Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2022-23

Školní rok 2022-23 začal pro pedagogy 30. srpna, pro žáky 1. září. V pedagogickém sboru jsme přivítali nové kolegy Mgr. Davida Lichtenberga (matematika a informatika a výpočetní technika) a Bc. Michala Moučku (ruský jazyk a tělesná výchova). 1. září přivítal studenty ředitel školy Pavel Škoda prostřednictvím školního rozhlasu a třídní profesoři osobně ve třídách. Od 2. září probíhala výuka podle rozvrhu.

Na zájezd do Amsterdamu a Londýna se vydaly dva autobusy studentů. První skupina studentů s prof. Hronkovou a Zapletalovou odjela 4. září a vrátila se 9. září a druhá skupina s prof. Jirkovou a Francovou trávila v zahraničí dny od 5. do 10. září.

V odpoledních hodinách 5. září jeli na vodácký výcvik na Vltavu studenti 4.A a 8.V s prof. Víchem, Rojtovou, Macurou a Rozinkem. Vrátili se 8. září.

Pro studenty 1.A připravily na 7.-9. září prof. Š. Škodová a Fišerová primárně preventivní pobyt ve Vižňově u Meziměstí.

2. září psali dva studenti opravnou maturitní písemnou práci a 6. září se konaly opravné ústní maturitní zkoušky také dvou studentů. Všichni studenti u této zkoušky uspěli. Neuspěla jedna studentka u opravného didaktického testu z matematiky.

12. září odjeli do Orlických hor na třídenní primárně preventivní pobyt žáci 3.V s prof. Košvancem a Felklovou. Ubytováni byli v penzionu Anička v Deštném v Orlických horách. Žáci 1.W absolvovali svůj primárně preventivní pobyt ve dnech 14.-16. září s prof. Diviškem a Zapletalem v kempu Bučnice v Teplicích nad Metují.

Na literárně-historickou exkurzi se do Prahy vydali ve dnech 12.-13. září studenti 4.B s prof. Půlpánovou a Preclíkem. Navštívili Židovské muzeum, Památník heydrichiády a Národní muzeum, zúčastnili se workshopu v Knihovně Václava Havla a v Divadle na Vinohradech zhlédli představení Balada pro banditu. Do ZOO do Dvora Králové nad Labem jeli v pondělí 12. září studenti 3.B a 7.V s prof. Jaroušovou a Rojtovou a v úterý 13. září studenti 3.A a 7.W s prof. Ježkem a Slavíkem. Pražský hrad a Národní divadlo si prohlédli v pátek 16. září při literárně-historické exkurzi studenti 4.W s prof. Lubasovou a Macurou. Krajem Boženy Němcové se vydali na literární exkurzi studenti 3.A s prof. Nývltovou.

15. září přijel na besedu se studenty psychologického semináře prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D z Univerzity Hradec Králové.

Ve dnech 15. – 16. září se se studenty francouzštiny podělila o své zkušenosti ze studia na Sorbonně v Paříži naše absolventka Hana Štěpánová.

Na Studánku u Vernéřovic jeli ve dnech 19. – 21. září na primárně preventivní pobyt studenti 5.W s prof. Rojtovou a Víchem. O den později odjeli na třídenní primárně preventivní pobyt studenti 5.V do Lachova s prof. Matěnovou a Svobodou a žáci 1.V na chatu Anička v Deštném v Orlických horách s prof. Nývltovou a Zapletalovou.

Do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem se 19. září podívali žáci 3.V s prof. Balcarovou a Košvancem.

Ve dnech 19., 20. a 22. září se uskutečnilo několik přednášek por. Miroslava Mervarta z Policie ČR. Přednášku na téma Trestní odpovědnost si vyslechli žáci 3.V, 4.V, 1.A, 1.B a 2.B a Bezpečí v kyberprostoru bylo téma přednášky pro žáky 1.W.

22. září se zúčastnili v Broumově projektu Nová generace proti suchu zájemci z řad studentů s prof. Ježkem a Macurou. Skupina studentů se pokusila uspět v závodech v přespolním běhu. Doprovodili je prof. Půlpánová a Rozinek. Družstvo dívek z primy a sekundy ve složení Viktorie Melišíková (1.W), Adéla Renská (2.V), Lucie Prokopová (2.W), Eliška Lesková (2.W), Viktorie Vysoká (2.W), Lucie Řiháková (2.W) a Natálie Kačerová (2.W) zvítězilo a děvčata postoupila do krajského kola, které se uskutečnilo 6. října v Jičíně. Všechna ostatní družstva obsadila 2. místo. Z primy a sekundy soutěžili chlapci Martin Faltus (2.W), Jan Ježek (2.W), Jakub Bělobrádek (2.W), Viktor Souček (2.W), Jakub Maroul (2.V) a Adam Hejzlar (2.V). Martin Faltus byl nejrychlejším běžcem ve své kategorii. Z tercie a kvarty nás reprezentovali chlapci Matyáš Vávra (3.V), Štěpán Ptáček (3.W), Jan Dřízal (3.W), Jan Ježek (3.W), Tomáš Doucha (4.V) a Bohuslav Jelen (4.V) a dívky Karolína Horkelová (3.V), Laura Bejšovcová (3.V), Michaela Stefanu (3.V), Lucie Rousková (4.V), Marie Chrastinová (4.W) a Eva Hrnčířová (4.W). V kategorii pro střední školy soutěžilo družstvo dívek ve složení Klára Janovská (7.W), Tereza Vítová (7.W), Amálie Paslerová (3.B) a Veronika Shejbalová (4.B) a chlapci Vladislav Ježek (1.B), Adam Kašpar (1.B), Filip Steiner (3.B), Jan Sedláček (4.B), Jiří Balcar (4.B) a Šimon Vacek (8.V), který byl nejrychlejším běžcem ve své kategorii.

21. září navštívili studenti dějepisného semináře z řad maturantů s prof. Polákovou náchodské muzeum. Několik tříd se zapojilo do akce Den s onkologií, kterou pořádala náchodská nemocnice jako příspěvek k prevenci rakoviny.

Ve dnech 23. – 25. září se konaly Oslavy 125. výročí založení Jiráskova gymnázia v Náchodě. Hlavním dnem oslav byla sobota 24. září, kdy si účastníci prohlédli školu s připravenými výstavami. Průvodem za doprovodu Dechového orchestru mladých ZUŠ Hronov se přemístili na náměstí T. G. M. ke slavnostnímu shromáždění, kde účastníky pozdravili hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček, náměstek hejtmana pro školství a sport pan Arnošt Štěpánek, starosta Města Náchod pan Jan Birke, ředitel partnerského gymnázia v německém Ösede pan Thomas Rohm a ředitel školy pan Pavel Škoda. V Městském divadle Dr. Josefa Čížka se představily v akademii divadelní (Drejg a Hidrak) a pěvecké studentské soubory (Musica Viva a Sboreček) a pěvecký sbor Hron. Akademie proběhla dvakrát a moderoval ji absolvent Jiráskova gymnázia František Šedivý. Večer zahrála k tanci skupina Reflex v hlavním sále Beránku. Ve škole v aule bylo možné zhlédnout v sobotu večer divadelní představení divadla Drejg Havranec/Krkavan. Škola byla po celý den přístupná k setkávání absolventů. Doprovodným programem jsme zahájili oslavy už v pátek 23. září. Pro žáky nižšího gymnázia byl připraven sportovní den a pro studenty vyššího gymnázia Gymfest, koncert nejen studentských kapel v aule školy. V odpoledních hodinách se uskutečnila beseda několika nejstarších absolventů školy se zájemci z řad studentů s názvem Zpátky do lavic!. Před školou se představilo divadelní seskupení Geisslers Hofcomoedianten s představením Huberte! a v aule vystoupilo šansonové seskupení 6 NaChodníku s hostem Miloněm Čepelkou. V neděli 25. září připomněl v přímluvě během mše svaté v kostele Sv. Michaela archanděla děkan P. Zdeněk Kubeš živé i zemřelé profesory a studenty.

Studenti 1.B s prof. Pavlíkem byli ve dnech 4.-6. října v Lachově u Teplic nad Metují na primárně preventivním pobytu.

4. října se několik studentů francouzského jazyka zúčastnilo besedy s ředitelkou Alliance française Pardubice paní Laurine Gonzalez.

6. října se družstvo dívek ve složení Ema Bořková (1.W), Adéla Renská (2. V), Natálie Kačerová (2. W), Lucie Řiháková (2. W), Lucie Prokopová (2. W) a Viktorie Vysoká (2. W) za doprovodu prof. Rozinka zúčastnilo v Jičíně krajského kola v přespolním běhu. Dívky obsadily čtvrté místo.

Do středověkého skanzenu Villa Nova v Uhřínově v Orlických horách jeli 11. října žáci 3.V s prof. Dvořáčkovou a Košvancem a 12. října žáci 3.W s prof. Dvořáčkovou a Košvancem.

Do Alliance Française v Pardubicích se podívali 11. října studenti francouzštiny tercie, kvarty a kvinty s prof. Bergerovou a Felklovou.

12. října se naši studenti zapojili do sbírky Tyfloservisu Bílá pastelka. Výtěžek sbírky jde na podporu nevidomých a slabozrakých osob.

17. října se zájemci z řad studentů tercie až kvinty a 1.-2. ročníku pokusili uspět v mezinárodní soutěži Přírodovědný klokan. Kategorie Kadet určené žákům tercie a kvarty se účastnilo 36 soutěžících, zvítězila Vlasta Suchá (4.W) a o 2.-3. místo se dělili Michal Svoboda (3.V) a Tadeáš Semelbauer (3.W). 43 soutěžících se utkalo v kategorii Junior (kvinta, sexta a 1.-2. ročník). První tři místa obsadili Andrea Mílová (2.A), Ema Hejduková (2.A) a Šárka Tomková (2.A), Mílová byla druhá v rámci kraje.

V průběhu celého týdne řešili žáci nižšího gymnázia úlohy Pythagoriády. Úspěšnými řešiteli se stalo 97 žáků.

Na exkurzi do čističky odpadních vod v Bražci se 18. října vypravili studenti 2.B s prof. Netíkovou, 19. října studenti 2.A s prof. Balcarovou a 25. října studenti 6.V s prof. Netíkovou.

19. října se tým chlapců z tercie a kvarty ve složení Jan Ježek (3W), Marek Flašar (3.W), Jan Dřízal (3.W), František Škoda (3.W), Štěpán Ptáček (3.W), Lukáš Kadaník (3.W), Michal Štrof (3.V), Albert Línek (3.V), Michal Ryšavý (4.V), Lukáš Bouček (4.V), Jakub Steiner (4.V), Vilém Vokůrka (4.W), Matyáš Wihan (4.W) a Vojtěch Majer (2.V) utkal v okresním kole ve florbalu starších žáků pod vedením prof. Diviška bez výrazného úspěchu.

20. října se několik týmů zúčastnilo Běhu do zámeckých schodů. Doprovodili je prof. Zapletal a Moučka.

21. října jeli do Prahy na literárně-historickou exkurzi studenti 8.W s prof. Vrátilovou. Navštívili Prahu židovskou a Památník heydrichiády a ve Švandově divadle zhlédli divadelní představení Kabaret Winton.

Ve dnech 26. a 27. října měli studenti podzimní prázdniny.

Na 31. říjen připravili studenti 8.W Halloweenské občerstvení.

Na konci října obdrželo Jiráskovo gymnázium nabídku od České televize zapojit se do pořadu Fokus Václava Moravce. Šanci natočit odpověď na dvě otázky a objevit se 15. listopadu v televizi využili Ondřej Nekvinda (3.B) a Filip Steiner (3.B). Tématem byla politika a otázky zněly: „Co by měli politici dnes řešit především?“ a „Jaký by měl být ideální politik?“.

1. listopadu vyslechli v aule studenti koncert Válkova tria. Žáci tercie a kvarty koncert „Film a muzikál“, studenti kvinty a 1. ročníku koncert s názvem „Hudba divadla Semafor“ a pro studenty sexty a 2. ročníku byla připravena „Hudba Jaroslava Ježka“.

Ve dnech 3.-4. listopadu se prof. Vrátilová zúčastnila se studenty Viktorem Plškem (4.A) a Janou Voborníkovou (8.W) Broumovských diskusí.

