Závěrečná klasifikace, předávání vysvědčení, vyklizení šatních skříněk, učebnice...

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

konec letošního školního roku bude pro nematuritní třídy organizován následujícím způsobem.

 • Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/20 bude uzavřena 19. 6. 2020.
 • Vysvědčení dostanou žáci ve škole osobně podle následujícího rozvrhu takto:

Třídy se pro účely předání vysvědčení a vyzvednutí věcí ze skříněk rozdělí na třetiny, aby bylo možné v učebnách dodržet požadované 2m bezpečnostní rozestupy. Číslo za názvem třídy udává, o kterou třetinu se jedná. Neurčí-li třídní učitel jinak, rozdělte se sami na třetiny podle abecedy. Pokud si nejste jisti, do které třetiny patříte, podívejte se na seznam své třídy sem.

POZOR, v Bčkách (1.B, 2.B, 3.B…) a Wčkách (1.W…7.W) nejdou třetiny po sobě (1., 2., 3.), ale v pořadí 3., 1., 2. Je to proto, abyste se moc nepotkávali v šatnách.

Datum 8:00 – 8:30 8:45 – 9:15 9:30 – 10:00 10:15 – 10:45 11:00 -11:30 11:45 – 12:15
23.06.2020 Út 2.A – 1
2.B – 3
6.V – 1
6.W – 3
2.A – 2
2.B – 1
6.V – 2
6.W – 1
2.A – 3
2.B – 2
6.V – 3
6.W – 2
24.06.2020 St 3.A – 1
3.B – 3
7.V – 1
7.W – 3
3.A – 2
3.B – 1
7.V – 2
7.W – 1
3.A – 3
3.B – 2
7.V – 3
7.W – 2
25.06.2020 Čt 3.V – 1
3.W – 3
4.V – 1
4.W – 3
3.V – 2
3.W – 1
4.V – 2
4.W – 1
3.V – 3
3.W – 2
4.V – 3
4.W – 2
26.06.2020 1.V – 1
1.W – 3
2.V – 1
2.W – 3
1.V – 2
1.W – 1
2.V – 2
2.W – 1
1.V – 3
1.W – 2
2.V – 3
2.W – 2
29.06.2020 Po 1.A – 1
1.B – 3
5.V – 1
5.W – 3
1.A – 2
1.B – 1
5.V – 2
5.W – 1
1.A – 3
1.B – 2
5.V – 3
5.W – 2
 • Věci ze skříněk si vezmete hned po předávání vysvědčení. Máte na to také cca 30 minut. Dodržujte 2m rozestupy.
 • Učebnice na nižším stupni osmiletého gymnázia se budou vyměňovat a odevzdávat až v září. Při přebírání vysvědčení je odevzdají pouze ti, kteří u nás nebudou od září ve studiu pokračovat.
 • Pokud potřebujete nějaké potvrzení, které nelze získat na dálku (s elektronickým podpisem), můžete si ho ve stejných časech své skupiny zařídit v kanceláři. Průkazky na vlak či autobus na nový školní rok se budou potvrzovat až v září, a to hromadně.

POZOR!

 • Do školy NESMÍ VSTOUPIT NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
 • ve společných prostorách (chodby, šatny, WC…), musí všichni nosit roušku a udržovat 2m rozestupy,
 • při bližším kontaktu, než 2 m, je nutné nosit roušku i ve třídě,
 • nejpozději po příchodu do třídy si vydezinfikujte ruce (dezinfekce je na chodbách, ve třídách, na WC).

Doklady požadované školou při vstupu do školy

 • Při vstupu do školy předkládá žák
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jehož součástí je i
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
 • Dokument najdete níže v příloze. Podepisuje ho buď zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka.
 • Vytiskněte ho a přineste už podepsaný do školy.
 • Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka tento dokument nepodepíše, nebude žákovi povolen pobyt ve škole.

Docházka do školy je v tento den dobrovolná. Pokud se žák nedostaví, bude mu vysvědčení vydáno po prázdninách a jeho věci zůstanou přes prázdniny ve skříňce.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk