Zábavná chemie do mateřské školy

V rámci projektu Zábavná chemie do MŠ jsme dva pondělky v červnu navštívily děti v mateřských školách v našem blízkém okolí. První pondělí, 4. 6. 2018, jsme s Pavlínou Knapovskou ze septimy A připravily pro děti z MŠ Horní Rybníky zajímavý den s chemii. Za týden, 11. 6., se k nám připojily studentky z 1. B, Jana Duchatschová a Zdislava Matysková, které se taky podílely na realizaci projektu v MŠ Větrník v Červeném Kostelci.

Zahrály jsme si na kouzelnice a chtěly jsme dětem hravou formou vysvětlit zákonitosti živé a neživé přírody: Jak je to se vzduchem, proč dýcháme kyslík a vydechujeme oxid uhličitý, jakou další vlastnost má kyslík, proč něco hoří a něco ne? Děti nás překvapily jejich znalostmi, bezprostředností a ochotou asistovat a nebát se. Ukázaly jsme jim i barevné pokusy. Největší úspěch měly krvavý chemik, sloní zubní pasta, kouzelná hůl a hořící učitel. Nejen děti, ale i my jsme byly spokojené. Na závěr jsme jim venku před školkou zapálily barevné bengálské ohně a sklidily ještě jeden potlesk.

Moc bych chtěla poděkovat našim studentkám za ochotu na tomto projektu se mnou spolupracovat a za profesionální přístup k úkolům, které zvládly na výbornou. Chemie může být i zábavná a prostřednictvím hravé formy můžeme objasnit a hlavně pochopit různé zákonitostí. Nejen děti měly silný zážitek, ale i my, co jsme se na tom podílely. Myslím si, že přírodní vědy by se měly rozvíjet už v tom nejmladším věku. Děti si pak více váží přírodu kolem sebe a rozumí ji.

Nakonec musím poděkovat i všem učitelkám, které nás hezky přijaly a ocenily naše výkony. Děvčatům to dodalo jistotu, chuť dál pracovat a rozvíjet se. V tomto školním roce nás čekají ještě dvě školky, ve kterých kromě demonstračních pokusů budeme spolu s dětmi společně tvořit. O tom, jak se nám malá dílnička povedla, budeme informovat ještě před prázdninami.

image_printTisk