Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady Jiráskova gymnázia v Náchodě proběhly dne 13. listopadu 2014.
Zápis z voleb si můžete přečíst v příloze (originál zápisu s podpisy členů přípravného výboru je k nahlédnutí v kanceláři školy).

Do školské rady byli zvoleni:

  • Ing. Josef Hlavatý – za zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Radka Lecnarová – za zletilé žáky
  • Mgr. Milan Poutník – za pedagogický sbor
  • Ing. Dalibor Vích – za pedagogický sbor

Dalšími členy zatím zůstávají:

  • Ing. Aleš Gonák – za zřizovatele
  • Vladislav Friml – za zřizovatele

Zřizovatel své členy školské rady jmenuje někdy v průběhu února 2015.
Všem členům školské rady děkuji za ochotu v ní pracovat a blahopřeji ke zvolení. Nezvoleným uchazečům děkuji za ochotu kandidovat.
Školská rada tak bude nejméně do února, kdy bude své členy do rady jmenovat zřizovatel, pracovat téměř ve stejném složení jako v minulém tříletém volebním období.
Školskou radu opouští jen slečna Václava Štěpánová, která již díky svému absolutoriu nemohla ve volbách kandidovat.
Slečně Štěpánové za jeji dosavadní práci ve školské radě děkuji.
Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk