pátý, Bernard šestý. Dvanáct studentů se zapojilo do online Mediální olympiády pod vedením prof. Havlíčka.

25. ledna se konala klasifikační pedagogická rada.

26. ledna se účastníci překladatelské soutěže z anglického jazyka zúčastnili spolu s prof. Kalandrou v Olomouci následného semináře.

Ve dnech 27. ledna – 1. února byli na lyžařském kurzu na Boudě Mír v Krkonoších studenti 5.W s prof. Zapletalem, Víchem a Rojtovou.

29. ledna se uskutečnila řada přednášek o reprodukčním zdraví. Pro primánky to byla přednáška s názvem Dospívám aneb život plný změn, pro chlapce z primy Na startu mužnosti a pro studenty 5.V, 1.A a 1.B přednáška Holky z Venuše, kluci z Marsu.

30. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C (kvinta, sexta, 1.-2. ročník). Kategorie B měla jednoho úspěšného řešitele ze sedmi zúčastněných, byl jím Štěpán Vít (6.W). V kategorii C bylo z devíti účastníků sedm úspěšných a to Daniel Matjaš (5.W), Otakar Andreas Zima (1.A), Eva Hrnčířová (5.W), Vojtěch Grohmann (1.B), Lucie Kaulichová (5.V), František Chocholáč (1.B) a Prokop Stříbrný (1.B). Všichni úspěšní řešitelé postoupili do krajského kola, které se konalo 9. dubna. Další soutěží bylo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, které pro nás bylo úspěšné. Tobiáš Mazura (8.W) zvítězil a Anetě Rohulánové (4.B) patřilo stříbro. Štěpán Tyč (4.W) obsadil v kategorii pro ZŠ 4. místo a ve druhé desítce mladších se umístila Eliška Lesková (3.W). Mazura, Rohulánová i Tyč postoupili do krajského kola.

31. ledna se v zeměpisných znalostech utkalo 70 zájemců z řad studentů ve školním kole Zeměpisné olympiády. V kategorii A obsadili první tři místa Petra Hlavsová (1.V), Jáchym Joudal (1.W) a Pavel Bors (1.V), v kategorii B Markéta Pavlátová (2.W), Tomáš Gennert (2.W) a Matěj Žďárský (2.W), v kategorii C Viktor Souček (3.W), Michal Svoboda (4.V) a Marek Štěpán (3.W) a v kategorii D Martina Rohulánová (7.V), Vojtěch Martinů (3.B) a Tobiáš Mazura (8.W). První dva z každé kategorie postoupili do okresního kola. Někteří sekundáni se zapojili do školního kola Biologické olympiády. Soutěže v tomto týdnu uzavřela Olympiáda ve španělském jazyce 31. ledna.

V tomto týdnu začal plavecký kurz pro studenty 6.W a 2.B. Absolvovali v deseti týdnech deset lekcí v hodinách tělesné výchovy.

31. ledna převzali studenti výpisy vysvědčení za 1. pololetí.

Školní kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce se konalo 1. února. V kategorii pro ZŠ obsadily první tři místa Tereza Řeháková (4.V), Jindřiška Andělová (4.V) a Johana Mošnová (4.V) a v kategorii pro SŠ Anna Benediktová (7.V), Martina Rohulánová (7.V) a Eliška Kubínová (7.V). Studentky na prvním místě postoupily do krajského kola, které se konalo 18. března v Hradci Králové.

2. února byly jednodenní pololetní prázdniny.

5. února jeli na Univerzitu Pardubice na Chemiklání studenti Mikoláš Hruša (7.V), Karla Miščuková (7.V), Šárka Vlčková (7.V), Martina Rohulánová (7. V) a Lukáš Valášek (3.B) s prof. Karáskovou. Do Pardubic dorazilo více než 300 studentů z České republiky a ze Slovenska, ale počet účastníků letošního ročníku byl navýšen o účastníky soutěže ve Velké Británii na University of Cambridge a University of Oxford pod názvem „Chemistry race“. Ve velké konkurenci se tým Jiráskova gymnázia umístil na konečném 35. místě.

7. února se konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky ZŠ. Kateřina Šimková (2.V) byla druhá v kategorii pro primu a sekundu a Antonie Červinková (4.V) byla třetí v kategorii pro tercii a kvartu. Studentky doprovázela prof. Felklová. 

8. února se uskutečnilo školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. V kategorii pro ZŠ obsadili první tři místa Barbora Škodová (4.W), Anna Marie Zapletalová (4.W) a Théodore Sullivan (4.V) a v kategorii pro SŠ Anna Misarová (6.V), Kateřina Říhová (6.W) a Sofie Fišerová (5.V). Všichni jmenovaní postoupili do krajského kola. Studenti 2.B a 7.V se zúčastnili v aule besedy s Martinou Bittnerovou o Karlu Havlíčku Borovském.

9. února se 15 zájemců z řad terciánů a kvartánů zúčastnili školního kola Chemické olympiády pro kategorii D. První tři místa patřily Barboře Škodové (4.W), Beátě Čtvrtečkové (4.V) a Štěpánu Tyčovi (4.W). Do okresního kola postoupili ještě Eliška Köhlerová (4.W), Adéla Matějíčková (4.W), Marie Vlachová (4.W), Karolína Lazoková (3.V), Emma Burešová (3.V) a Jindřiška Andělová (4.V). V aule proběhla Burza VŠ, které se zúčastnili žáci sexty, septimy a 2.-3. ročníku, příp. zájemci z řad maturantů. Naši absolventi, nyní vysokoškoláci, se přijeli podělit o své zkušenosti a další informace ohledně studia na VŠ.

V sobotu 10. února se opět na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal pro zájemce o biologii další biologický seminář, kam se s nimi vydala prof. Balcarová.

13. února začaly dvoutýdenní Kalifornské dny. 28 zájemců z řad studentů se zúčastnilo workshopu Hippies – fakta a mýty, který vedla prof. Hronková. Pod vedením prof. Misarové a Novotné Mičíkové se téměř 60 studentů zapojilo do výtvarné dílny na téma Kalifornie.

14. února se konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro studenty SŠ. Filip Vondráček (3.B) vybojoval druhé místo a postoupil do krajského kola a Eliška Holá (7.V) byla čtvrtá. V odpoledních hodinách se konala beseda v rámci akce Bankéři do škol, kterou zaštiťovala ČNB. Beseda byla primárně určena studentům ekonomických seminářů, ale zúčastnili se jí i další zájemci. Na základě našich požadavků byla zaměřena hlavně na rizika spojená s placením, investováním a internetovým podvodům. Na závěr si všichni své znalosti ověřili pomocí testu.

14. února byl pro studenty sexty a 2. ročníku připraven workshop Bunkr. Workshopu Demohráč se 15. února zúčastnili septimáni a 16. února studenti 3. ročníku. Obě akce jsou organizovány v projektu Quest klubů, jejichž národním garantem je KAM z.s., držitel certifikace MŠMT. Workshopy jsou zaměřeny na rozvoj kritického myšlení, ověřování důvěryhodnosti různých informačních zdrojů a simulují podmínky, za kterých jsou lidé najednou ochotnější naslouchat populistům slibujícím jednoduchá řešení.

Ve dnech 15. a 16. února se uskutečnila další část školního kola Biologické olympiády.

15. února měli přihlášení zájemci o taneční kurzy manželů Štěpových možnost se ve škole zapsat.

16. února se pětičlenný tým 7.W ve složení Adam Hrnčíř, Diana Čelková, Daniel Kumpošt, Ondřej Pachta a Anežka Staňková zúčastnil v Praze mezinárodní soutěže pětičlenných družstev v řešení fyzikálních úloh na čas Fyziklání. Soutěžilo 256 týmů a tak včetně organizátorů a doprovodu bylo v hale výstaviště v Letňanech na 1400 lidí. V soutěžní kategorii našeho týmu bylo 86 družstev a ve výsledku nejlepší český tým byl až devátý. Na prvních osmi místech byli Slovinci, dva slovenské a dva indické týmy, Bulhaři, Brazilci a Rakušáci. Naši borci se neztratili a dosáhli na 58 příčku. Doprovázel je prof. Polák.