4. listopadu se naši studenti zúčastnili za doprovodu prof. G. Škodové v Hradci Králové krajského kola Logické olympiády. V kategorii pro nižší stupeň gymnázií a ZŠ dosáhla nejlepšího výsledku Lucie Kaulichová (4.V), která byla sedmá mezi 55 účastníky. V této kategorii reprezentovali školu také Viktorie Adamcová (2.V), Eduard Hlavsa (3.V), Zuzana Papežová (4.W), Štěpán Ptáček (3.W) a Michal Svoboda (3.V). V kategorii SŠ obsadil Jan Ježek (8.W) krásné 2. místo mezi 54 účastníky a školu dále reprezentovali Ondřej Nekvinda (3.B), Ema Nermuťová (7.W) a Matěj Vrzáček (6.W). Ježek postoupil do republikového finále, které se konalo 28. listopadu.

7. listopadu navštívili primáni za doprovodu prof. Nývltové, Diviška, Košvance a Polákové hvězdárnu v Hradci Králové a Archeopark Všestary. Na hradeckou hvězdárnu a do elektrárny Hučák v Hradci Králové se podívali i studenti kvinty a 1. ročníku. 8. listopadu se to týkalo studentů 1.B a 5.W s prof. Košvancem a Polákem a 11. listopadu studentů 1.A a 5.V s prof. Diviškem a Ježkem.

8. listopadu jsme ve škole poskytli prostory na soutěž v piškvorkách s názvem Pišqworky, které se zúčastnily školní týmy ze ZŠ okresu. 14. listopadu pak proběhla tato soutěž pro středoškoláky.

Na 1. kolo futsalové ligy do Dvora Králové nad Labem jel 9. listopadu tým chlapců s prof. Zapletalem. Chlapci Jiří Fiedler (3.A), Denis Franc (3.A), Oleksandr Iurina (3.A), Likáš Knap (3.A), Jaromír Lubas (7.W), Tomáš Krulich (3.B), Štěpán Matyska (3.B), Josef Kubeček (4.A), Matěj Vacek (2.B) a Tomáš Hornych (2.A) obsadili třetí nepostupové místo.

9. listopadu navštívili studenti 2.B s prof. Felklovou Probační a mediační službu u Okresního soudu v Náchodě, kde se zúčastnili rozhovoru s uživatelem drog.

11. listopadu se studenti literárního semináře zúčastnili s prof. Macurou a Půlpánovou edičního a redaktorského workshopu s básnířkou Zuzanou Gabrišovou.

V informatické soutěži Bobřík informatiky z naší školy postoupil 14. listopadu do ústředního kola Tobiáš Mazura (7.W). Ústřední kolo se v našem kraji uskuteční 1. února na SOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové.

První lekci kurzu plavání měli studenti 6.V 15. listopadu a studenti 2.A 16. listopadu. Celý kurz probíhal v deseti lekcích jednou týdně.

17. listopadu byl státní svátek.

18. listopadu zhlédli v aule studenti 3.A, 3.B, 7.V a 1.A inscenaci vycházející ze známého romantického příběhu ukrytého v realisticko-pohádkové Babičce Boženy Němcové Viktorka v nastudování studia Convivium Jaroměř.

22. listopadu se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády. Organizace se ujali prof. Vondřejcová a Lichtenberg. Z naší školy se pokusilo o úspěch v kategorii pro primu 10 žáků, Sofie Maráková (1.V) zvítězila a úspěšnými řešiteli se stali Theodor Ságner (1.V), Pavlína Plašilová (1.V) a Radim Šrůtek (1.W). 17 našich žáků se utkalo v kategorii pro sekundu, zvítězila Anna Urbancová (2.W) a Viktor Souček (2.W) byl třetí. První místo jsme měli i v kategorii pro tercii, v níž zvítězila Jindřiška Andělová (3.V), 3. místo obsadil Le Ngo Nhat Minh (3.W). Celkem naši školu reprezentovalo v této kategorii 11 žáků. První tři místa obsadili naši žáci v kategorii pro kvartu. Zvítězil Bohuslav Jelen (4.W), 2. místo patřilo Ondřeji Bejrovi (4.W) a 3. místo Danielu Matjašovi (4.W). Úspěšnými řešiteli se v této kategorii stali ještě Jáchym Bohadlo (4.V), Lucie Kaulichová (4.V), Antonín Kubeček (4.W) a Vojtěch Zítka (4.V).

Ve dnech 22.-25. listopadu a pak ještě 2. prosince proběhlo testování České školní inspekce. Studenti kvinty a 1. ročníku byli testování ze znalostí moderních dějin a studenti sexty a 2. ročníku ze čtenářské gramotnosti.

23. listopadu se v podvečerních hodinách zapojili naši studenti do online mezinárodní soutěže Fyziklání, kterou každoročně v této době organizuje Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Řešení probíhá po internetu online a zabere tři hodiny čistého času. Studentům se věnoval prof. Polák. Letos se přihlásilo 1073 týmů z 62 zemí světa. Naši školu reprezentovala pětice studentů Adam Roštejnský (4.B), Denisa Nývltová (4.B), Jan Ježek (8.W), Jan Homolka (8.W) a Markéta Rydlová (8.W). V kategorii A obsadili 195. místo z 273 týmů.

24. listopadu informoval ředitel školy studenty maturitního ročníku o způsobu přihlašování a průběhu maturitní zkoušky. V odpoledních hodinách se uskutečnily schůzky rodičů. Tým studentů KofALak se ve složení Adam Roštejnský (4.B), Jiří Pelikán (4.B), Vojtěch Hornych (4.B) a Tobiáš Mazura (7.W) zúčastnil soutěže Merkur perFEKT Challenge konané pod záštitou Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Zúčastněných týmů bylo 54, což odpovídá celkem 216 účastníkům. Náš tým se umístil na krásném třetím místě.

25. listopadu měli studenti 4.A a 8.V možnost v dopoledních hodinách nacvičit v hlavním sále v Beránku slavnostní nástup a předtančení na sobotní (26. listopadu) maturitní ples. K tanci hrála skupina Reflex.

25. listopadu se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze konalo celostátní kolo robotické soutěže tříčlenných středoškolských týmů. Silným protivníkem pro ostatní týmy bylo i naše gymnázium v zastoupení dvou týmů – tým Kuba je kapitán ve složení studentů 1.A Zdeňka Balcara, Jakuba Dlohošky a Tadeáše Knappa a tým Náchod Heave v oslabeném složení studentů Tobiáše Mazury (7.W) a Jana Pražáka (2.A). V konkurenci 29 týmů si naše týmy dokázaly vybojovat postup z 5. a 9. místa do šestnáctky nejsilnějších týmů do vyřazovacího pavouka. Zde našim skvěle naprogramovaným robotům bohužel již tolik štěstí nepřálo, ale i tak se naše gymnázium umístilo na krásném shodném 13. místě. Ve škole se tento den konal Přebor Jiráskova gymnázia v šachu, do kterého se zapojilo 40 studentů. Zvítězil Šimon Bubeníček (4.W), druhý byl Matěj Levitner (4.V) a třetí Kateřina Šmejdová (3.W).

Prof. Vondřejcová doprovodila v pátek 25. listopadu žáky tercie a kvarty, kteří postoupili do krajského kola matematické soutěže Náboj, na soutěž do Hradce Králové. Tým ve složení Jáchym Bohadlo (4.V), Lubomír Dědek (4.V), Daniel Matjaš (4.W) a Antonín Kubeček (4.W) zvítězil a 5. místo obsadil tým Eduard Hlavsa (3.V), Jindřiška Andělová (3.V), Petr Svoboda (3.W) a Le Ngo Nhat Minh (3.W).

Ve dnech 28.-29. listopadu se 23 studentů ekonomického semináře zapojilo do školního kola Ekonomické olympiády. Do krajského kola postoupili Ondřej Balcar (4.A), Marie Hanušová (4.B), Dagmar Hoeben (8.V), Anna Chocholáčová (4.A), Alena Krausová (4.A), Dominik Marks (8.V), Ondřej Nekvinda (4.B) a David Špaček (4.B).

28. listopadu se konalo celostátní kolo Logické olympiády. Soutěžilo se v Poslanecké sněmovně, kde soutěžící přivítala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Do celostátního kola postoupilo celkově 195 soutěžících ze tří kategorií rozdělených podle věku soutěžících. V kategorii pro nejstarší studenty soutěžil i náš student Jan Ježek (8.W), který obsadil 42. místo. Samotná účast v celostátním kole byla velkým úspěchem.

29. listopadu vyjeli studenti semináře počítačová grafika z maturitního ročníku s prof. Preclíkem do Prahy na vyhlášení výsledků soutěže 3D pro všechny a na exkurzi do firmy Prusa Research a na FS ČVUT. Ve škole proběhla soutěž Internetová matematická olympiáda Mathing, které se zúčastnilo několik týmů. Nejlepšího výsledku docílil tým ve složení Magdaléna Štoková (7.V), Ema Nermuťová (7.W), Tomáš Havel (7.V), Matouš Kubín (7.V), Dominik Marks (7.V), Filip Hejzlar (7.V) a Eliška Línková (7.V), který obsadil 19. místo mezi 221 týmy.

30. listopadu soutěžili studenti v anglickém jazyce v soutěži Best in English a v českém jazyce v rámci Olympiády v českém jazyce. V soutěži v anglickém jazyce byl z naší školy nejlepší Jakub Syrovátka (8.V). Se ziskem 103,5 bodu (nejlepší světový výsledek byl 110,5 bodu) obsadil celosvětově 115. místo a v rámci České republiky byl 53., což je velice kvalitní výsledek. Přes 100 bodů se pak ještě dostali druhý a třetí v pořadí, Filip Hejzlar (7.V) a Veronika Kvapilová (8.V).Uspět v českém jazyce se pokusilo 14 žáků nižšího gymnázia a 30 studentů vyššího gymnázia. Mezi mladšími studenty zvítězila Zuzana Papežová (4.W), druhá byla Eva Hrnčířová (4.W) a na dalších dvou místech skončily Vlasta Suchá 4.W) a Barbora Škodová (3.W). Mezi staršími studenty byl první Tobiáš Mazura (7.W), druhá Aneta Rohulánová (3.B) a dále Ema Nermuťová (7.W) a Tereza Havlenová (7.V).  Do okresního kola postupují vždy dva vítězní studenti a další dva jsou vedeni jako náhradníci. Kvartáni a sextáni se zúčastnili v aule přednášky a besedy s Janem Trávou Trávníčkem,  jedním z nejúspěšnějších českých horolezců (K2, Annapurna atd.), pedagogem a geodetem.

2. prosince se Adam Roštejnský (4.B) zúčastnil krajského kola Chemické olympiády v kategorii A za doprovodu prof. Balcarové. Mezi osmi účastníky vybojoval páté místo. Do Dobrušky na robosoutěž, kterou pořádalo Podorlické vzdělávací centrum, jel se studenty prof. Preclík. Soutěžilo se ve třech klasických robotických disciplínách – sledování černé čáry, paralelní slalom po čáře a robotický sprint. Kvartáni z robotického kroužku Jiráskova gymnázia nastudovali pravidla a vybrali si disciplínu sledování čáry. Registrace proběhla bez problémů, vše docela dobře fungovalo, když asi hodinu a půl před koncem soutěže se organizátoři nenápadně přišli zeptat, jestli naši soutěžící vědí o tom, že se musí zúčastnit všech tří disciplín. Byl to docela šok, ale kluci předvedli nadlidský výkon. Nakonec bylo jejich úsilí oceněno prvním místem pro tým ve složení Jáchym Bohadlo (4.V) a Václav Holý (4.V) a třetím místem pro Lubomíra Dědka (4.V).

Po soutěži jsme si prohlédli moderně vybavenou budovu školy, viděli jsme například robotickou montážní linku sestavenou z robotů ze Škoda Auto, ti nám nakonec i „zatancovali“ na hudbu. S menším robotem jsme si mohli zahrát piškvorky, dále jsme navštívili odborné dílny, viděli žákovské výrobky a spoustu dalšího. Bylo příjemné navštívit střední odbornou školu a učiliště, které svým vybavením i přístupem ke studiu určitě patří do 21. století.

