Zábavná chemie na ZŠ Úpice-Lány

Zábavná chemie na ZŠ Úpice-Lány

Ve čtvrtek 7. března jsme navštívily s našim projektem Zábavná chemie Základní školu Úpice-Lány. I když byly v Náchodě jarní prázdniny, nebyl problém sehnat studentky a zaujmout školáky na Trutnovsku. Jeden den prázdnin pro chemii obětovala Veronika Staňková (2.B), Zdislava Matysková (2.B) a Michaela Šnorbertová (7.V).

Jedna vyučovací hodina patřila nejmladším žákům této školy, kteří ocenili všechny pokusy, kouzla a jiné aktivity, které jsme si pro ně připravily. Program byl podobný tomu, který předvádíme v mateřských školách. Opět nezklamaly pokusy jako je Aladinova lampa, sloní zubní pasta, bengálské ohně, zkrvavený a hořící chemik. Bylo toho hodně, děti byly nadšené a svoje pocity dávaly najevo. S potleskem nešetřily a nechyběly ani výkřiky nadšení.

Po zasloužené přestávce jsme další část programu věnovaly žákům 9. třídy. Snažily jsme se jim na demonstračních pokusech vysvětlit proč, a jak probíhají chemické reakce, které reakce jsou redoxní a které acidobazické, co jsou indikátory, proč něco hoří a něco ne. Experimenty, které jsme zařadily do této hodiny se žákům líbily a společně jsme se snažily každý pokus popsat a napsat na tabuli rovnici chemické reakce. Na závěr jsme zvolily rozklad chlorečnanu draselného spojený se zničením gumového medvídka. Tento pokus je hodně exotermický a spojený s charakteristickým zápachem. Proto celá třída včas a bez jakéhokoli přemlouvání opustila učebnu chemie.

Na této základní škole jsme se cítily jako doma. Kromě krásného potlesku, poděkování a příjemné atmosféry jsme si vychutnaly i výborný školní oběd. Na internetových stránkách školy je fotogalerie z našeho vystoupení a na facebooku i hezký článek o našem projektu.  Moc děkuji našim studentkám za dobře odvedenou práci, za jejich přístup a chuť dál pracovat a rozvíjet se. Bez nich by „Zábavná chemie“ nebyla zábavnou chemii.

image_printTisk