V týdnu od 19. února pokračovaly Kalifornské dny. 19. února zhlédli studenti vyššího gymnázia kromě maturantů film Lady Bird. 20. února si zájemci z nižšího gymnázia vyzkoušeli softball, studenti 7.W připravili občerstvení ve stylu Hippie Day a studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku se zúčastnili workshopu s americkými učiteli. Na 21. únor byl pro žáky nižšího gymnázia připraven film Parent Trap. 22. února se studenti z vyššího gymnázia, opět kromě maturantů, zúčastnili v aule prezentace o Kalifornii v podání naší americké lektorky Teresy Contino, která je z Los Angeles, a Kurta ze San Jose. Kromě toho ve třídách probíhaly studentské prezentace o Kalifornii.

21. února doprovodil prof. Košvanec studenty do Jaroměře do okresního kola Zeměpisné olympiády. V kategorii A byl Jáchym Joudal (1.W) čtvrtý a Petra Hlavsová (1.V) desátá, v kategorii B Markéta Pavlátová (2.W) druhá a Tomáš Gennert (2.W) pátý, v kategorii C Viktor Souček (3.W) pátý a Michal Svoboda (4.V) sedmnáctý a v kategorii D zvítězil Tobiáš Mazura (8.W), druhý byl Vojtěch Martinů (3.B) a šestá Martina Rohulánová (7.V). Soutěžící z 1. a 2. místa postoupili automaticky do krajského kola, k nim přibylo ještě dalších 5 účastníků, kteří měli nejvyšší počet bodů. Ve škole se zájemci pokusili vypořádat s praktickou částí školní kola Chemické olympiády.

23. února se konalo školní kolo recitační soutěže.

V aule se 23. února zúčastnili studenti maturitního ročníku a dějepisného semináře programu Přepište dějiny historiků Martina Gromana a Michala Stehlíka. Vpodvečer se program spojený s natáčením podcastu opakoval pro veřejnost.

V průběhu ledna a února probíhalo školní kolo Biologické olympiády. V kategorii A se utkalo devět studentů, úspěšnými řešiteli se staly Martina Rohulánová (7.V), Tereza Hegerová (7.V), Zuzana Regnerová (7.V) a Alexandra Kordová (8.V). Sedmnáct účastníků měla kategorie B, úspěšní byli Anežka Hájková (2.A), Jakub Kulíček (5.V) a Eva Hrnčířová (5.W). V kategorii C soutěžilo 12 žáků, úspěšné byly Barbora Škodová (4.W), Emma Burešová (3.V), Natálie Kačerová (3.W), Nela Šimková (4.V) a Julie Dvořáková (3.W). Nejvíc účastníků měla kategorie D pro nejmladší žáky. Z 32 soutěžících bylo 20 úspěšných v tomto pořadí: Eliška Řezníčková (2.W), Anna Petrášová (1.W), Pavlína Plašilová (2.V), Marie Poláková (1.W), Matěj Pavlíček (2.W), Damián Němec (1.W), Markéta Pavlátová (2.W), Theodor Ságner (2.V), Jonáš Ansorge (1.W), Jáchym Joudal (1.W), Karolína Štrasová (1.W), Pavlína Bejšovcová (1.W), Rosálie Jiráková (1.V), Věra Soukupová (1.W), Natálie Nývltová (2.V), Richard Plašil (2.V), Eliška Štrasová (1.W), Jan Pohanka (2.W), Tereza Kulíčková (1.W) a Erik Radoň.

Studenti měli v týdnu od 26. února do 1. března jarní prázdniny.

Termín letošní Robotiády opět vyšel na naše jarní prázdniny 1. března. Přesto se našlo šest studentů z robotického kroužku, kteří se chtěli zúčastnit. Letos jsme sice nepřivezli žádnou medaili, ale bylo to těsné, o pár setinek sekundy. Tým „kosiska“ ve složení Václav Holý (5.V), Jan Tomáš (5.V) a Jáchym Bohadlo 5.V) soutěžil v disciplínách LineFollower SŠ (sledování černé čáry) a Bear Rescue Advanced (autonomní záchrana medvěda z bludiště). Dařilo se jim výborně, v první disciplíně byli čtvrtí z 36 týmů a ve druhé také čtvrtí z 31 týmů. Tým SpeedWagon ve složení Ondřej Suchánek (5.V) a Štěpán Strnad (5.V) soutěžil ve sprintu – cílem je co nejrychleji ujet 10 m na dráze široké 90 cm a poté na určeném místě zastavit. Robot se nesmí dotknout mantinelů po obou stranách dráhy. Obsadili krásné 5. místo ze 71 týmů. Náš nejmladší účastník Maxmilián Hejna (1.W) soutěžil ve sledování čáry v kategorii pro ZŠ a umístil se na pěkném 9. místě z 57 týmů.

V týdnu od 4. března byli studenti sexty a 2. ročníku podrobeni povinnému testování České školní inspekce z informatického myšlení a digitálních kompetencí. 4. března prošli testem studenti 6.W, 7. března studenti 6.V a 8. března studenti 2.A a 2.B.

4. března se studenti 8.V podívali s prof. Balcarovou do pivovaru Primátor.

5. března se zájemci zúčastnili v aule přednášky Technologická gramotnost. Ve škole zorganizovaly prof. Karásková a Zikmundová okresní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. Beata Čtvrtečková (4.V) zvítězila, druhá byla Barbora Škodová (4.W) a čtvrtá Marie Vlachová (4.W). Úspěšnými řešiteli se stali také Štěpán Tyč (4.W). Jindřiška Andělová (4.V), Adéla Matějíčková (4.W), Eliška Köhlerová (4.W) a Karolína Lazoková (3.V).

Dny 6. – 7. března prožili studenti 8.V v Praze za doprovodu prof. Macury, Noska a Veverky. Navštívili Pražské židovské muzeum, Muzeum literatury, Památník národního písemnictví, Památník obětí heydrichiády a Národní galerii. První večer zhlédli dle zájmu představení Čurda, hrdina jedné prohry v divadle Rokoko nebo ve Studiu hrdinů inscenaci Manželka publikovaného básníka nebo v Divadle v Řeznické představení NordOst. Druhý večer zhlédli v Divadle v Dlouhé hru Romeo, Julie a tma.

8. března doprovodila prof. Š. Škodová do okresního kola recitační soutěže Jáchyma Joudala (1.W), Kateřinu Šimkovou (2.V), Michaelu Erbanovou (3.W) a Viktorii Vysokou (3.W). Erbanová a Vysoká získaly čestná uznání, což nebyla samozřejmost, a Joudal spolu se Šimkovou postoupili do krajského kola.

11. března jel prof. Preclík s devíti zájemci na exkurzi do letecké společnosti DSA, a. s. a Letecké záchranné služby do Hradce Králové. Ve škole vypracovávali účastníci Chemické olympiády v kategorii C písemný test, který byl jednou z částí školního kola. Studenti 4.A se s prof. Zikmundovou podívali do náchodského pivovaru Primátor a studenti 4. B je následovali 12. března s prof. Karáskovou.

Ve dnech 12. a 13. března absolvovali literárně-historickou exkurzi Praha židovská studenti 4.A s prof. Nývltovou a Ježkem. Navštívili Židovské muzeum, Muzeum heydrichiády a v Divadle na Vinohradech zhlédli představení Bílá nemoc.

12. března prošli zájemci kurzem s vyškoleným lektorem na lezecké stěně na ZŠ TGM. Akce byla odměnou za vítězství v soutěži na lezecké stěně ve Sportovní lize náchodských škol. Naše studenty doprovodili prof. Slavík a Půlpánová.

Na 16. březen připravila prof. Bergerová spolu s francouzskou lektorkou pro studenty francouzštiny z kvarty a kvinty workshop, ve kterém mimo jiné připravovali jídla francouzské kuchyně. V odpoledních hodinách se ve sborovně uskutečnila beseda se zástupci náchodské nemocnice určená zájemcům o studium lékařství a jiných zdravotnických oborů.