V sobotu 3. prosince jela prof. Balcarová se zájemci o biologickou olympiádu z řad žáků nižšího gymnázia do Dvora Králové nad Labem na přípravný seminář k této soutěži.

Na 5. prosinec připravili studenti 4.B Mikulášské občerstvení. Členové Hidraku šli s prof. Dvořáčkovou za dětmi do MŠ Komenského v Náchodě s mikulášskou nadílkou.

6. prosince se naši studenti již tradičně zapojili do sbírky Srdíčkový den, kterou pořádá občanské sdružení Život dětem a jejíž výtěžek je věnován rodinám pečujícím o těžce handicapované děti. Ve škole proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii A. Zvítězil Michal Suchomel (3.B), druhý byl Ondřej Nekvinda (3.B) a třetí Carmen Arribasová (4.A). Do soutěže se zapojili ještě Tomáš Cvejn (8.V) a Markéta Dítětová (7.V). První tři se jako úspěšní řešitelé nominovali do krajského kola, které proběhne 10. ledna v Hradci Králové.

7. prosince měl vokálně-instrumentální soubor Musica Viva soustředění v přípravě na vánoční koncert.

8. prosince si pedagogové uspořádali v odpoledních hodinách interní soutěž v nakládaném zelí ZelíCup. Letos šlo již o 25. ročník soutěže.

9. prosince se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Sedm účastníků měla I. kategorie pro nižší gymnázium, první tři místa obsadili Matěj Pulkert (4.W), Tomáš Luciak (4.W) a Anna Kábrtová (4.W). Ve II. kategorii se utkalo třináct soutěžících, na prvních třech místech skončili Ondřej Šatný (7.V), Tobiáš Mazura (7.W) a Jan Krčmář (8.W).

12. prosince byli v náhradním termínu testováni studenti, kteří byli nepřítomni v prvním termínu. Studenti společenskovědního semináře zorganizovali Studentské prezidentské volby, které ukázaly, jak by volili studenti při prezidentských volbách. 

Ve dnech 12. a 13. prosince proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce.

13. prosince vystoupila Musica Viva v Městském středisku sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad Metují.

Do Hrdličkova muzea v Praze se 14. prosince podívali studenti 3.B a 7.V s prof. Jaroušovou a Rojtovou.

15. prosince doprovodil prof. Divišek tým chlapců na okresní kolo soutěže ve florbalu středních škol chlapců SUBTERRA CUP v náchodské „plechárně“. Naši studenti potvrdili roli hlavního favorita a s přehledem postoupili do krajského kola, které se uskuteční v lednu v Předměřicích nad Labem. Florbalisté hráli v sestavě: brankáři David Fröde (5.V) a Adam Richter (2.B), obránci Martin Hanuš (1.A), Antonín Vančák (8.W) a Adam Kašpar (1.B) a útočníci Šimon Vacek (8.V), Jakub Vysoký (7.W, Jan Prouza (7.W), Jakub Jireček (5.W), Eda Vlach (5.V) a David Špaček (3.B).

19. prosince jeli do Aquacentra v Hradci Králové žáci 3.V s prof. Košvancem a G. Škodovou. Studenti 8.V připravili Vánoční občerstvení. Vánoční vaření si užili angličtináři prof. Jirkové z 4.W.

20. prosince se studenti 1. ročníku a kvinty zúčastnili v aule přednášky Vojtěcha Trčky, cestovatele a misionáře, na téma Život a rozvojová pomoc v rovníkové Africe. Žáci nižšího gymnázia zhlédli v kině Vesmír film Planeta Praha.

21. prosince se studenti některých tříd z vyššího gymnázia zúčastnili v kině Vesmír promítání filmu Zátopek. Žáci nižšího gymnázia šli do Městského divadla Dr. Josefa Čížka na Vánoční koncert ZUŠ Náchod. V podvečerních hodinách se s končícím rokem rozloučili učitelé na neformálním vánočním večírku.

22. prosince měli studenti program se svými třídními učiteli. Kromě třídních vánočních besídek se někteří vydali bruslit, jiní hrát bowling nebo si prohlédnout výstavu betlémů Zdeňka Farského. Kolem poledne vystoupil již tradičně na schodech školy s krátkým vánočním programem Sboreček pod vedením Ing. Vlastimila Čejpa.

Ve dnech 23. prosince 2022 až 2. ledna 2023 měli studenti vánoční prázdniny.

Studenti 1.B měli ve dnech 2.-7. ledna lyžařský výcvik na Bubákově v Herlíkovicích s prof. Půlpánovou, Rozinkem a Zapletalovou. 8. ledna odjeli na týdenní lyžařský výcvik na chatu Roubenka v Sedloňově v Orlických horách žáci 2.V s prof. Šulcem, Brátem a Pavlíčkovou. Sněhové podmínky lyžařským výcvikům příliš nepřály.

10. ledna se konalo krajské kolo Matematické olympiády pro kategorii A. Naši školu reprezentovali Ondřej Nekvinda (3.B), Michal Suchomel (3.B) a Carmen Arribasová (4.A). Z 20 účastníků se úspěšnými řešiteli stali čtyři soutěžící, Ondřeji Nekvindovi chyběl jediný bod.

V prvním lednovém týdnu se rozjely Chemická a Biologická olympiáda, které měly několik částí, některé praktické, jiné teoretické. Obě soutěže probíhaly v průběhu ledna.

Studenti 5.V byli ve dnech 15.-20. ledna na lyžařském výcviku v Deštném v Orlických horách s prof. Košvancem, Matěnovou a Vrátilovou. Ubytování měli na chatě Anička.

Do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Kytice jeli 16. ledna žáci 2.W s prof. Misarovou a G. Škodovou. Ve stejném divadle zhlédli studenti 6.W s prof. Misarovou a Zapletalem 20. ledna inscenaci Maryša.

17. ledna se naši studenti zúčastnili okresního kola Dějepisné olympiády z doprovodu prof. Macury. V kategorii pro ZŠ obsadil Tomáš Luciak (4.W) 4. místo, Anna Kábrtová (4.W) 5. místo a školu reprezentoval ještě Matěj Pulkert (4.W). Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli, ale do krajského kola nepostoupili. V kategorii pro SŠ se do krajského kola probojovali jako úspěšní řešitelé Tobiáš Mazura (7.W) z 2. místa, Jan Krčmář (8.W) ze 3. místa a Ondřej Šatný (7.V) z děleného 4.-5. místa. Studenti společenskovědního semináře zorganizovali 2. kolo studentských prezidentských voleb.

19. ledna jeli do Britského centra v Pardubicích studenti seminářů z anglického jazyka s prof. Jirkovou a Noskem. V době od 15:30 do 19:00 se konal Den otevřených dveří nejen pro zájemce o studium, ale i pro širokou veřejnost.

20. ledna navštívili žáci 1.V s prof. Nývltovou Městskou knihovnu v Náchodě, kde se zúčastnili programu Báje, bajky a pověsti. Studenti 4.B a 8.W využili dopoledních hodin od 10:00 k nácviku nástupu a předtančení na ples, který se konal v sobotu 21. ledna v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. K tanci hrála kapela Reflex.

24. ledna zhlédli studenti 1.B a 5.V v královéhradeckém divadle Drak představení Antigona a pak se podívali do vědecké knihovny. Doprovodili je prof. Forejt a Olšanová. Ve škole proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C se úspěšným řešitelem stal Štěpán Vít (5.W) a soutěže se zúčastnil také Jakub Jireček (5.W). V kategorii B byl úspěšným řešitelem Adam Hrnčíř (6.W) a účastnili se Diana Čelková (6.W), Karolína Kašparová (6.W) a Daniel Kumpošt (6.W).

25. ledna několik našich studentů reprezentovalo školu v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9. Ve škole pokračovaly dalšími částmi Biologická olympiáda a Chemická olympiáda.

Ve dnech 25. a 26. ledna proběhla řada přednášek o reprodukčním zdraví. Pro chlapce z primy a sekundy šlo o přednášku s názvem Na startu mužnosti a pro dívky z těchto tříd Dospívám aneb život plný změn. Pro studenty kvinty a 1. ročníku byla připravena přednáška s názvem Holky z Venuše, kluci z Marsu a pro studenty sexty a 2. ročníku Klíč ke vztahům.

26. ledna se konala klasifikační pedagogická rada.

30. ledna proběhla praktická část Biologické olympiády pro kategorii D.

31. ledna doprovodil prof. Moučka florbalový tým ve složení David Fröde (5.V), Martin Hanuš (1.A), Jakub Jireček (5.W), Adam Kašpar (1.B), Jan Prouza (7.W), Adam Richter (2.B), David Špaček (3.B), Šimon Vacek (8.V), Antonín Vančák (8.W), Eduard Vlach (5.V) a Jakub Vysoký (7.W) na turnaj SUBTERRA CUP v Předměřicích nad Labem. Chlapci turnaj vyhráli. Studenti obdrželi výpis vysvědčení za 1. pololetí.

Cyklus deseti lekcí v plavání, které probíhají v rámci tělesné výchovy, zahájili 31. ledna a 1. února studenti 6.W a 2.B.

1. února reprezentoval tým našich studentů za doprovodu prof. Vrátilové školu v Hradci Králové v krajském kole Ekonomické olympiády. V Hradci Králové se konalo také ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky, kde nás reprezentoval Tobiáš Mazura (7.W). Tohoto kola se zúčastnilo cca 30 postupujících z každého kraje, celkem 365 soutěžících a 180 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. V krajské konkurenci obsadil náš student 9. místo z 26 soutěžících a zároveň titul Úspěšného řešitele. V odpoledních hodinách se zájemci z řad studentů  literárního semináře vydali s prof. Půlpánovou a Macurou do Divadla Komedie v Praze na představení „100 nejkrásnějších českých básní“.

Ve dnech 1. a 2. února se uskutečnila ústní část Konverzační soutěže v anglickém jazyce, jejíž písemná a poslechová část se konala v lednu. První tři z každé kategorie postoupili do okresního kola. V I. kategorii to byli Rihana Kürthy (2.V), Emma Burešová (2.V) a Asante Kratěnová (1.V), ve II. kategorii Lenka Vočadlová (4.V), Lucie Rousková (4.V) a Eva Hrnčířová (4.W) a ve III. kategorii Jan Pelly (1.B), Eliška Holá (6.V) a Filip Hejzlar (7.V).

3. února měli studenti jednodenní pololetní prázdniny.

Ve dnech 4.-8. února byli na školním výletě ve Špindlerově Mlýně studenti 7.V s prof. Moučkou a Rozinkem. Ubytováni byli na chatě Pirchanka. Na lyžařský kurz do Sedloňova odjeli 5. února žáci 2.W s prof. Slavíkem, Diviškem a Javůrkovou. Ubytováni byli na chatě Roubenka a vrátili se 11. února.

Do Pardubic na soutěž Chemiklání jela 6. února se studenty prof. Zikmundová. V soutěži jsme měli dva týmy. V kategorii A tým JGN ve složení Adam Roštejnský (4.B), Tobiáš Mazura (7.W), Pavel Tomek (3.B), Ondřej Nekvinda (3.B) a Aneta Linhartová (3.B) skončil na 20.-21. místě mezi 40 zúčastněnými týmy. Na stejné umístění, tentokrát mezi 25 účastníky, dosáhl i tým Hodíci Vodíci ve složení Mikoláš Hruša (6.V), Martina Rohulánová (6.V), Karla Miščuková (6.V), Šárka Vlčková (6.V) a Lukáš Valášek (2.B). 7. února ve škole pokračovala praktickou částí Chemická olympiáda pro kategorii C.

7. února začaly Americké dny výtvarnou dílnou. Vedly ji prof. Misarová a Novotná Mičíková a účastnilo se více než čtyřicet studentů. V odpoledních hodinách se pro zájemce z řad pedagogů konal ve škole seminář o problematice Aspergerova syndromu, který vedl Mgr. Ing. Ladislav Martínek, psycholog a vedoucí SPC v Rychnově nad Kněžnou.

