Workshop Ochrana duševního vlastnictví

V pátek 18. 10. 2013 se studenti 4.A a B zúčastili v aule workshopu na tému Ochrana duševního vlastnictví. Workshop vedl JUDr. Matěj Myška, který působí jako asistent na Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity a dále jako  právník Centra pro transfer technologií MU, právník Creative Commons ČR a člen organizačního výboru mezinárodního sympozia Cyberspace a národní konference České právo a IT. Studenty poutavou a srozumitelnou formou seznámil s tím, co je to patent, užitný vzor, ochranná známka a jak se vyznat v autorském právu. V diskuzi na závěr zodpověděl jejich dotazy.
Workshop se nám podařilo zajistit ve spolupráci s Inovacentrem ČVUT Praha, vše bylo pro studenty zdarma – hrazeno z prostředků EU

image_printTisk