Na krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce do Hradce Králové jela 18. března prof. Bergerová s Annou Misarovou (6.V), která byla pátá mezi 11 účastníky, a Barborou Škodovou (4.W), ta byla 7. mezi 10 účastníky.  Na krajské kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce doprovodila prof. Pavlíčková s Terezu Řehákovou (4.V) a Annu Benediktovou (7.V). Do náchodského pivovaru se podívali studenti 8.W s prof. Zikmundovou.

Národní finále Soutěže v kybernetické bezpečnosti organizované Centrem kybernetické bezpečnosti z.ú. a celou řadou státních, akademických i profesních organizací se uskutečnilo 18. dubna v areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Finále se zúčastnilo 61 nejlepších studentů a studentek ze základních, středních a vysokých škol z celé České republiky, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích. Soutěžící se do finále probojovali úspěšným absolvováním dvou vyřazovacích online kol, která absolvovalo přes 10 000 studentů. Z našeho gymnázia do finále postoupil Filip Hejzlar (8.V) a umístil se na krásném 32. místě.

19. března pořádaly na naší škole prof. Balcarová a Zapletalová okresní kolo Biologické olympiády pro kategorii D. Naši školu reprezentovaly Emma Burešová (3.V), Julie Dvořáková (3.W), Natálie Kačerová (3.W) a Barbora Škodová (4.W). Okresního kola se zúčastnilo 26 žáků, kteří odevzdali vstupní úkoly. Ty jsou důležitou součástí Biologické olympiády a jednou z podmínek pro účast v okresním kole. Burešová zvítězila, hned za ní na 2. místě skončila Škodová a 3. místo obsadila Kačerová. Dvořáková skončila na krásném 5. místě a stále měla naději na postup do krajského kola.

Na Pedagogické dny na Univerzitu v Hradci Králové jelo s prof. Bergerovou a Felklovou 20 studentů francouzštiny. Byly pro ně připraveny zábavné aktivity a úniková hra ve francouzštině. Do Ostravy cestovalo několik studentů s prof. Kalandrou na překladatelský seminář z anglického jazyka. Studenti 5.W, 1.B, 8.W a 4.B se v aule zúčastnili besedy se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou.

20. března se na naší škole konalo okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F. Organizace se ujala prof. Vondřejcová. V kategorii E byl Tadeáš Semelbauer (4.W) druhý, na 4.-7. místě skončili Michal Tylš (4.V), Beáta Čtvrtečková (4.V), Eduard Hlavsa (4.V) a Daniel Ježek (4.V) v tomto pořadí. V kategorii F byl mezi sedmi soutěžícími jen jeden žák z jiné školy než z naší. První tři míst apatřila Anne Urbancové (3.W), Elišce Leskové (3.W) a Emmě Burešové (3.V). Soutěžili ještě Viktorie Vysoká (3.W), Petr Štras (3.V) a Martin Faltus (3.W). V Hradci Králové se konalo krajské kolo mezinárodní Ekonomické olympiády. Z naší školy se ho zúčastnili čtyři postupující studenti: Anna Chocholáčová (4.A), Dominik Marks (8.V), Marie Hanušová (4.B) a Ondřej Nekvinda (4.B), další čtyři pozvaní studenti se krajského kola nezúčastnili. Obvykle do krajského kola může postoupit maximálně pět nejlepších studentů ze školy, letos však pořadatelé výjimečně z našeho gymnázia pozvali studentů osm, protože se jim výsledky oproti jiným školám zdály velmi dobré. Nejlepšího umístění dosáhli Ondřej Nekvinda (4.B) svým 11. místem a Anna Chocholáčová (4.A)  14. místem.

Do Hostinného doprovodil 21. března prof. Rozinek na florbalový turnaj tým ve složení Jan Ježek (4.W), Marek Flašar (4.W), Jan Dřízal (4.W), Michal Štrof (4.V), Mikuláš Hejna (4.V), Vojtěch Majer (3.V), Josef Rychtera (3.V), Václav Podškubka (3.V) a Jan Ježek (3.W). V krajském srovnání vybojovali stříbro. Na další florbalový turnaj jel se staršími studenty do Prahy prof. Divišek. Zúčastnili se Národního finále turnaje Subterra cup v pražském Braníku, kam si vybojovali postup jako vítězové krajského kola. Chlapci David Fröde (6.V), Adam Richter (3.B), David Špaček (4.B), Martin Hanuš (2.A), Jakub Jireček (6.W), Jan Prouza (8.W), Jakub Vysoký (8.W), Ondřej Lukavský (3.B), Jakub Steiner (5.V), Lukáš Bouček (5.V), Eduard Vlach (6.V) a Adam Kašpar (2.B) v konkurenci nejlepších školních družstev z celé České republiky rozhodně nezklamali a obsadili pěkné 5.místo. Matouš Spilka (6.V) obsadil 21. března 4. místo v krajském kole Konverzační soutěže v ruském jazyce, doprovodil ho prof. Moučka. Aneta Rohulánová (4.B) vybojovala 3. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce. 

22. března se konalo v Hradci Králové na Přírodovědecké fakultě UHK krajské kolo Biologické olympiády pro kategorii A. Naše gymnázium reprezentovaly Tereza Hegerová (7.V), Martina Rohulánová (7.V) a Zuzana Regnerová (7.V), doprovodila je prof. Balcarová. S workshopem Fyzioterapie do škol přišla do naší školy naše absolventka Mgr. Zuzana Vančáková. Workshopu se zúčastnili terciáni. Několik zájemců se zapojilo do Technologické olympiády, kterou pořádalo ČVUT Praha. Z našeho gymnázia se do soutěže přihlásilo sedm týmů, a protože souběžně probíhala i soutěž Matematický klokan, nebyl dostatek prostoru, kde by týmy mohly v klidu pracovat. A tak se soutěžilo na chodbě, před oponou i za oponou v aule nebo v bývalé promítací kabině. Dopadlo to výborně. Tým Binary Brigade ve složení Jáchym Netresta (4.B), Ondřej Nekvinda (4.B) a Michal Suchomel (4.B) s přehledem vyhrál a postoupil do celorepublikového finále, které proběhlo 12. dubna na ČVUT v Praze. To je v konkurenci 561 týmů z celé České republiky fantastický výsledek. Ani další týmy se neztratily a umístily se na krásných místech: 61. místo tým Sigma tech Tomáš Dřízal (6.W), Jakub Jireček (6.W), Jeroným Němec (6.W), 62. místo tým 2-dimenzionální hraboš Lukáš Král (5.W), Daniel Matjaš (5.W), Antonín Kubeček (5.W) a 178. místo tým Technoklátiči Matěj Vrzáček (7.W), Daniel Kumpošt (7.W) a Adam Hrnčíř (7.W). Další tři týmy byly ve třetí a čtvrté stovce výsledkové listiny. Ve škole proběhla soutěž Matematický klokan, do níž se přihlásilo více než 260 studentů. V kategorii Benjamín zvítězila Ema Uhlířová (2.W) následovaná Maxmiliánem Hejnou (1.W) a Vojtěchem Kábrtem (2.V). Uhlířová zvítězila i v rámci kraje, Hejna byl třetí. V kategorii Kadet obsadil 1. místo Petr Svoboda (4.W), který v krajské konkurenci obsadil 1.-2. místo, a o 2.-3. místo se ve škole dělili Martin Faltus (3.W) a Štěpán Ptáček (4.W). Trojicí s nejlepšími výsledky byli v kategorii Junior Daniel Matjaš (5.W), Štěpán Vít (6.W) a Lucie Kaulichová (5.V), kteří obhájili toto pořadí i v krajském srovnání, a v kategorii Student patřila první tři místa Michalu Suchomelovi (4.B), Filipu Hejzlarovi (8.V) a Vojtěchu Martinů (3.W) a i tato trojice obsadila stejná místa v kraji.

Na literárně-historické exkurzi v Praze byli ve dnech 25.-26. března studenti 4.B s prof. Půlpánovou a Havlíčkem. Navštívili Židovské muzeum, Národní památník hrdinů heydrichiády, Národní muzeum a v Knihovně Václava Havla absolvovali program (Ne)svobodná tvorba. V Divadle ABC zhlédli divadelní představení Bílá nemoc.

25. března se konala okresní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti. Naši studenti uspěli a čtyři práce postoupily do krajského kola. V oboru č. 6 „Zdravotnictví“ práce Hany Váňové (4.A) na téma Akutní lymfoblastická leukemie u dětí (1. místo), v oboru č. 8 „Ochrana a tvorba životního prostředí“ práce Doubravky Kozlové (8.W) Průzkum a monitoring výskytu modráska očkovaného (Phengaris teleius) a modráska bahenního (Phengaris nausithous) na nových lokalitách NPP Babiččino údolí (1. místo), v oboru č. 18 „Informatika“ práce Kryštofa Hanky (7.V) Projekt Lucidium (1. místo) a práce Jáchyma Netresty (4.B) Jídelna+ – alternativní systém objednávání obědů (2. místo). Práce Dagmar Hoeben (8.V) Vliv hudby na požitek z jídla v oboru č. 14 „Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“ do krajského kola bohužel nepostoupila. Krajské kolo se konalo 7. května na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Doubravka Kozlová zvítězila ve svém oboru i zde a postoupila do celostátního finále. Netresta si odvezl stříbro, Hanka byl čtvrtý a Váňová třetí.

25. března školu reprezentovali v krajském kole Chemické olympiády Beáta Čtvrtečková (4.V), Barbora Škodová (4.W), Štěpán Tyč (4.W), Marie Vlachová (4.W) a Jindřiška Andělová (4.V). Doprovodila je prof. Zikmundová. Krásné třetí místo patřilo Škodové a Čtvrtečková byla šestá z 23 účastníků, ale i zbývající soutěžící se stali úspěšnými řešiteli. Na další krajské kolo, tentokrát Matematické olympiády, doprovodila 26. března prof. Vondřejcová. O úspěch se pokusili Eduard Hlavsa (4.V), Minh Le Ngo Nhat (4.W) a Petr Svoboda (4.W), nikdo z nich se ale nestal úspěšným řešitelem.

26. března přijeli do školy manželé Lenka a Václav Špillarovi se svými cestopisnými projekcemi. Projekci Egypt – Ve stínu pyramid zhlédli studenti sekundy, tercie, septimy a 3. ročníku a program Guatemala – Země mezi sopkami a dvěma oceány studenti sexty a 2. ročníku.

27. března odvedl prof. Ježek studenty 2.A na exkurzi a brigádu do přírodní rezervace Zbytka. Podíleli se na přípravě biotopu pro repatriaci vymírajícího hnědáska osikového. Žáci 4.V nacvičovali s prof. Hronkovou muzikál, se kterým vystoupili mimo jiné na Prima sezóně. V prostorách Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali 3 studenti, Tobiáš Mazura (8.W), Vojtěch Martinů (3.B) a Markéta Pavlátová (2.W). Martinů získal bronz, zbývající dva soutěžící byli úspěšnými řešiteli. Studenti 3. ročníku vyslechli přednášku por. Mgr. Miroslava Mervarta z Policie ČR s názvem Krizový plán AMOK o tom, jak se chovat v hromadných krizových situacích ve škole. Prof. Moučka a Zapletal zorganizovali Velikonoční mezitřídní basketbalový turnaj pro studenty vyššího gymnázia. Basketbalové bitvy se zúčastnilo 8 týmů, ze kterých se nejlepším stalo družstvo ze 7.W ve složení Adam Hrnčíř, Ondřej Pachta, Richard Hladík, Kryštof Vencl, Matěj Vrzáček a Lukáš Zítko.

Před Velikonocemi měli studenti ve čtvrtek 28. března jednodenní prázdniny.

Do krajského kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce doprovodila 2. dubna Filipa Vondráčka (3.B) prof. Felklová. Prof. Zapletalová vedla týmy volejbalistů na turnaj do Červeného Kostelce. Dívčí tým tvořily Natálie Jará (4.V), Viktorie Čermáková (3.W), Aneta Sedlářová (4.W), Viktorie Adamcová (3.V), Anežka Kučerová (4.V), Karolína Lazoková (3.V), Johanka Mošnová (4.V), Michaela Anna Stefanu (4.V), Ema Veselá (4.W), Tereza Vostřesová (4.W), Anna Marie Zapletalová (4.W) a Lucie Zítková (4.W) a chlapecký Jan Dřízal (4.W), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Lukáš Kadaník (4.W), Jan Ježek (4.W), Štěpán Ptáček (4.W), Lukáš Sychrovský (4.W), Mikuláš Hejna (4.V), Albert Línek (4.V) a Matyáš Vávra (4.V). Dívky vybojovaly bronz mezi devíti týmy, chlapcům se tolik nedařilo.

Ve dnech 3.-5. dubna psali maturanti písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků.

Do okresního kola Matematické olympiády doprovodil 3. dubna garant celého okresního kola prof. Lichtenberg. V kategorii Z6 zvítězila Anna Petrášová (1.W), druhý byl Maxmilián Hejna (1.W), třetí Petra Hlavsová (1.V) a o 4.-6. místo se dělili Sebastián Mach (1.W) a Petr Souček (1.W). Vítěze jsme měli i v kategorii Z7, byla jím Sofie Maráková (2.V), Ema Uhlířová (2.W) obsadila 2.-3. místo, čtvrtý byl Tomáš Král (2.V) a pátý Lukáš Braha (2.V). Dalšími účastníky v této kategorii byli Theodor Ságner (2.V), Radim Šrůtek (2.W), Klára Stránská (2.V), Vilém Vymetálek (2.W), Ota Petr (2.W) a Matěj Pavlíček (2.W). V kategorii Z8 vybojoval 2. místo Martin Faltus (3.W), Emma Burešová (3.V) se dělila o 3.-4. místo, dalšími soutěžícími byly Michaela Erbanová (3.W) a Natálie Kačerová (3.W). Závodů na lezecké stěně na ZŠ TGM se zúčastnili za doprovodu prof. Půlpánové Jindřiška Andělová (4.V), Barbora Halamková (4.V), Eliška Holá (7.V), Jakub Kulíček (5.V), Štěpán Melichar (2.V), Václav Podškubka (3.V), Eduard Práza (2.V), Hubert Vlček (3.W), Eliška Štrasová (1.W) a Karolína Štrasová (1.W). Náš tým zvítězil, vítěze jsme měli i mezi jednotlivci ve svých kategoriích. Byli jimi Štěpán Melichar (2.V), Hubert Vlček (3.W) a Jindřiška Andělová (4.V). V odpoledních hodinách si učitelé připomněli Den učitelů pěším výletem na Pavlišov spojeným s hrou a pavlišovským řízkem.

4. dubna se zabývali zájemci z řad studentů praktickou částí Chemické olympiády v kategorii C. V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada.

5. dubna se pokusili uspět v krajském kole Biologické olympiády Anežka Hájková (2.A), Jakub Kulíček (5.V) a Eva Hrnčířová (5.W) za doprovodu prof. Jaroušové. Kulíček se dostal do první desítky. Ve škole proběhla pro terciány další lekce Fyzioterapie do škol pod vedením Mgr. Zuzany Vančákové.

Průmyslová revoluce byla náplní tematického dne, který absolvovali 8. dubna žáci 3.V a 9. dubna žáci 3.W.