8. února doprovodila prof. Zapletalová dívčí volejbalový tým ve složení Adriana Cihlářová (4.B), Denisa Nývltová (4.B), Anna Havlová (4.B), Renata Kubečková (4.A), Lucie Šichanová (7.W), Michaela Škorpilová (3.A), Zoe Mudrochová (3.A), Daniela Kozáková (1.B) na krajské kolo turnaje do Nové Paky. Dívky vybojovaly 2. místo.

9. února se konala Konverzační soutěž ve francouzském jazyce. V kategorii pro nižší gymnázium zvítězila Sofie Fišerová (4.V) před Anetou Škopovou (4.V) a o 3. místo se dělily Barbora Ryšavá (4.W) a Karolína Samková (4.W). Účastnil se ještě  Matěj Pulkert (4.W). V kategorii pro střední školy soutěžili Martin  Volný (5.V), Anna Misarová (5.V), Kamila Řezníčková (5.W) a Kateřina Říhová (5.W). Zvítězila Říhová, druhá byla Řezníčková.

Náchodský podnik ATAS vyrábějící elektromotory již dříve podporoval zájem studentů ze zdejšího regionu o studium technických oborů. Po přestávce vynucené covidem navázal na dobrou tradici a nabídl studentům několika středních škol možnost navštívit 10. února Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně. Z naší školy projevili zájem čtyři studenti Daniel Kumpošt (6.W), Tereza Prouzová (6.W), Tobiáš Mazura (7.W) a Jan Pražák (2.A). Celkem jelo okolo 25 studentů a několik učitelů, naše studenty doprovodil prof. Polák.

V týdnu od 13. února se konala hlavní část Amerických dnů. 13. února se zúčastnili setkání s rodilým mluvčím Michaelem Smithem postupně všichni žáci kromě primánů a maturantů. 14. února zhlédli studenti kvarty až septimy a 1.-3. ročníku film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem (v originále One Flew Over The Cuckoo`s Nest) v původním znění doplněný anglickými titulky. 15. února byl pro sekundány a terciány připraven film Charlieho malá tajemství (v originále The Perks Of Being A Wallflower) rovněž v angličtině s anglickými titulky. Prof. Hronková a Jirková vedly literární dílnu v angličtině. 16. února se studenti mohli zapojit do hudební dílny pod vedením prof. Hronkové a Ing. Vlastimila Čejpa. V průběhu týdne pak probíhaly v hodinách angličtiny studentské prezentace o USA.

13. února se uskutečnilo školní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. Soutěže se v této kategorii účastnilo 20 žáků, první tři místa obsadili Antonín Kubeček (4.W), Daniel Matjaš (4.W) a Tereza Řiháková (4.V). 14. února se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A soutěžilo 16 žáků, první tři místa obsadili Asante Kratěnová (1.V), Markéta Pavlátová (1.W) a Richard Plašil (1.V). Do kategorie B se zapojili pouze tři žáci a skončili v pořadí Viktor Souček (2.W), Emma Burešová (2.V) a Vojtěch Pell (2.W). Z 11 soutěžících v kategorii C dosáhli nejlepšího výsledku Matěj Kolaja (4.V), Šimon Bubeníček (4.W) a Le Ngo Nhat Minh (3.w). V kategorii D určené pro celé vyšší gymnázium soutěžilo 35 studentů, první tři místa patřila Ondřeji Šatnému (7.V), Vojtěchu Říhovi (8.V) a Tobiáši Mazurovi (7.W). Do okresního kola, které se konalo 28. února, postoupili v každé kategorii první dva. 16. února proběhla ještě další část školního kola Biologické olympiády.

Na 14. únor připravili studenti 4.A Valentýnskou sbírku. Peníze získané prodejem valentýnek a valentýnského občerstvení byly zaslány dennímu stacionáři pro mentálně postižené NONA 92. V odpoledních hodinách jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 8.V s prof. Půlpánovou a Veverkou. V divadle Na Zábradlí zhlédli představení Europeana a zúčastnili se programu v Židovském muzeu a v Památníku heydrichiády.

V září a říjnu 2022 se zájemci z řad studentů vyššího gymnázia zúčastnili soutěže v kybernetické bezpečnosti – KyberSoutěže. První kolo se konalo v online podobě a 1. místo v kraji obsadil Matěj Vrzáček (6.W), 2. místo Zdenek Balcar (1.A), 8. místo Jáchym Netresta (3.B) a 15. místo Filip Hejzlar (7.V). Celkem se do soutěže zaregistrovalo 7 143 studentů. Druhé kolo se také konalo v online podobě v únoru 2023 a účastnilo se ho celkem 1 570 studentů. Nejlépe si z naší školy vedl Filip Hejzlar, který se umístil na 47. místě a postupuje tak do celorepublikového finále, které se uskuteční  27. dubna v Muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

V týdnu od 20. února měli studenti jarní prázdniny.

Termín letošní Robotiády vyšel na 24. únor, tj. na naše jarní prázdniny, ale i tak se pět nadšených kvartánů na tuto soutěž do Brna vypravilo spolu s prof. Preclíkem. Jde o jednu z největších mezinárodních robotických soutěží v České republice. Letos se v zábavním vědeckém parku VIDA! Science Centrum konal již 10. ročník, účastnily se ho i týmy z Maďarska, Slovenska, Polska, Ukrajiny a Řecka. Naše dva týmy pojmenované Kosiska (ve složení Václav Holý a Jáchym Bohadlo) a Sukulent (Štěpán Strnad, Matěj Kolaja a Lubomír Dědek) soutěžily každý ve dvou disciplínách – Line Follower (sledování černé čáry na čas) a Bear Rescue Advanced (záchrana plyšového medvěda z bludiště). Z 85 týmů v kategorii Line Follower se tým Kosiska umístil na krásném 7. místě a tým Sukulent na místě 13. Sedmé místo sice nebylo „na bedně“, ale z českých týmů to bylo nejlepší umístění v této kategorii. V záchraně medvěda z bludiště soutěžilo 21 týmů. Tato disciplína je velice obtížná a medvěda dokázalo zachránit jen pět týmů. Tým Kosiska obsadil krásné 3. místo, před nimi byly jen týmy Maďarska a Ukrajiny. Ač naše týmy soutěžily v kategorii pro ZŠ, konečné výsledky byly ve společném pořadí dohromady i se SŠ. O to byl úspěch našich studentů větší.

Ve dnech 26. února až 3. března byli na lyžařském kurzu v Penzionu Anička v Deštném v Orlických horách studenti 1.A s prof. Zapletalem, Moučkou a Zapletalovou. Od 4. do 11. března se na chatě Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna uskutečnil lyžařský kurz třídy 5.W s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem.

27. února zhlédli v divadle v Pardubicích představení v anglickém jazyce Animal Farm za doprovodu prof. Hronkové, Jirkové, Kalandry a Noska studenti některých volitelných předmětů angličtiny z posledních dvou ročníků. V odpoledních hodinách se uskutečnilo školní kolo Prezentiády, ve kterém se představily čtyři týmy.

28. února měli naši studenti možnost zapsat se do tanečních kurzů u nás ve škole.

Ve dnech 3.-5. března se DREJG zúčastnil přehlídky AUDIMAFOR v Hradci Králové.

6. března se žáci 1.W zúčastnili s prof. Francovou v Městské knihovně Náchod programu Mýty, báje, pověsti.

7. března organizovaly na naší škole prof. Karásková a Zikmundová okresní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. Naši školu reprezentovalo osm žáků, tři z nich obsadili první tři místa. Zvítězil Antonín Kubeček (4.W) před Terezou Řihákovou (4.V) a Matějem Pulkertem (4.W). Do náchodského pivovaru šla na exkurzi se studeny 8.W prof. Netíková, stejnou exkurzi absolvovali studenti 4.A 9. března. Ve dnech 8. a 9. března se konala praktická část školního kola Chemické olympiády pro kategorii C.

13. března měl Mgr. Martin Kaliba, Ph.D. přednášku na téma Návykové látky, které se postupně zúčastnili terciáni, sextáni a studenti 3. ročníku. Pro terciány to byla součást jejich projektového dne Návykové látky a jejich alternativa, kterou vedly prof. Felklová a Kolářská.

Pokračovala dalšími částmi Chemická olympiáda ve dnech 14. a 15. března.

Na exkurzi do pivovaru šli 15. března studenti 8.V s prof. Balcarovou.

Ve dnech 15. a 16. března proběhla okresní kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 15. března soutěžící Rihanu Kürthy (2.V) a Jana Pellyho (1.B) doprovodila prof. Francová a 16. března doprovodil Lenku Vočadlovou (4.V) prof. Kalandra. Kürthy a Pelly vybojovali ve svých kategoriích 2. místo a Vočadlová zvítězila.

15. března se v aule konalo školní kolo recitační soutěže. Ve dvou kategoriích se soutěže zúčastnilo celkem 13 žáků. Do okresního kola postoupily v první kategorii studentky Pavlína Divišková (1.V) a Sofie Maráková (1.V) a v druhé kategorii Vlasta Suchá (4.W).

16. března v odpoledních hodinách proběhla pro zájemce beseda s Vojtěchem Žižkou, rodákem z Nového Města nad Metují, na téma finanční gramotnost, investování, Youtube, marketing. Besedu zorganizoval prof. Havlíček.

17. března jeli zájemci z řad maturantů na exkurzi do Osvětimi s prof. Macurou, Balcarovou a Půlpánovou. Studenti 2.B se věnovali projektu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, který připravila prof. Vrátilová. Ve škole se uskutečnila mezinárodní soutěž Matematický klokan. V kategorii Benjamín soutěžilo 80 žáků, první tři místa obsadili Anna Urbancová (2.W), Vojtěch Martin (2.W) a Viktor Souček (2.W). 48 účastníků soutěžilo v kategorii Kadet, zvítězila Lucie Kaulichová (4.V), druhý byl Minh Le Ngo Nhat (3.W) a třetí Ondřej Bejr (4.W). V kategorii Junior zvítězil Vojtěch Martinů (2.B) před Jakubem Jirečkem (5.W) a Danielem Kumpoštem (6.W). Martinů byl druhý v rámci Královéhradeckého kraje. Této kategorie se zúčastnilo 68 studentů. 53 účastníků měla kategorie Student, kde vybojoval první místo Michal Suchomel (3.B), druhá byla Alexandra Kabelová (7.W) a o 3.-4. místo se dělili Jan Ježek (8.W) a Ondřej Nekvinda (3.B).

20. března byl zahájen sběr dat pro unikátní výzkumnou studii zaměřenou na stanovení sekulárních trendů tělesné zdatnosti přesně po 100 letech, kterou prováděla Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec. Studie probíhala na území Česka i Slovenska a navazovala na první celonárodní výzkum z roku 1923, kterého se tehdy zúčastnila i naše škola a jejím autorem byl náš tehdejší pedagog profesor Emanuel Roubal. První den sběru dat proběhl za účasti zaměstnanců liberecké univerzity.

21. března jeli na exkurzi na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové studenti francouzštiny z tercie, kvarty a kvinty s prof. Bergerovou a Felklovou. Do Hradce Králové také jely na krajské kolo Prezentiády Nela Šimková (3.V) a Antonie Červinková (3.V) s prof. Havlíčkem. Dívky zvítězily a postoupily do republikového finále. 

Do Prahy na finále florbalového turnaje SUBTERRA CUP se vydal 22. března s týmem chlapců prof. Divišek. Tým ve složení David Fröde (5.V), Jakub Jireček (5.W), Adam Kašpar (1.B), Jan Prouza (7.W), Adam Richter (2.B), David Špaček (3.B), Šimon Vacek (8.V), Martin Hanuš (1.A), Eduard Vlach (5.V), Jakub Vysoký (7.W) a Ondřej Lukavský (2.B) vybojoval 7.-8. místo mezi šestnácti účastníky. Do pivovaru se podívali studenti 4.B s prof. Balcarovou. Prof. Vondřejcová pořádala na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F. V kategorii E obsadili první tři místa naši žáci. O 1.-2. místo se dělili Jáchym Bohadlo (4.V) a Daniel Matjaš (4.W), Zuzana Papežová (4.W) byla třetí a Vlasta Suchá (4.W) obsadila 6. místo mezi 13 účastníky. Kategorie F měla pět účastníků, první čtyři místa patřily našim žákům v tomto pořadí: Tadeáš Semelbauer (3.W), Beáta Čtvrtečková (3.V), Daniel Ježek (3.V) a Eduard Hlavsa (3.V).