Týden od 8. dubna by se dal označit jako týden předmětových olympiád. Ve škole se 8. dubna studenti věnovali praktické části Chemické olympiády. Rovněž 8. dubna doprovodila do krajského kola Dějepisné olympiády do Hradce Králové prof. Fišerová. Jakub Vlček (7.V) obsadil 4. místo, páté místo patřilo Kamile Řezníčkové (6.W) a Jakub Váňa (2.B) byl mezi dvaceti soutěžícími dvanáctý. 9. dubna se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády pro žáky ZŠ. Nela Šimková (4.V) skončila patnáctá mezi 27 účastníky. Nelu doprovodil prof. Macura. 9. dubna jel prof. Polák se studenty Vítem Štěpánem (6.W), Andreasem Otakarem Zimou (1.A), Vojtěchem Grohmannem (1.B), Františkem Chocholáčem (1.B), Prokopem Stříbrným (1.B), Lucií Kaulichovou (5.V), Evou Hrnčířovou (5.W) a Danielem Matjašem (5.W) do Hradce Králové na krajské kolo Matematické olympiády. Hrnčířová obsadila pěkné 2. místo a Kaulichová 3.-6. místo. Do krajského města na krajské kolo Chemické olympiády jeli 10. dubna s prof. Zikmundovou Josef Pospíšil (6.W), Antonín Kubeček (5.W) a Daniel Matjaš (5.W). Kubeček si odvezl stříbrnou medaili. V krajském kole Prezentiády děvčata Nela Šimková (4.V) a Antonie Červinková (4.V) zvítězila a postoupila do finále, které se konalo v Brně. Do Hradce Králové je doprovodil prof. Havlíček. 11. dubna školu reprezentoval v krajském kole Fyzikální olympiády Tadeáš Semelbauer (4.W).

9. dubna jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 8.W s prof. Pavlíčkovou a Havlíčkem. Vydali se Po stopách Heydrichiády, navštívili Pasáž Lucerna a v Divadle ABC zhlédli představení Hamlet. Ve škole se natáčel PokKec s naším absolventem Tomášem Hegerem, který se podělil o své zkušenosti se studiem na University of Cambridge v Anglii. Na kvalifikační turnaj ultimate frisbee doprovodil studenty do Hradce Králové prof. Slavík. Přestože tým nemohl nastoupit v optimální sestavě, dosáhl díky bojovnosti mezi deseti týmy na 6. místo. Tým hrál ve složení Mikoláš Hruša (7.V), Václav Matyska (7.V), Tereza Hegerová (7.V), Barbora Rýdlová (7.V), Rozálie Jůzová (6.V), Josef Pospíšil (6.W), Jan Tomáš (5.V) a Lukáš Bouček (5.V). Prof. Zapletal organizoval okresní kolo turnaje v minifotbale chlapců kategorie IV na umělé trávě v Bělovsi. Náš tým zabojoval ve složení Jan Dřízal (4.W), Jan Ježek (4.W), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Albert Línek (4.V), Daniel Ježek (4.V), Štěpán Jirouch (3.V), Vojtěch Majer (3.V), Jakub Jansa (3.V), Jakub Maroul (3.V), Jakub Korec (3.V) a Jan Ježek (3.W). Náš tým zvítězil ve všech svých utkáních a zaslouženě obsadil 1. místo mezi devíti školními družstvy okresu Náchod a zároveň si tím zajistil postup do krajského kola. Hned další den se konal v Bělovsi další turnaj v minifotbale, na který fotbalisty Tomáše Gennerta (2.W), Otu Petra (2.W), Davida Ryšavého (2.V), Richarda Plašila (2.V), Štěpána Melichara (2.V), Václava Hvězdu (2.V), Tomáše Zapletala (1.W), Hoang Le Ngo Nhat (1.W), Matyáše Beneše (1.V), Vojtěcha Kábrta (2.V), Prokopa Matysku (2.V), Pavla Borse (1.V) a Františka Nováka (1.V) doprovodil prof. Divišek. Tento tým vybojoval stříbro.

Proběhlo fotografování tříd, kterého se opět ujali prof. Preclík a Forejt. Hlavním fotografovacím dnem byl 10. duben.

Sportovalo se i 11. dubna. Na semifinále Juniorského maratonu jeli do Hradce Králové s prof. Půlpánovou Eva Hrnčířová (5.W), Albert Línek (4.V), David Špelda (4.V), Matyáš Vávra (4.V), Matěj Vrzáček (7.W), Filip Steiner (4.B), Antonín Kubeček (5.W), Lucie Šretrová (3.A), Klára Janovská (8.W) a Josef Pospíšil (6.W). Každý z běžců musel uběhnout desetinu maratonské tratě. Pod tradičním názvem týmu Teplý štrúdl vyběhlo letos několik nováčků v soutěži a třetí místo mezi devíti týmy je příslibem i do dalších ročníků. Na Stavební fakultě ČVUT v Praze se konal již 17. ročník soutěže Hala roku Junior. Poprvé se této soutěže rozhodli zúčastnit i studenti našeho gymnázia, a to tým Bobří stavitelé ve složení Šimon Pitaš (3.A) a Jan Pražák (3.A). Doprovodil je prof. Rozinek. Úkolem bylo vytvořit dřevěný model nosné konstrukce hangáru, který splňuje řadu omezení ze zadání a zvládne unést co největší zatížení. Soutěže se zúčastnilo celkem 58 týmů. První zatěžkávací zkouškou bylo dopravit rozměrný model do Prahy pomocí veřejné dopravy. Třetí místo našeho týmu bylo skvělým výsledkem. Úspěch byl o to větší, že většina ostatních týmů byla ze středních odborných škol stavebních. Pro francouzštináře ze sexty připravila prof. Bergerová spolu s francouzskou lektorkou Charlotte workshop s francouzskou kuchyní. V odpoledních a večerních hodinách se uskutečnil již potřetí Gympl v opeře. Do Státní opery v Praze se vydali účastníci z vyššího gymnázia s prof. Veverkou, Misarovou a Vrátilovou, aby zhlédli Lazebníka sevillského Gioacchino Rossiniho. V odpoledních hodinách se konaly třídní schůzky.

Dvacet pět nejlepších týmů z celé republiky se utkalo ve finále Technologické olympiády 12. dubna na FEL ČVUT v Praze. Každý tým si vybral z nabízených témat a pod vedením mentora z praxe vypracoval projekt, který poté na finále prezentoval. Tým Binary Brigade ve složení Jáchym Netresta, Ondřej Nekvinda a Michal Suchomel (všichni ze 4.B) zvolil téma “Elektromobilita: Elektromobilita jako infrastruktura. Řešíme nabíjecí stanice, mobilní aplikace, autonomní provoz, komfort uživatelů, …”. Obhajoba jeho projektu mu nakonec přinesla pěkné 15. místo.

Na 12. duben připadl první termín přijímacích zkoušek pro zájemce o čtyřleté studium, druhý termín přijímacích zkoušek ke čtyřletému studiu byl 15. dubna. 16. a 17. dubna přišli k přijímacím zkouškám uchazeči o osmileté studium. Ve všech dnech konání přijímacích zkoušek bylo vždy pro osm tříd vyššího gymnázia vyhlášeno ředitelské volno. 

Ve dnech 15-17. dubna absolvovali žáci 4.V zážitkovou hru Demohráč v režii Prázdninové školy Lipnice. Jak název napovídá, cílem bylo přiblížit žákům demokratické principy a ukázat jim, že demokracie je křehká a není zadarmo.

16. a 19. dubna proběhla další lekce Fyzioterapie do škol pro terciány.

17. dubna jeli do Prahy s prof. Pavlíčkovou a Pavlíkem na kulturní program Fiesta flamenca aneb Španělská kultura křížem krážem studenti španělštiny ze sexty a 2.B. Program se konal ve studiu Itaka. Na krajské kolo Prezentiády jel se studenty 7.V Petrem Tomášem, Terezou Hegerovou a Šárkou Vlčkovou prof. Havlíček. Na volejbalový turnaj na ZŠ Plhov doprovodil náš tým ve složení Pavlína Divišková (2.V), Natálie Nývltová (2.V), Marie Pokorná (2.W), Ráchel Grendelová (2.W), Ema Bořková (2.W), Markéta Pavlátová (2.W) a Adéla Škopová (2.W) prof. Divišek. Dívky vybojovaly 2. místo.

Po stopách Josefa Škvoreckého se 18. dubna vydali studenti 8.V s prof. Macurou. Procházky Máchovým krajem, posledního setkání s literaturou v rámci Dannyho svaťáku pořádaného ve spolupráci s náchodskou knihovnou, se zúčastnili studenti 2. ročníku, 6.W a 3.B. Krajem Máchova díla provedla studenty paní PhDr. Renata Mauserová, historička, kronikářka a ctitelka Máchova díla.V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty.

19. dubna se oktaváni rozloučili se školou svým posledním zvoněním. Na Matematický Náboj doprovodil do Prahy prof. Svoboda dva týmy. Tým ve složení Andreas Otakar Zima (1.A), Jakub Jireček (6.W), Eva Hrnčířová (5.W), Daniel Matjaš (5.W) a Prokop Stříbrný (1.B) soutěžil v kategorii Junior a tým Vojtěch Martinů (3.B), Daniel Kumpošt (7.W), Adam Hrnčíř (7.W), Lukáš Valášek (3.B) a Jan Pražák (3.A) v kategorii Senior.

Na víkendový pobyt s angličtinou na táborovou základnu ve Vižňově vyjelo ve dnech 19.-21. dubna 30 studentů s prof. Kalandrou, Jirkovou, Noskem, naší lektorkou Teresou a dalšími deseti rodilými mluvčími z Fulbright English Teaching Assistant Program.

Pondělí 22. duben patří maturantům 4.A a 4.B, kteří se rozloučí se středoškolským studiem svým posledním zvoněním.

22 studentů bylo ve dnech 22.  -29. dubna s prof. Forejtem a Preclíkem na výměnném pobytu na partnerské škole v Georgsmarienhütte v SRN. Na naší škole organizovaly 22. dubna prof. Balcarová a Netíková okresní kolo Biologické olympiády. Zvítězila Anna Petrášová (1.W) před Eliškou Řezníčkovou (2.W) a 4. místo obsadila Marie Poláková (1.W).Všechny postoupily do krajského kola, které se konalo 23. května v Hradci Králové. V okresním kole ještě obsadila 8. místo Pavlína Plašilová (2.V).

Ve dnech 23.-30. dubna se studentky Barbora Škodová (4.W) a Eliška Kubínová (7.V) zúčastnily s prof. Balcarovou expedice Klubu Natura na Tenerife. 23. dubna prožili terciáni tematický den Návykové látky a jejich alternativa, na němž se podílela i Česká policie zastoupená por. Miroslavem Mervartem. Do Trutnova na krajské kolo turnaje v minifotbale doprovodil prof. Zapletal tým ve složení Jan Dřízal (4.W), Jan Ježek (4.W), Le Ngo Nhat Minh (4.W), Albert Línek (4.V), Daniel Ježek (4.V), Štěpán Jirouch (3.V), Vojtěch Majer (3.V), Jakub Jansa (3.V), Jakub Maroul (3.V), Jakub Korec (3.V) a Jan Ježek (3.W). Chlapci vybojovali 3. místo. Všechny třídy vyššího gymnázia kromě maturantů se v aule zúčastnily prezentace Cambridge English ze společnosti Cambridge P.A.R.K. Ve spolupráci s touto organizací bude možné konat mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny přímo u nás ve škole.

Do Hradce Králové na krajské kolo Fyzikální olympiády v kategoriích B, C a D se 24. dubna vydali naši studenti za doprovodu prof. Poláka. V kategorii B soutěžilo 14 studentů, naši školu reprezentovali tři. Adam Hrnčíř (7.W) byl druhý a Daniel Kumpošt (7.W) a Diana Čelková (7.W) se dělili o 6. – 7. místo. V kategorii C soutěžilo 17 studentů, naši školu reprezentovali Petr Vočadlo (6.V), Jakub Jireček (6.W), Jakub Váňa (2.B), Petr Bureš (6.V), Matouš Spilka (6.V) a Bartoloměj Tuček (6.V). Vočadlo vybojoval 3. místo, ostatní se seřadili ve středu výsledkové listiny. V kategorii D soutěžilo 24 studentů, náš Andreas Otakar Zima (1.A) byl jedenáctý následován Jáchymem Bohadlem (5.V)  a Danielem Matjašem (5.W). V divadle Jesličky se pokusili uspět v Krajské přehlídce dětských recitátorů Kateřina Šimková (2.V) a Jáchym Joudal (1.W) za doprovodu prof. Nývltové. Na Robosoutěž do Prahy jeli robotici v doprovodu prof. Svobody a Lichtenberga. Prof. Rozinek a Moučka doprovodili atlety z nižšího gymnázia do Nového Města nad Metují na okresní kolo Poháru Rozhlasu. Mladší žákyně Nela Kadaníková (1.V), Nela Nováková (1.W), Pavlína Bejšovcová (1.W), Asante Kratěnová (2.V), Ema Bořková (2.W), Ráchel Grendelová (2.W) a Viktorie Melišíková (2.W) obsadily 3. místo a starší žákyně Adéla Renská (3.V), Lucie Prokopová (3.W), Lucie Řiháková (3.W), Viktorie Vysoká (3.W), Johanka Mošnová (4.V), Karolína Horkelová (4.V), Laura Bejšovcová (4.V) a Thea Vojtěchová (4.V) zvítězily a postoupily do krajského kola. Chlapci byli v obou kategoriích čtvrtí. Za mladší žáky startovali Dino Kašpar (1.V), Dominik Souček (1.V), František Novák (1.V), Jan Faltus (1.V), Richard Plašil (2.V), David Ryšavý (2.V), Radim Eichler (2.V), Vojtěch Kábrt (2.V) a Tomáš Sychrovský (2.W) a za starší žáky Martin Faltus (3.W), Martin Brandejs (3.W), Tomáš Balcar (3.W), Albert Línek (4.V), Matyáš Vávra (4.V), Michal Svoboda (4.V), Lukáš Sychrovský (4.W), Marek Flašar (4.W) a Štěpán Ptáček (4.W).

Ve dnech 24.-25. dubna se konalo v Praze celostátní finále Zeměpisné olympiády, kam se probojoval náš student Vojtěch Martinů (3.B). Doprovodil ho prof. Divišek.

24. dubna se soutěže Scratch Cup zúčastnili žáci Bao Bui Gia (2.W), Michal Hylena (3.V), Petr Štras (3.V) a Daniel Ježek (4.V). Nejlépe dopadl ve své kategorii Bui, byl 15. mezi 76 účastníky, a Ježek obsadil 19. místo z 36 účastníků. Soutěž organizoval prof. Lichtenberg.

25. dubna se studenti 1.A zúčastnili workshopu BaseCamp, který lektorovali členové střediska EVVO Tereza. Tématem byly Klimatické změny. Zájemci z řad studentů se zapojili do online předvolební debaty před volbami do Evropského parlamentu s názvem Zavolíme!.

30. dubna doprovodil prof. Moučka basketbalový tým ve složení Martin Brandejs (3.W), Vilém Vlček (3.W), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Jan Ježek (4.W), Lukáš Sychrovský (4.W) a Matyáš Vávra (4.V) na turnaj na ZŠ Plhov. Chlapci zvítězili a postoupili do krajského kola. Žáci 4.V vystoupili v aule se svou hrou se zpěvy Tři prasátka před žáky primy, sekundy a tercie. Hru s nimi nastudovala prof. Hronková a toto vystoupení bylo pro ně generálkou před účinkováním na Náchodské prima sezóně.

1. května byl státní svátek.

2. května zhlédli v rámci Náchodské prima sezóny studenti 4.W a kvinty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka již zmíněnou hru se zpěvy Tři prasátka. Studenti 7.V se v kině Vesmír zúčastnili promítání studentských filmů a žáci 3.V tamtéž promítání studentských animovaných filmů. 3. května se žáci 4.V zapojili v ZUŠ Náchod do workshopu tance a digitalizace Okem kamery a studenti 7.W v Městské knihovně Náchod do programu Živá knihovna.