23. března se konaly na naší škole nostrifikační zkoušky čtyř zahraničních studentů. V Jičíně se konalo okresní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti. V kategorii Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času soutěžila naše studentka Anna Kunteová (8.W) s prací Využití tarotu v psychologii. Obsadila první místo a postoupila do krajského kola, které se konalo 10. května v Hradci Králové.

24. března jela Alexandra Kordová (7.V) za doprovodu prof. Jaroušové do Hradce Králové na krajské kolo Biologické olympiády. Do Technologické olympiády, která se konala online, se zapojilo i patnáct našich studentů. Tříčlenné týmy středoškoláků měly v časovém limitu tří hodin vyřešit co nejvíce z 26 úloh. Nešlo jen o rychlost a pamatování si vzorečků a definic, ale hlavně o schopnost vyhledat potřebné informace, správně je použít, zpracovat zadání a odprezentovat výsledky. Z našeho gymnázia se do soutěže přihlásilo pět týmů. Tým ve složení Tobiáš Mazura (7.W), Jan Pražák (2.A) a Martin Doucha (7.V) se umístil v konkurenci 603 týmů na 7. místě a postupuje do celorepublikového finále. Ani další týmy se neztratily a umístily se na krásných místech: 76. místo Filip Hejzlar (7.V), Dominik Marks (7.V), Tomáš Havel (7.V), 107. místo Adam Roštejnský (4.B), Jiří Pelikán (4.B), Vojtěch Hornych (4.B), 110. místo Michal Suchomel (3.B), Štěpán Adam (3.B), David Špaček (3.B) a 282. místo Jakub Jireček (5.W), Štěpán Vít (5.W), Karel Mýl (5.W).

Ve dnech 27.-28. března jeli do Prahy na literárně-historickou exkurzi studenti 4.A s prof. Macurou a Rojtovou. Navštívili knihovnu Václava Havla, Pražské židovské muzeum, Památník heydrichiády a zhlédli  divadelní představení Pýcha a předsudek v Národním divadle nebo Romeo a Julie v Městských divadlech pražských podle svého zájmu.

27. března doprovodila prof. Bergerová na krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce do Hradce Králové studentky Kateřinu Říhovou (5.W) a Sofii Fišerovou (4.V), která obsadila ve své kategorii 3. místo. Prof. Nývltová se zapojila se studenty 6.V do projektu OGVU a Muzea Náchodska s názvem Náchod 3.0 (utopické město budoucnosti 2050).

28. března se pokusili uspět v krajském kole Dějepisné olympiády kategorie II. – SŠ v Hradci Králové Ondřej Šatný (7.V), Tobiáš Mazura (7.W) a Jan Krčmář (8.W). Doprovodil je prof. Veverka. Mezi 22 účastníky obsadil Mazura 7. místo, Krčmář 8. a Šatný 11. místo. V tento den se v Hradci Králové konalo také krajské kolo Matematické olympiády v kategorii Z9, kam žáky Zuzanu Papežovou (4.W), Daniela Matjaše (4.W), Evu Hrnčířovou (4.W), Antonína Kubečka a Lucii Kaulichovou (4.V) doprovodila prof. G. Škodová. Nejlepšího výsledku dosáhli Matjaš a Papežová, kteří se umístili na sdíleném 1.-5. místě. Naši studenti se již tradičně zapojili do sbírky Srdíčkový den, kterou pořádá občanské sdružení Život dětem.

Další soutěží byla Konverzační soutěž ve španělském jazyce, jejíž krajské kolo se konalo v Hradci Králové 29. března. Viktorii Džilavjanovou (3.A) a Vojtěcha Čuhaniče (4.A) doprovodila prof. Pavlíčková. Čuhanič zvítězil a postoupil do krajského kola. V tento den se konalo také krajské kolo Zeměpisné olympiády, kde nás reprezentovali v kategorii B Vojtěch Pell (2.W) a Viktor Souček (2.W) a v kategorii D Tobiáš Mazura (7.W). Doprovodil je prof. Košvanec. Mazura obsadil v kategorii D 4. místo a v kategorii B byl Souček třetí a Pell jedenáctý. Ve škole pokračovalo testem školní kolo Chemické olympiády pro kategorii B.

Soutěže pokračovaly i v dalších dnech. 30. března doprovodila žáky do okresního kola Biologické olympiády a zároveň se podílela na organizaci prof. Jaroušová. Emma Burešová (2.V) zvítězila v kategorii D a postoupila do krajského kola. 31. března jela na krajské kolo Biologické olympiády kategorie B prof. Balcarová s Martinou Rohulánovou (6.V), Terezou Hegerovou (6.V) a Markétou Vydlákovou (6.W). Dívky sice neobsadily přední místa, ale byla to pro ně cenná zkušenost. 30. března proběhlo v Hradci Králové také krajské kolo Prezentiády, kterého se zúčastnily týmy 6.V ve složení  Petr Tomáš, Tereza Hegerová a Šárka Vlčková, 7.W Ema Nermuťová, Alexandra Kabelová a Karolína Maněnová a tým 3.B Amálie Paslerová, Ondřej Nekvinda a Filip Steiner. Naši studenti dosáhli na 2., 3. a 5. místo. Na Prezentiádu doprovodil studenty prof. Havlíček. 31. března se se svým vystoupením představily v okresním kole Recitační soutěže Pavlína Divišková (1.V), Sofie Maráková (1.V) a Vlasta Suchá (4.W), doprovodila je prof. Lubasová. Obě primánky postoupily do krajské přehlídky. V sobotu 1. dubna se konalo krajské kolo Chemické olympiády, rovněž v Hradci Králové. Prof. Zikmundová doprovodila soutěžící Antonína Kubečka (4.W), Daniela Matjaše (4.W), Matěje Pulkerta (4.W) a Terezu Řihákovou (4.V). Pěkné 4. místo obsadil Kubeček, ale ani další soutěžící se v silné konkurenci neztratili.

30. března přijel do školy náš absolvent Tomáš Heger pobesedovat se zájemci z řad studentů o možnostech studia v zahraničí, sám student přírodních věd na univerzitě v Cambridge. V odpoledních hodinách s konala hodnotící pedagogická rada.

3. dubna psali studenti posledního ročníku maturitní písemnou práci z českého jazyka, 5. dubna z německého, španělského, francouzského a ruského jazyka a 11. dubna z jazyka anglického.

S cestopisnými projekcemi přijeli do školy 3. dubna Lenka a Václav Špillarovi. Sekundáni a terciáni se zúčastnili projekce Senegal – barevný svět, septimáni a studenti 3. ročníku byli přizváni k putování od Mexika po kanadskou hranici americkou divočinou a pro studenty sexty a 2. ročníku byla připravena projekce Guatemala – země mezi dvěma sopkami a dvěma oceány. Do okresního kola Olympiády v českém jazyce doprovodila do Nového Města nad Metují Tobiáše Mazuru (7.W), Anetu Rohulánovou (3.B), Zuzanu Papežovou (4.W) a Evu Hrnčířovou (4.W) prof. Francová. V obou kategoriích naši studenti obsadili první dvě místa. V kategorii pro ZŠ Hrnčířová zvítězila a Papežová byla druhá a v kategorii pro SŠ zvítězila Rohulánová před Mazurou. Všichni postoupili do krajského kola. Prof. Zapletalová jela s týmem volejbalistek ve složení Lucie Rousková (4.V), Rozálie Brátová (4.V), Tereza Rýdlová (4.V), Aneta Škopová (4.V), Tereza Vostřesová (3.W), Aneta Sedlářová (3.W), Anna Marie Zapletalová (3.W), Michaela Anna Stefanu (3.V) a Anežka Kučerová (3.V) na turnaj do Červeného Kostelce. Dívky vybojovaly 3. místo.

4. dubna zhlédli maturanti v Divadle Drak v Hradci Králové představení Cesta. Potom se někteří z nich zúčastnili workshopu k představení, někteří workshopu v Galerii moderního umění a další programu ve Vědecké knihovně Hradec Králové. Studenty doprovodili prof. Macura, Půlpánová a Vrátilová. Adama Hrnčíře (6.W) a Štěpána Víta (5.W) doprovodila prof. Vondřejcová do Hradce Králové do krajského kola Matematické olympiády. Turnaj v minikopané pořádal pro žáky z okresu prof. Zapletal. Náš tým nastoupil ve složení Lukáš Bouček (4.V), Jan Dřízal (3.W), Daniel Ježek (3.V), Jan Ježek (3.W), Lukáš Kadaník (3.W), Minh Le Ngo Nhat (3.W), Matěj Pulkert (4.W), Štěpán Strnad (4.V), František Škoda (3.W) a Matyáš Wihan (4.W) a obsadil 7. místo.

5. dubna jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 7.V s prof. Noskem a Macurou. Navštívili Pražský hrad, Knihovnu Václava Havla, prohlédli si Divadlo na Zábradlí a tamtéž zhlédli představení Europeana. V Juniorském maratónu v Hradci Králové se obsadili studenti Jiří Balcar (4.B), Klára Janovská (7.W), Jan Sedláček (4.B), Šimon Vacek (8.V), Antonín Kubeček (4.W), Josef Kubeček (4.A), Filip Saidl (2.A), Zoe Mudrochová (3.A), Anežka Doubková (8.V) a Tomáš Vítek (4.A) 3. místo z deseti zúčastněných týmů, doprovodila je prof. Půlpánová. Do projektu Okresní galerie výtvarného umění a Muzea Náchodska s názvem Náchod 3.0 (utopické město budoucnosti 2050) se zapojili studenti 5.W s prof. Nývltovou. Žáci 3.W byli podrobeni online testování z počítačové a informační gramotnosti, které pořádala Česká školní inspekce. Žáci 3.V absolvovali toto testování o týden později 12. dubna.

6. dubna měli studenti jednodenní prázdniny před Velikonocemi.

11. dubna se chlapci Lukáš Knap (3.A), Oleksandr Iurina (3.A), Denis Franc (3.A), Jiří Fiedler (3.A), Tomáš Jakl (3.A), Tadeáš Brumlich (3.A), Jan Kuneš (6.V), Matěj Vacek (2.B), Tomáš Hornych (2.A) a Marek Míl (2.A) utkali za doprovodu prof. Diviška v okresním kole turnaje v kopané. Obsadili 4. místo z deseti týmů.

Ve středu 12. dubna zorganizovali naši učitelé ve škole okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. V kategorii Z6 naši školu reprezentovalo 11 žáků, zvítězil Radim Šrůtek (1.W), Markéta Pavlátová (1.W) a Matěj Pavlíček (1.W) se dělili o 3.-4. místo, úspěšnými řešiteli se stali také Tomáš Král (1.V) a Vilém Vymetálek (1.W). Devět želízek v ohni jsme měli v kategorii Z7. Na 1.-6. místě skončili Emma Burešová (2.V), Martin Faltus (2.W) a Anna Urbancová (2.W), úspěšnými řešiteli byli Viktor Souček (2.W), Natálie Brandová (2.V), Michaela Erbanová (2.W), Natálie Kačerová (2.W) a Noemi Anna Machová (2.V). Sedm našich žáků se pokusilo o úspěch v kategorii Z8, zvítězil Minh Le Ngo Nhat (3.W), druhá byla Jindřiška Andělová (3.V) a na 3.-4. místě se umístil Petr Svoboda (3.W). Eduard Hlavsa (3.V), Štěpán Bernard (3.W), Štěpán Ptáček (3.W) a Rudolf Vymetálek (3.V) se zařadili mezi úspěšné řešitele. Vojtěch Čuhanič (4.A) se ze školy zúčastnil online celostátního finále v Konverzační soutěži ve španělském jazyce, kde se mu podařilo obhájit své vítězství z krajského kola. Proběhlo fotografování tříd.

Ve dnech 13.-14. dubna se konaly přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium. Studenti posledních dvou ročníků měli z organizačních důvodů dva dny ředitelského volna. Ve dnech 17. a 18. dubna se konaly přijímací zkoušky pro uchazeče o osmileté studium. Ředitelské volno měli studenti 1.-2. ročníku, kvinty a sexty.

13. dubna se v odpoledních hodinách konaly schůzky rodičů.