2. května přišli maturanti vypracovat maturitní didaktické testy z matematiky a z anglického jazyka, 3. května z českého jazyka a 6. května z rozšiřující matematiky.

2. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. Š. Škodovou a Vondřejcovou a žáci 3.W s prof. Misarovou a Polákovou. Navštívili Pražský hrad a v Divadle pod Palmovkou zhlédli představení Bezruký Frantík.

3. května se primáni zapojili do workshopu První pomoc, který byl připraven ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou – Evangelickou akademií Náchod. Martin Brandejs (3.W), Matyáš Vávra (4.V), Lukáš Sychrovský (4.W), Vilém Vlček (3.W), Jan Ježek (4.W) a Rudolf Vymetálek (4.V) vybojovali za doprovodu prof. Moučky 3. místo v krajském kole turnaje v basketbalu pro žáky 8.-9. třídy základních škol a víceletých gymnázií v Týništi nad Orlicí. 

6. května navštívili studenti 3.B s prof. Fišerovou a Moučkou Kuks. Prošli si Betlém, Křížovou cestu 21. století a dva prohlídkové okruhy v Hospitálu spolu s historií lékáren.

8. května byl státní svátek.

Na 9. květen připravili prof. Macura a Š. Škodová pro žáky 4.W projektový den Náchodští Židé. Prof. Balcarová doprovodila studenty Emmu Burešovou (3.V), Barboru Škodovou (4.W), Natálii Kačerovou (3.W) a Julii Dvořákovou (3.W) do Hradce Králové na krajské kolo Biologické olympiády v kategorii C. Všechny studentky byly úspěšnými řešiteli, Burešová vybojovala 3. místo. Studenti kvinty, 1.A a 7.V a dalších 19 zájemců se zúčastnilo v aule besedy s naším absolventem Ing. Pavlem Zimou, zakladatelem prohlížeče seznam.cz.

Prof. Havlíček doprovodil do Brna finalisty soutěže Prezentiáda. 10. května soutěžily studentky Nela Šimková (4.V) a Antonie Červinková (4.V) v kategorii pro žáky ZŠ a 11. května Petr Tomáš (7.V), Tereza Hegerová (7.V) a Šárka Vlčková (7.V) v kategorii pro středoškoláky.

10. května navštívili žáci 3.V v doprovodu prof. Macury a Polákové Pražský hrad a v Městských divadlech pražských zhlédli představení Romeo a Julie.

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli ve dnech 13. – 14. května studenti 1.B s prof. Veverkou a Půlpánovou. Navštívili Pražský hrad, Vyšehrad, Národní muzeum, Neviditelnou výstavu a v  Divadle ABC zhlédli inscenaci Antigona.

Do botanické zahrady a iQlandie v Liberci se podívali 13. května studenti 1.A a 5.V s prof. Jaroušovou, Zapletalovou a Macurou. Studenti 1.B a 5.W se tamtéž vydali 16. května s prof. Balcarovou, Matěnovou a Preclíkem.

14. května se kvartáni vydali s prof. Felklovou, Macurou, Š. Škodovou a Vondřejcovou do Terezína a pak do Prahy do Divadla Na Zábradlí, kde zhlédli představení Europeana.

15. května absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 1.A s prof. Macurou a Víchem. Na programu byl Vyšehrad, Slavín, Národní muzeum a divadelní představení Babička se vrací ve Studiu Ypsilon. Prof. Kalandra doprovodil šest studentů na festival Všemi směry, pořádaný Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze. Naši studenti se již tradičně zapojili do celonárodní sbírky Český den proti rakovině, v níž mohli lidé zakoupením květu měsíčku lékařského v hodnotě 20 Kč přispět na prevenci nádorů prsu a screeningové programy.

16. května navštívili žírečský areál Braunova Betlému, Hospitál v Kuksu a prošli se barokní krajinou studenti 7.W s prof. Misarovou a Veverkou.

17. května se naši studenti mohli zapojit do Studentských voleb do Evropského parlamentu.

Ve dnech 20.-23. května se podrobili ústní maturitní zkoušce studenti oktávy. Předsedou maturitní komise v 8.V byl jmenován PaedDr. Libor Turek z trutnovského gymnázia a v 8.W Mgr. Marie Hornychová z broumovského gymnázia. Ve dnech 27.-30. května maturovali studenti čtyřletého studia. Do 4.A byla jmenována předsedkyní maturitní komise Mgr. Alena Michálková z Gymnázia Broumov a do 4.B Mgr. Jan Beránek z Městského gymnázia a SOŠ Úpice.

Na školní výlet na Ostaš jeli studenti 3.A s prof. Forejtem a Svobodou ve dnech 20.-22. května.

Prof. Košvanec doprovodil 22. května atletky Adélu Renskou (3.V), Johanku Mošnovou (4.V), Karolínu Horkelovou (4.V), Lauru Bejšovcovou (4.V), Lucii Řihákovou (3.W), Lucii Prokopovou (3.W), Viktorii Vysokou (3.W), Michaelu Stefanu (4.V) a Natálii Jarou (4.V) na Pohár rozhlasu do Hradce Králové. Dívky obsadily 5. místo. Na ZŠ T. G. M. v Náchodě se uskutečnil turnaj ve streetballu, kam náš tým ve složení Pavel Bors (1.V), Matouš Köppl (2.V), Richard Plašil (2.V), Václav Hvězda (2.V), Tadeáš Honsa (2.W), Vilém Vlček (3.W), Martin Brandejs (3.W), Matyáš Vávra (4.V), Lukáš Sychrovský (4.W), Eliška Štrasová (1.W), Karolína Štrasová (1.W), Tamara Kadlecová (1.W), Viktorie Melišíková (2.W), Viktorie Adamcová (3.V), Karolína Lazoková (3.V), Natálie Kačerová (3.W), Anna Urbancová (3.W), Eliška Lesková (3.W) a Thea Vojtěchová (4.V) doprovodil prof. Rozinek. Chlapci z primy a sekundy vybojovali 2. místo, zbývající týmy – chlapci z tercie a kvarty, dívky z primy a sekundy a dívky z tercie a kvarty – zvítězily.

Do Hradce Králové na krajské kolo Biologické olympiády v kategorii D jely 23. května studentky Anna Petrášová (1.W), Marie Poláková (1.W) a Eliška Řezníčková (2.W) s prof. Rojtovou. Děvčata předvedla výborné biologické znalosti, Řezníčková vybojovala první místo.

24. května doprovodila prof. Netíková studenty na soutěž v poznávání přírodnin. V kategorii D soutěžily Pavlína Plašilová (2.V), Eliška Řezníčková (2.W) a Matěj Pavlíček (2.W), v kategorii C Natálie Kačerová (3.W), Emma Burešová (3.V) a Barbora Škodová (4.W) a v kategorii pro střední školy Martina Rohulánová (7.V), Anežka Hájková (2.A) a Markéta Vydláková (7.W). V kategorii D pro primu a sekundu obsadila Řezníčková 4. místo a Plašilová 5. místo, v kategorii C pro tercii a kvartu Burešová zvítězila a 3.-4. místo obsadila Kačerová a v kategorii A pro SŠ obsadila 3.místo Rohulánová a 5.místo Hájková. Všechny jmenované žákyně postoupily do krajského kola.

27. května začaly sportovní kurzy. Na Pastvický rybník u Kutné Hory odjeli 27. května studenti 3.B s prof. Slavíkem, Rozinkem a Svobodou, kterého 30. května vystřídala prof. Matěnová. 3. června je vystřídali studenti 7.W s prof. Zapletalem, Lichtenbergem a Zapletalovou, 10. června pak studenti 3.A s prof. Diviškem, Forejtem a Javůrkovou a 17. června studenti 7.V s prof. Víchem, Zikmundem a Netíkovou.

V Kořenově strávili školní výlet studenti 5.W s prof. Preclíkem a G. Škodovou ve dnech 28.-30. května.