14. dubna vyrazil tým Souvlaki Ecstasy ve složení Jan Pražák (2.A), Martin Doucha (7.V) a Tobiáš Mazura (7.W) do Prahy do finále Technologické olympiády pořádaném na Fakultě elektrotechniky ČVUT. Soutěžní týmy měly ve vybraných tématech vymýšlet inovace a ty zpracovat do vlastní krátké prezentace. Tématem našeho týmu byla Mobilita. Navrhli set pro starší vozidla, který by zvýšil jejich bezpečnou jízdu s pracovním názvem Aktivní bezpečnost pro všechny. Soutěžícím byli k dispozici mentoři, odborníci na danou problematiku, kteří rozvíjeli počáteční myšlenky týmů a usazovali je do reality.

V sobotu 15. dubna doprovodila na katedru chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové na krajské kolo Chemické olympiády v kategorii C prof. Netíková Karlu Miščukovou (6.V), Martinu Rohulánovou (6.V) a Dianu Čelkovou (6.W). Rohulánová vybojovala krásné druhé místo, Čelková byla desátá a s malým bodovým rozdílem se na třináctém místě umístila Miščuková.

17. dubna doprovodila prof. Balcarová do okresního kola Biologické olympiády kategorie C Barboru Škodovou (3.W), Nelu Šimkovou (3.V) a Jakuba Kulíčka (4.V). Zvítězila Škodová před Kulíčkem a oba postoupili do krajského kola. Šimková obsadila pěkné čtvrté místo zatím bez jistého postupu. Krajské kolo proběhlo ve čtvrtek 11. května na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Studenti 4.A se vydali 17. dubna s prof. Macurou Po stopách Josefa Škvoreckého.

Ve dnech 18. a 19. dubna se konaly v Hradci Králové krajská kola Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Prof. Francová doprovodila Jana Pellyho (1.B) a prof. Moučka Lenku Vočadlovou (4.V).

18. dubna se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty.

Do Deštného v Orlických horách se ve dnech 19. až 21. dubna vydali žáci 3.W s prof. Vondřejcovou a Felklovou.

Na dny 19. a 20. dubna si studenti maturitních ročníků připravily svá poslední zvonění. 19. dubna si svůj den užili studenti 8.V a 4.A a 20. dubna maturanti z 8.W a 4.B.

20. dubna jel prof. Havlíček na republikové finále Prezentiády, kde se pokusily uspět dívky Nela Šimková (3.V) a Antonie Červinková (3.V). V krajském kole Fyzikální olympiády v Hradci Králové nás za doprovodu prof. G. Škodové reprezentovali Zuzana Papežová (4.W, 2. místo), Jáchym Bohadlo (4.V, 3. místo), Daniel Matjaš (4.W, 3. místo) a Vlasta Suchá (4.W, 8. místo). V konkurenci 16 soutěžících si naši studenti vedli velmi dobře.

21. dubna byla pro studenty 2.B připravena ve spolupráci se Střediskem Sever z Horního Maršova simulační hra Podnebín o ochraně životního prostředí, zjm. vody, rozhodovacích procesech v obcích při tvoření rozpočtu, tvorbě obecních vyhlášek apod. Žáci 4.W navštívili za doprovodu prof. Zikmundové a G. Škodové náchodskou Rubenu. Do celostátního finále mezinárodní soutěže Matematický náboj jeli do Prahy Ema Nermuťová (7.W), Matouš Kubín (7.V), Tomáš Havel (7.V), Dominik Marks (7.V), Filip Hejzlar (7.V), Martin Doucha (7.V), Vojtěch Nosek (7.W), Eliška Gajdošová (7.W), Jan Pražák (2.A) a Tobiáš Mazura (7.W) s prof. Lichtenbergem. Absolutními vítězi v obou kategoriích se staly týmy z Polska, které nemají v soutěži konkurenci. Naše dva týmy se utkaly v českém kole se 133 dalšími týmy.

Nově se naši studenti zapojili do soutěže Reportéři na startu, pořádané Českou televizí. Tým z nižšího gymnázia ve složení Zuzana Papežová (4.W), Anna Kábrtová (4.W), Eva Hrnčířová (4.W), Hedvika Jarolímková (4.W) a Mikuláš Hejna (3.V) natáčel 21. dubna reportáž na téma Vlci na Broumovsku. Doprovodil je prof. Kalandra. Tým z vyššího gymnázia ve složení Markéta Dítětová (7.V), Michal Suchomel (3.B), Filip Steiner (3.B) a Ondřej Nekvinda (3.B) natočil samostatně reportáž o kapličce u Suchého Dolu.
 
V sobotu 22. dubna se na Univerzitě v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády pro kategorii B. Naši školu reprezentovali Jakub Macháček (7.V), Tobiáš Mazura (7.W), Alexandra Kabelová (7.W), Pavel Tomek (3.B) a Anna Geislerová (3.A). Na nejlepší umístění dosáhli Macháček (5. místo) a Tomek (6. místo).

 
Od 24. dubna měli maturanti „svatý týden“. Do školy přišli v květnu už jen na didaktické maturitní testy a ústní část maturit.

Ve dnech 24.-28. dubna jelo 30 studentů němčiny s prof. Forejtem a Diviškem na poznávací zájezd do SRN. Ubytováni byli v Görlitzu, kde si kromě významných památek ve městě prohlédli slezské muzeum a pivovar, který je také historickou památkou. Navštívili také Lužické muzeum v polské části města Zhořelci. Ve městě Lübbenau navštívili Spreewaldské muzeum, skanzen Lehde a člunem se projeli po Sprévě. Posledním městem, které navštívili byl Bautzen. Zde si prohlédli muzeum Lužických Srbů, vyhlášenou hořčičnou restauraci a technické památky vodního umění.

24. dubna jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.B s prof. Fišerovou a Vrátilovou. Navštívili Vyšehrad a Národní muzeum. Do divadla Jesličky v Hradci Králové doprovodila prof. Nývltová Sofii Marákovou (1.V) a Pavlínu Diviškovou (1.V) na krajské kolo recitační soutěže. Naše elévky obdržely pamětní list a pokusí se zúročit své zkušenosti se soutěží v příštím školním roce.

25. dubna se konalo v Hradci Králové krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Reprezentovali nás Tobiáš Mazura (7.W), Eva Hrnčířová (4.W) a Zuzana Papežová (4.W) za doprovodu prof. Francové. Hrnčířová obsadila v kategorii pro ZŠ medailovou příčku, byla třetí, a Papežová obsadila pěkné 5. místo. Mazura byl v kategorii pro SŠ šestý.

Pro studenty 6.W byla na středu 26. dubna připravena exkurze spojená s brigádou v přírodní rezervaci Zbytka. Studenti s prof. Ježkem se podíleli na přípravě lokalit pro repatriaci vymírajícího hnědáska osikového. Na krajské kolo Fyzikální olympiády se s prof. Polákem vydali studenti Adam Hrnčíř (6.W), Anežka Staňková (6.W), Michaela Šmejdová (1.B), Jakub Váňa (1.B), Adéla Taufmanová (1.B), David Fröde (5.V), Petr Bureš (5.V), Petr Vočadlo (5.V) a Jakub Jireček (5.W). Jireček obsadil 3. místo v kategorii D a Bureš a Vočadlo se na 5. a 6. místě ve stejné kategorii zařadili mezi úspěšné řešitele. Na ČVUT do Prahy doprovodil prof. Preclík studenty Jáchyma Bohadla (4.V) a Lubomíra Dědka (4.V) na Robosoutěž. Náš dvoučlenný tým obsadil 9. místo.

Žáci 3.V byli podrobeni testování ČŠI v informačních dovednostech. Šlo o odložené testování, které se v původním termínu neuskutečnilo z technických důvodů. Setkání žáků 1.V a 5.V s organizátory projektu Adopce na dálku, hosty z Indie a zástupci Diecézní katolické charity v Hradci Králové, která naše zapojení do projektu koordinuje, se uskutečnilo v aule. Na turnaj doprovodil basketbalový tým prof. Moučka. Tým ve složení František Škoda (3.W), Lukáš Sychrovský (3.W), Jan Ježek (3.W), Le Ngo Nhat Minh (3.W), Jan Dřízal (3.W), Marek Flašar (3.W), Matyáš Vávra (3.V), Rudolf Vymetálek (3.V), Václav Holý (4.V), Michal Ryšavý (4.V) a Jan Tomáš (4.V) zvítězil a postoupil do krajského kola.

27. dubna zhlédli žáci sekundy, tercie a kvarty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka divadelní představení v anglickém jazyce Peter Black. Prof. Preclík doprovodil studenty do Mladé Boleslavi na finále KyberSoutěže a na exkurzi do provozu Škoda Auto. Do Rubeny se podívali studenti 7.V s prof. Balcarovou a Netíkovou.

28. dubna proběhlo poslední setkání studentů v dlouhodobém pilotním projektu Erasmus+ Nová generace proti suchu. Šlo o společný projekt Maiwaldovy akademie Broumov, sdružení Živá voda, Jiráskova gymnázia Náchod a slovenského Gymnázia Púchov, v jehož rámci se studenti seznamovali s problematikou klimatické změny, ochrany krajiny a adaptací krajiny na tuto změnu. Studenti pracovali v terénu a naši studenti navrhovali řešení v konkrétní lokalitě povodí Bavorova potoka v Náchodě Bělovsi. Naše studenty projektem provázeli prof. Ježek a Macura, kteří pracovali v projektu jako metodici, spoluautoři studijních a pracovních materiálů a lektoři.

Ke svým 70. narozeninám připravila Česká televize soutěž pro všechny nadšené amatérské reportéry, kteří si chtěli práci pro toto celostátní médium sami vyzkoušet. Soutěže s názvem Reportéři na startu se z naší školy zúčastnily dva týmy. Pro reportážní štáb nižšího gymnázia ve složení Eva Hrnčířová, Hedvika Jarolímková, Anna Kábrtová, Zuzana Papežová (4.W) a Mikuláš Hejna (3.V) to byla úplná televizní premiéra, zato tým vyššího gymnázia se skládal ze čtyř již zkušených členů: Filip Steiner a Ondřej Nekvinda (3.B), druzí v celostátním kole Prezentiády, Markéta Dítětová (7.V), která si práci televizní reportérky v minulosti už vyzkoušela, a Michal Suchomel (3.B) jako již zběhlý technický doprovod. Tým, který připraví nejlepší krátkou reportáž o nějaké regionální zajímavosti, vyhraje exkurzi do zákulisí zpravodajství ČT.

Ve dnech 2.-4. května přišli do školy maturanti napsat maturitní didaktické testy z českého a anglického jazyka a z matematiky. Počet přihlášených žáků byl mírně ve prospěch matematiky proti testu z anglického jazyka a 18 studentů se přihlásilo také k nepovinnému testu z rozšiřující matematiky.

2. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. Forejtem a Veverkou. Navštívili Pražský hrad a v divadle ABC zhlédli divadelní představení Bílá nemoc. Projektu Náchod 2050, který pořádalo Regionální muzeum Náchod ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Náchod, se zúčastnili studenti 7.V s prof. Noskem a Macurou.

Do krajského kola turnaje v basketbalu, který se konal 3. května v Novém Bydžově, postoupil po vítězství v okresním kole tým chlapců. Basketbalisty opět doprovodil prof. Moučka. Chlapci František Škoda (3.W), Lukáš Sychrovský (3.W), Le Ngo Nhat Minh  (3.W), Jan Ježek (3.W), Jan Dřízal (3.W), Marek Flašar (3.W), Matyáš Vávra (3.V), Rudolf Vymetálek (3.V), Václav Holý (4.V), Michal Ryšavý (4.V), Jan Tomáš (4.V) a Martin Brandejs (2.W) vybojovali 3. místo mezi šesti týmy. 4. května doprovodil prof. Slavík studenty na soutěž v lezení na horolezeckou stěnu na ZŠ TGM v Náchodě. Pro tuto soutěž to byla premiéra. Soutěže se zúčastnily osmičlenné týmy ze ZŠ TGM, ZŠ Plhov, ZŠ Komenského a Jiráskova gymnázia, které byly složeny z dívčích a chlapeckých dvojic v kategoriích 6.-7. třída a 8. a 9. třída. Naši zástupci jasně zvítězili jak v závodě družstev, tak i ve všech kategoriích jednotlivců. V mladší kategorii zvítězili Michaela Erbanová (2.W) a Štěpán Melichar (1.V), ve starší kategorii Jindřiška Andělová (3.V) a Jakub Kulíček (4.V). Na „bedně“ se umístili i zbylí naši zástupci Julie Dvořáková (2.W), Hubert Vlček (2.W), Barbora Halamková (3.V) a Václav Holý (4.V).