Na 29. květen připravil prof. Moučka pro ruštináře ze sexty projektový den, jehož námětem byla ruská kuchyně.

31. května navštívili školu absolventi, kteří maturovali v roce 1974. Zúčastnili se slavnostního setkání Zlatá maturita. Kromě řady pedagogů se jim věnovali i studenti 7.W a zazpíval Sboreček pod vedením Ing. Čejpa.  Na literární exkurzi byli žáci 4.V s prof. Lubasovou a Hronkovou. Navštívili Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a prošli se na Žaltman. Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli studenti 6.W s prof. Nývltovou a Polákovou. Na divadelní přehlídku Šrámkův Písek odjel divadelní soubor DREJG pod vedením prof. Macury.

2. června se autobus studentů vydal na zájezd do Amsterdamu a Londýna s prof. Felklovou a Hronkovou. Vrátili se 7. června. Ve dnech 4.-9. června je následovala další skupina s prof. Moučkou, Novotnou Mičíkovou a Rozinkem a americkou lektorkou Contino.

Ve dnech 4.-6. června byli na vodáckém školním výletě na Orlici žáci 4.W s prof. Vondřejcovou, Diviškem a Javůrkovou. 

Projekt s německou kuchyní připravil pro žáky 3.W prof. Kalandra na 4. červen a pro žáky 3.V na 7. červen.

Ve dnech 5.-7. června se vydali do Českého ráje na školní výlet žáci 2.V s prof. Nývltovou a ekonomkou Ing. Novotnou a na Pecku žáci 3.W s prof. Misarovou a Jaroušovou. 

Na vodácký školní výlet na Vltavu jeli 10. června studenti 6.V s prof. Matěnovou a Půlpánovou, vrátili se 12. června. Na literárně-historickou exkurzi do Prahy se vydali studenti 2.B s prof. Francovou a Moučkou. Prohlédli si historické budovy Národního divadla, Pražský hrad a okolí a v Divadle Komedie zhlédli divadelní představení Frankenstein. Studenti kvarty, kvinty a 1. ročníku se podrobili mezinárodnímu dotazníkovému šetření, které bylo zaměřeno na výskyt kouření, pití alkoholu, užívání jiných návykových látek a další formy rizikového chování včetně užívání digitálních technologií. Prof. Ježek doprovodil do krajského kola Biologické olympiády do Hradce Králové postupující studentky.

Do Sluňákova v Horce nad Moravou jeli ve dnech 11.-13. června na školní výlet studenti 1.A s prof. Macurou a Svobodou, do Havlovic žáci 1.W s prof. Balcarovou a Netíkovou a do Horní Sytové v Krkonoších žáci 4.V s prof. Košvancem a Rozinkem.

Ve dnech 12.-14. června byli na školním výletě v Orlickém Záhoří na chatě Perla žáci 3.V s prof. Hronkovou a Felklovou a v Kořenově v Jizerských horách studenti 5.V s prof. Zapletalovou a Polákovou. Do Klicperova divadla v Hradci Králové se vydali 12. června na představení Hamlet studenti 2.B a 3.B s prof. Olšanovou a Karáskovou. Do Kuksu se podívali s prof. Havlíčkem studenti 7.V a do Drážďan 18 žáků z 2.A a 3.B s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Tuto exkurzi pořádal Goethe institut v Pardubicích a studenti navštívili Albertinum s výstavou moderního umění a prohlédli si historické centrum.

Na 13. červen byli pozváni budoucí žáci se svými rodiči na informační schůzku s panem ředitelem.

14. června jeli na biologicko-fyzikální exkurzi do Národního muzea a Technického muzea do Prahy žáci 4.V s prof. Balcarovu a Vondřejcovou a na ekofarmu v České Metuji studenti 6.W s prof. Rojtovou a Jaroušovou. V rámci Deset deka festival zhlédli v aule studenti 4.V, 5.W. 1.A a 1.B představení Slampoetry. V podvečerních hodinách odjelo na poznávací zájezd do Rumunska 51 studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou. Vrátili se 23. června. O den později odjelo 32 studentů 2. ročníku a sexty do Španělska s prof. Pavlíkem a Pavlíčkovou, ti se vrátili 21. června.

Ve dnech 17.-19. června byli v Ktové na školním výletě studenti 1.B s prof. Veverkou a Rozinkem. Na Atletickou olympiádu doprovodil 17. června sportovce Karolínu Horkelovou (4.V), Lucii Řihákovou (3.W), Lucii Prokopovou (3.W), Viktorii Vysokou (3.W), Davida Špeldu (4.V), Martina Faltuse (3.W), Štěpána Ptáčka (4.W) a Lukáše Sychrovského (4.W) prof. Zapletal. Tématický den Středověké město a místní pověsti prožili žáci 2.W s prof. Francovou a Polákovou.

Na biologicko-fyzikální exkurzi do Národního muzea a Technického muzea do Prahy jeli 18. června žáci 4.V s prof. Balcarovou a Vondřejcovou. Rovněž do Prahy, ale na literárně-historickou exkurzi jeli studenti 5.V s prof. Š. Škodovou a Polákovou. Navštívili Vyšehrad a v Národním divadle zhlédli představení Hamlet. Ve škole se uskutečnily nostrifikační zkoušky pro zahraniční studenty.

Na chatu Jindřiška do Strážného jeli 19. června na školní výlet žáci 1.V s prof. Felklovou a Hronkovou, vrátili se v pátek 21. června. Ve stejném termínu byli na Malé Skále žáci 2.W s prof. Diviškem, Rozinkem a Javůrkovou. Součástí výletu bylo sjíždění Jizery na raftech.

Den s německou kuchyní připravila na 19. červen pro studenty 2.A prof. Š. Škodová, s prof. Fišerovou vařili o den později němčináři ze tříd 1.A a 1.B.

20. června se projektového dnu o Evropské unii zúčastnili studenti 7.W pod vedením prof. Vrátilové. V odpoledních hodinách proběhla klasifikační pedagogická rada.

21. červen byl pro žáky 2.V a prof. Nývltovou a Polákovou Středověkým dnem. Žáci 4.V s prof. Macurou se zabývali tématikou Sudet. Na sportovní ligu náchodských škol v plavání doprovodil prof. Slavík Pavlínu Bejšovcovou (1.W), Sofii Jarou (1.W), Ondřeje Pokoráka (1.W), Romana Khlynova (1.W), Adélu Renskou (3.V), Karolínu Lazokovou (3.V), Antonína Prouzu (3.V) a Samuela Kekely (3.V).

Na vodácký výlet na Vltavu odjeli 23. června studenti 2.A s prof. Zapletalem a Moučkou a 2.B s prof. Rozinkem a Lichtenbergem. Vrátili se 26. června.

Poslední týden byl ve znamení mimoškolních akcí, podle rozvrhu se učilo již jen minimálně.

24. června si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice na další školní rok a na 27. červen byl pro ně připraven sportovní den. 25. června zhlédli studenti sekundy, tercie, 5.V, sexty, 7.W a 1.A v kině Vesmír film Velký finále o činnosti Polického symfonického orchestru. Byla přítomna zakladatelka orchestru Petra Soukupová. Film Oppenheimer byl v kině připraven na 26. červen pro 1.B, kvintány a sextány. 26. června se odehrál volejbalový turnaj mezi týmy vyššího gymnázia.

V dalších dnech čekal na primány Den v antice a Den se zvířaty, řada tříd absolvovala regionální vycházky, exkurze do Malých Svatoňovic do Muzea bratří Čapků (3.B), exkurzi Po stopách Boženy Němcové (2.B, 3.B), Po stopách náchodských židů (4.V), tematický den Lidé a krajina na Náchodsku (4.W), exkurzi do Kuksu (3.A), Den s Williamem Shakespearem (1.A), návštěvu pevnosti na Dobrošově (1.B), literární, zoologické, biologické a matematické vycházky, Den s matematikou (3.A), bowling a další aktivity.

28. června si přišli studenti pro vysvědčení.

zapsala Martina Javůrková

 

image_printTisk