Další sportovní soutěží, které se naši studenti zúčastnili, byly atletické závody. Do Nového Města nad Metují doprovodili atlety 5. května prof. Půlpánová a Rozinek do okresního kola Poháru rozhlasu. Mladší žákyně Asante Kratěnová (1.V), Ema Bořková (1.W), Viktorie Melišíková (1.W), Ráchel Grendelová (1.W), Natálie Kačerová (2.W), Adéla Renská (2.V), Lucie Prokopová (2.W), Lucie Řiháková (2.W) a Viktorie Vysoká (2.W) vybojovaly 2. místo stejně jako starší žákyně Laura Bejšovcová (3.V), Karolína Horkelová (3.V), Natálie Jará (3.V), Michaela Stefanu (3.V), Johanka Mošnová (3.V), Aneta Sedlářová (3.W), Ema Veselá (3.W), Tereza Vostřesová (3.W) a Lucie Zítková (3.W). Mladší žáci Richard Plašil (1.V), Jiří Vlášek (1.W), Jakub Korec (2.V), Štěpán Jirouch (2.V), Jakub Maroul (2.V), Martin Brandejs (2.W), Martin Faltus (2.W), Viktor Souček (2.W) a Filip Řihák (2.W) zvítězili a postoupili do krajského kola. Starší žáci Štěpán Ptáček (3.W), František Škoda (3.W), Lukáš Sychrovský (3.W), Jan Ježek (3.W), David Špelda (3.V), Matyáš Vávra (3.V), Daniel Ježek (3.V) a Rudolf Vymetálek (3.V) obsadili 6. místo.

5. května navštívili Památník v Terezíně kvartáni s prof. Macurou, Lubasovou a Karáskovou.

Sedmatřicet studentů strávilo dny 9.-17. května s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnném pobytu v německém Georgsmarienhütte. Ubytováni byli v rodinách německých studentů. Prohlédli si partnerskou školu, kde je přijal ředitel školy. Byla pro ně připravena poznávací týmová hra v historickém centru města Osnabrück. Zde navštívili Muzeum průmyslové kultury a uhelného dolu, prošli se na nejvyšší bod okolí Osnabrücku s vyhlídkovou platformou a uspořádali si tam piknik. Hostitelé pro ně připravili výlety do měst Brémy a Münster. V Georgsmarienhütte byli přijati starostkou města na radnici a byli na exkurzi v ocelárně. Studenti mohli navštívit vyučování se svými partnery, strávili společně sportovní odpoledne netradičními míčovými hrami v tělocvičně a o víkendu měli program v hostitelských rodinách (např. návštěva fotbalového utkání, výlet do Holandska, účast na Maiwoche (= majáles) v Osnabrücku).

Závěrečná část v dlouhodobém pilotním projektu Erasmus+ Nová generace proti suchu, který v naší škole lektorovali prof. Ježek a Macura,  proběhla ve dnech 9.-12. května v Broumově. Celého projektu se v průběhu školního roku účastnili studenti Jakub Váňa (1.B), Anna Dvořáková (2.A), Eliška Knapovská (2.A), Amálie Růžičková (2.B), Martin Zeman (2.B), Tereza Pavlová (2.B), Hana Váňová (3.A), Pavel Tomek (3.B), Eliška Neumannová (5.W), Josef Pospíšil (5.W), Kateřina Říhová (5.W), Alexandra Kordová (7.V), Doubravka Kozlová (7.W), Františka Pospíšilová (7.W), Johana Klimešová (7.W), Karolína Maněnová (7.W) a Anežka Hájková (1.A).

9. května si přijel se studenty 2. ročníku a septimy popovídat o zahraniční politice státu ministr zahraničí Bc. Jan Lipavský. Studenti 4.V se podívali s prof. Netíkovou a Balcarovou do Rubeny a stejnou exkurzi absolvovali 11. května studenti 7.W s prof. Karáskovou a Zikmundovou.

10. května se naši studenti zapojili do celorepublikové sbírky Květinový den, kterou pořádá Liga proti rakovině. V náhradním termínu přijímacích zkoušek konal zkoušky jeden uchazeč do osmiletého studia.

10. května se na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové konalo krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti. Naše gymnázium reprezentovala Anna Kunteová (8.W) s prací Využití tarotu v psychologii (soutěžní kategorie č. 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času). Práce se umístila na 2. místě a postupuje do tzv. licitace, kdy porota ještě jednou bude z prací vybírat ty, které postoupí do celostátního kola.

11. května doprovodila prof. Balcarová do krajského kola Biologické olympiády Barboru Škodovou (3.W), Jakuba Kulíčka (4.V) a Nelu Šimkovou (3.V). Na třetím místě skončila Škodová, Šimková a Kulíček se stali úspěšnými řešiteli. Barbora Škodová se stala první náhradnicí na letní tábor Běstvinka 2023.

12. května se studenti Matouš Kubín (7.V), Filip Hejzlar (7.V), Dominik Marks (7.V), Tomáš Havel (7.V), Martin Doucha (7.V) a Tobiáš Mazura (7.W) zúčastnili za doprovodu prof. Preclíka v pardubickém Techneciu workshopu k projektu Czech Rocket Challenge.

15. května se žáci 3.W zapojili do tematického dne Průmyslová revoluce, stejný projekt připravily prof. G. Škodová, Vondřejcová a Poláková pro žáky 3.V na 19. květen.

16. května začala ústní část maturit v oktávě. Předsedkyní maturitní komise v 8.V byla jmenována Mgr. Markéta Čápová a v 8.W Mgr. Jana Zenknerová, obě z broumovského gymnázia. Ve dnech 22.-25. května přišli k ústní maturitní zkoušce studenti 4.A a 4.B. Předsedkyní maturitní komise ve třídě 4.A byla jmenována Mgr. Kamila Matejíková z úpického gymnázia a ve 4.B byl předsedou Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D. z Gymnázia Trutnov.

Ve dnech 17. a 18. května doprovodil prof. Šulc týmy žáků nižšího gymnázia na turnaj v házené v rámci Sportovní ligy náchodských škol.     Během prvního dne se konaly turnaje pro děvčata a chlapce 6. a 7. ročníku ZŠ a primy a sekundy víceletého gymnázia. Družstva děvčat i chlapců vyhrála obě svá utkání. O úspěch se zasloužili Asante Kratěnová (1.V), Viktorie Adamcová (2.V), Karolína Lazoková (2.V), Natálie Brandová (2.V), Viktorie Vysoká (2.W), Eliška Lesková (2.W), Lucie Prokopová (2.W), Lucie Řiháková (2.W), Julie Dvořáková (2.W), Tomáš Sychrovský (1.W), Jan Pohanka (1.W), Ota Petr (1.W), Tomáš Gennert (1.W), Jakub Drašnar (1.W), Jan Rýdl (1.W), Vojtěch Majer (2.V), Jakub Maroul (2.V), Josef Rychtera (2.V), Khoi Minh Vo (2.V), Štěpán Jirouch (2.V) a Tomáš Sokol (2.V). O den později se obdobné akce účastnili žáci a studenti o jeden či dva roky starší, 8. a 9. ročník ZŠ, resp. tercie a kvarta. Výběr děvčat naší školy Anežka Kučerová (3.V), Jindřiška Andělová (3.V), Marie Venclová (3.V), Thea Vojtěchová (3.V), Aneta Sedlářová (3.W), Tereza Vostřesová (3.W), Lucie Zítková (3.W), Marie Chrastinová (4.W), Evelina Dovžan (4.W) a Sonja Kostyšynová (4.W) nenašel přemožitele. Družstvo chlapců ve složení Daniel Ježek (3.V), Jan Ježek (3.W), František Škoda (3.W), Lukáš Sychrovský (3.W), Šimon Bubeníček (3.W), Matěj Pulkert (4.W), Vilém Vokůrka (4.W), Jan Valtera (4.W), Jozef Čelka (4.W), Daniel Matjaš (4.W) a Matyáš Wihan (4.W) obsadilo 2. místo.

18. května navštívili studenti 7.W s prof. Francovou výstavu a odbornou přednášku s názvem Nerozlučná dvojice…. (Karel a Josef Čapkovi) překladatele Ph.D. Hasana Zahiroviće v Knihovně Barunky Panklové v České Skalici. Filip Steiner, Ondřej Nekvinda a Pavla Macková (všichni 3.B) se zúčastnili krajského kola v soutěži EuropaSecura a postoupili do republikového finále republiky mezi 14 nejlepších týmů, které proběhlo ve dnech 12.-16. června v Brdech. Týmy zde soutěžili o výlet do Bruselu.

Díky nově navázané spolupráci s Techneciem v Pardubicích jsme 19. května na gymnáziu mohli uvítat vzácnou návštěvu dr. Jana Zigmunda. Pan Zigmund je inženýr chemie se specializací na teorii a technologii výbušnin a hlavně nadšenec do raketového modelářství a také výrobce raketových modelářských motorů Rapier. Pro naše studenty uspořádal pokračování workshopu nejen o stavbě modelů raket.

23. května absolvovali studenti 2.A projektový den Podnebín. Projekt proběhl ve spolupráci se Střediskem Sever z Horního Maršova a týkal se ochrany životního prostředí, zjm. vody, rozhodovacích  procesů v obcích při tvoření rozpočtu, tvorby obecních vyhlášek apod.

24. května zhlédli v kině Vesmír film v anglickém originále s českými titulky Pí a jeho život studenti kvinty a sexty a 1. a 2. ročníku.

25. května doprovodila prof. Jaroušová Emmu Burešovou (2.V) do krajského kola Biologické olympiády kategorie D a ta zde vybojovala 2. místo. Hidrak pod vedením prof. Dvořáčkové vystoupil v MŠ v Jaroměři Josefově.

26. května se konalo setkání absolventů školy po padesáti letech od maturity Zlatá maturita. Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli studenti 3.A s prof. Nývltovou. Prošli se po Vyšehradě, prohlédli si historickou budovu Národního divadla a v Divadle na Vinohradech zhlédli Gogolova Revizora. 

29. května odjela první třída na sportovní kurz na Pastvický rybník u Kutné Hory. Se studenty 3.A zde strávili týden prof. Divišek, Ježek a Javůrková. Hlavní náplní sportovního kurzu byla cyklistika, díky níž studenti navštívili Čáslav, Číhošť, Ledeč nad Sázavou, Kutnou Horu, tvrz Sion, hrad Český Šternberk nebo klášter v Sázavě. Dostali také základy orientace v terénu a vodáckého výcviku, nedílnou součástí byly různé hry v terénu.

Na chatu Bumbálka do Špindlerova Mlýna – Labská jeli na školní výlet ve dnech 29.-31. května studenti 1.B s prof. Pavlíkem. V odpoledních hodinách jeli na školní výlet na vodácký výcvik na Vltavu studenti 2.A s prof. Víchem a Zikmundem a 2.B s prof. Rojtovou a Rozinkem, vrátili se ve čtvrtek 1. června.

30. května jeli do Prahy do Národního muzea studenti 4.V a 4.W s prof. Karáskovou, Netíkovou, Jaroušovou a Zikmundovou. Naši studenti také podpořili Den zdraví, který pořádala na náchodském náměstí Oblastní nemocnice Náchod.

31. května absolvovali studenti 1.A s prof. Š. Škodovu a Fišerovou literárně-historickou exkurzi do Prahy. Využili edukační program „Výprava“ na Vyšehradě a ve Švandově divadle zhlédli představení Hamlet. Na třídenní školní výlety se vydali sekundáni. Žáci 2.V s prof. Hronkovou a Felklovou byli ubytováni v penzionu Anička v Deštném v Orlických horách a do Lachova jeli žáci 2.W s prof. Misarovou a Zapletalovou.

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 1. června studenti 5.V s prof. Forejtem a Veverkou. I oni zavítali na Vyšehrad a v divadle ABC zhlédli divadelní představení Romeo a Julie. Do Hrdličkova muzea a do Národního muzea v Praze se podívali studenti 7.W s prof. Pavlíčkovou a Slavíkem. Přednášky o možnosti studia v USA přes Fulbrightovu nadaci se v aule zúčastnili studenti 5.W, 6.V, 6.W, 1.A a 1.B. V odpoledních hodinách proběhlo v aule slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

2. června navštívili Ratibořice žáci 3.V s prof. Lubasovou a Bergerovou.

O víkendu 3.– 4. června se v prostorách Kongresového centra v Praze uskutečnil již 18. ročník robotické soutěže Robotický den, kterou pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. 133 robotů, 70 týmů, 261 účastníků ze čtyř zemí, osm druhů soutěží, věk autorů robotů 5 až 62 let – to je pár čísel charakterizujících letošní ročník. Ani Jiráskovo gymnázium nezůstalo pozadu, a tak čtyři kvartáni, tři roboti a jeden pedagog v sobotu ráno vyrazili se spoustou krabic vlakem do Prahy. Díky troše štěstí a spoustě vytrvalosti odvážel Jáchym Bohadlo (4.V) první místo a robot Matěje Kolaji (4.V) a Štěpána Strnada (4.V) místo třetí. Václav Holý (4.V) se sice ze základní skupiny neprobojoval, ale celou dobu pomáhal svým spolužákům – tak to má být.

V neděli 4. června jelo do Španělska 41 studentů s prof. Pavlíčkovou, Pavlíkem a Novotnou Mičíkovou, vrátili se 9. června. Ubytováni byli v Lloret de Mar, odkud uskutečnili výlety do Muzea Salvadora Dalího do Figueres, aquaparku a do Barcelony. Tam neopomenuli žádnou z významných památek jako Sagrada Família, Casa Mila, Casa Batlló, Parque Guell, Olympijský stadion, Národní museum, Vyhlídka pana starosty, přístav, Las Ramblas a Zpívající fontány.

5. června vystřídali na Pastvickém rybníku na sportovním kurzu studenty 3.A studenti 3.B s prof. Půlpánovou, Rozinkem a Matěnovou.

Na školním výletě byli ve dnech 5.-7. června v kempu Eldorádo v Litici studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a Fišerovou a žáci 1.V s prof. Nývltovou a Zapletalovou chodili ve stejném termínu po Pavlovských vrších.

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 5. června studenti 7.W s prof. Francovou a Jirkovou. Navštívili Pražské židovské centrum, vydali se po stopách Franze Kafky a byl pro ně připraven program Praha hravě anglicky.

5. června se v odpoledních hodinách vydali na sjezd Sázavy studenti 4.V a 4.W s prof. Zapletalem, Karáskovou, Rojtovou, Zikmundovou, Lubasovou a panem Mertlíkem. Z vodáckého výletu se vrátili 8. června.

Tematický den s názvem Středověký den prožili 6. června žáci 2.V s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou v Uhřínově v Archeologickém muzeu v přírodě Villa Nova. Na regionální biologickou vycházku se vydali studenti 6.W s prof. Slavíkem.

Pražský hrad byl hlavní náplní literárně-historické exkurze, kterou absolvovali ve čtvrtek 8. června žáci 3.W s prof. Š. Škodovou a Vondřejcovou.

Do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Zbabělci jeli v pátek 9. června studenti 2.B s prof. Olšanovou a Fišerovou. V náchodském Beránku hostovalo Divadlo Drak s představením Poslední trik Georgese Méliese. Zhlédli ho žáci primy se svými češtinářkami prof. Nývltovou a Francovou. Na literární exkurzi jeli do Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích žáci 4.W s prof. Lubasovou a Hronkovou. Žáci 4.V se podívali s prof. Diviškem a Zapletalem na Ostaš, kde pro ně učitelé připravili tematický den Lidé a krajina na Náchodsku. V Městském středisku sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad Metují vystoupili členové Musica Viva se svým koncertem.

Na týdenní cyklistický kurz na Pastvický rybník jeli 12. června studenti 7.V s prof. Zikmundem, Rojtovou a Víchem.

Na Malé Skále byli na školním výletě ve dnech 12.-14. června žáci 3.V s prof. Košvancem a Slavíkem. Žáci 3.W jeli ve stejných dnech do Penzionu Kačeří v Teplicích nad Metují s prof. Vondřejcovou a Lichtenbergem.

12. června zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové žáci 1.V s prof. Nývltovou představení Prašina.

Na republikovém finále soutěže EuropaSecura byli ve dnech 12.- 16. června studenti Pavla Macková (3.B), Filip Steiner (3.B) a Ondřej Nekvinda (3.B).

Na botanickou exkurzi na Dobrošov šli 13. června studenti 5.V s prof. Ježkem. Pro studenty 2.A připravil prof. Svoboda projekt Algoritmy sociálních sítí.

13. června odjeli v odpoledních hodinách na školní výlet na Vltavu studenti 6.W s prof. Zapletalem a Zapletalovou, vrátili se 16. června. Do kempu Pecka jeli na školní výlet žáci 1.W s prof. Diviškem a Rozinkem ve dnech 14.-16. června. Ve stejných dnech byli na školním výletě v Sedloňově v Orlických horách také studenti 7.W s prof. Pavlíčkovou a Felklovou.

14. června doprovodila prof. Jaroušová na Českou lesnickou akademii v Trutnově Martinu Rohulánovou (6.V), Terezu Hegerovou (6.V), Emmu Burešovou (2.V) a Pavlínu Plašilovou (1.V) na krajské kolo soutěže Poznávání přírodnin. Nejlépe z nich dopadla Burešová, která obsadila 4.-5. místo.

14. června se konal turnaj ve florbalu v rámci sportovní ligy pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia v Náchodě, kam je doprovodil prof. Šulc. v rámci sportovní ligy ZŠ a JG v Náchodě. Chlapci Jan Ježek (2.W), Štěpán Jirouch (2.V), Vojtěch Majer (2.V), Jakub Maroul (2.V), Richard Plašil (1.V), Václav Podškubka (2.V), Josef Rychtera (2.V), David Ryšavý (1.V) a Khoi Minh Vo (2.V) se stali vítězi a děvčata Viktorie Adamcová (2.V), Julie Dvořáková (2.W), Natálie Kačerová (2.W), Asante Kratěnová (1.V), Karolína Lazoková (2.V), Eliška Lesková (2.W), Lucie Prokopová (2.W), Lucie Řiháková (2.W) a Viktorie Vysoká (2.W) obsadila druhé místo. 15. června doprovodil další tým na tento turnaj prof. Moučka. Chlapecký tým ve složení Lukáš Bouček (4.V), Jakub Steiner (4.V), Michael Ryšavý (4.V), Václav Holý (4.V), Vilém Vokůrka (4.W), Marek Flašar (3.W), Le Ngo Nhat Minh (3.W), Daniel Ježek (3.V) a Vojtěch Majer (2.V) zvítězil a dívky Evelina Dovžan (4.W), Marie Chrastinová (4.W), Sonja Kostyšynová (4.W), Evelína Metelková (4.W), Barbora Ryšavá (4.W), Eva Hrnčířová (4.W), Lucie Zítková (3.W), Ema Veselá (3.W), Aneta Sedlářová (3.W) a Tereza Vostřesová (3.W) byly druhé.

Na 15. červen připravil prof. Svoboda další projekt pro studenty 2.A na téma Goniometrie. Mgr. Martin Kaliba, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové vedl workshop na téma Třídní klima se studenty 5.V a potom také s žáky 3.V.

Jak pečovat o domácí zvířata je název dalšího projektu, který připravila pro žáky 2.W a 6.V prof. Balcarová na 16. červen.

16. června odjelo v odpoledních hodinách na poznávací zájezd do Rumunska 41 studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou, vrátili se 25. června.

16. června odjelo v odpoledních hodinách na poznávací zájezd do rumunských hor 39 studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou, vrátili se 25. června. V pohoří Trascau přešli hřeben Piatra Secuiului, podívali se do soutěsek Râmet a Cheile Turzii. V dalších etapách přešli Godean, Malý Retezat a hřeben Oslea. V posledních třech dnech se pohybovali na Transalpině.

Na cyklistický kurz na Pastvický rybník se 19. června vydala poslední třída 7.W s prof. Slavíkem, Pavlíčkovou a Brátem, svým návratem v 26. června uzavřeli cyklus sportovních kurzů. Na Atletickou olympiádu doprovodil sportovce prof. Zapletal. Do Archeologického muzea v přírodě Villa Nova v Uhřínově v Orlických horách jeli na Středověký den žáci 2.W s prof. Dvořáčkovou a Sršňovou. V Klicperově divadle v Hradci Králové zhlédli inscenaci Kytice žáci 3.V a prof. Hronková a Lubasová. Máj (Boca Loca Lab) je další divadelní představení, které zhlédli v aule studenti 2.-3. ročníku a sexty v rámci festivalu Deset Deka Festival.

Dva autobusy studentů se podívaly na Azurové pobřeží ve Francii. Jeden zájezd s prof. Felklovou a Hronkovou odjel 20. června a vrátil se 25. června, druhý s prof. Diviškem a Javůrkovou byl o den posunutý. Ubytováni byli ve stejném kempu v Port Grimaud. Na programu byla prohlídka města St. Tropez a městečka vybudovaného na kanálech Port Grimaud, výlet ke kaňonu Verdon, návštěva města ve skalách Moustiers- Sainte-Marie proslulého výrobou majoliky, měst Nice a Cannes a na zpáteční cestě několikahodinová zastávka v Monaku.

Literárně-historickou exkurzi do Prahy absolvovali ve dnech 20.-21. června studenti 6.V s prof. Nývltovou a Netíkovou. Navštívili Vyšehrad, Pražský hrad, Valdštejnský palác a zahradu a ve Valdštejnské zahradě zhlédli hru Romeo a Julie. Podobnou, ale jednodenní exkurzi, připravili na 20. červen prof. Misarová a Veverka pro studenty 6.W. Navštívili Pražský hrad a v Národním divadle zhlédli představení Kytice.

Do MŠ a ZŠ v Radvanicích vyjely 21. června studentky Iljana Beránková (2.A) a Anabela Umlaufová (2.A) s prof. Balcarovou s projektem Zábavná chemie do MŠ.

22. června se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada.

23. června se žáci 4.W s prof. Macurou vydali na regionální exkurzi po Sudetech.

V posledním týdnu školního roku se konala celá řada akcí, jejichž úplný výčet by byl poměrně dlouhý. Na školní výlety se vydaly ještě tři třídy. 26. června v odpoledních hodinách jeli na vodácký výlet na Vltavu studenti 6.V s prof. Netíkovou, Víchem a Zikmundem, vrátili se ve čtvrtek 29. června. Ve dnech 27.-29. června byli v Českém ráji studenti 5.V s prof. Matěnovou a Svobodou a 5.W s prof. Rojtovou a Jaroušovou.

27. června si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice na další školní rok.

28. června prožili primáni Antický den, který pro ně připravili prof. Dvořáčková, Poláková, Divišek a Rozinek. Pro studenty vyššího gymnázia připravily prof. Půlpánová a Zapletalová volejbalový turnaj.

29. června poměřili žáci nižšího gymnázia své síly v nejrůznějších disciplínách sportovního dne.

Kromě těchto akcí absolvovaly některé třídy exkurze do Kuksu, Malých Svatoňovic, Ratibořic a České Skalice, na Dobrošov, do Nového Města nad Metují a Pekla, do Broumova a do Sudet. Konala se řada vycházek na Dobrošov, do běloveských lázní, na náchodský zámek a i jinam do okolí, některé třídy si uspořádaly piknik a jiné sportovní dopoledne. Proběhl i den s knihou nebo den her v rámci jedné třídy.

29. června se se školním rokem rozloučili učitelé neformálním večírkem.

Studenti si přišli pro vysvědčení v pátek 30. června a pedagogický sbor měl svoji poslední pedagogickou radu v tomto školním roce.

 

zapsala Martina Javůrková

Zobrazit starší kroniky

image_printTisk