Vynikající úspěch našich studentů v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti.

Vynikající úspěch našich studentů v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti.

Před měsícem jsme vás informovali, že do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti postupují z prvních míst v krajském kole práce tří studentů. Vzhledem k tomu, že do každé kategorie SOČ postupuje z celé republiky 16 prací, mohou postoupit i výjimečně dobré práce, které v krajském kole nezvítězily. To se podařilo naší studentce Anetě Vackové a tak v celostátním kole SOČ o víkendu 13. – 14. června nás reprezentovali čtyři studenti. Obhajoba prací probíhala on-line. Soutěžící obdrželi řadu otázek na svou práci a museli na ně během jedné hodiny odpovědět. Porota ohodnotila vlastní práce studentů, jejich odpovědi a prezentační videa. V konečném srovnání jsme dopadli takto:

3. místo

Kategorie: Strojírenství, hutnictví a doprava

Matyáš Háze: „Využití energie velmi malého vodního toku“

Video: https://youtu.be/9k6pUogjyBE

Zvláštní cena : Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Genus „Příroda kolem nás“

3. místo

Kategorie: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Aneta Vacková: „Kosmický prostor a nebeská tělesa v mezinárodním právu veřejném“

Video: https://www.youtube.com/watch?v=odQ2FSEkApo

Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Futura „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

11. místo

Kategorie: Fyzika

Štěpán Filip: „Měření rozpadových produktů radonu částicovou kamerou MX-10“

Video: https://youtu.be/Ssn6R12Bzy8

12. místo

Kategorie: Informatika

Miroslav Jarý: „Využití strojového učení pro predikci vývoje cen na světovém trhu

Video: https://youtu.be/dIptA3G-ieo

Děkujeme všem čtyřem soutěžícím za vynikající reprezentaci naší školy, blahopřejeme jim k dosaženým výsledkům a přejeme ji, aby se jejich vynaložená práce a úsilí v budoucnu ještě zúročily.

image_printTisk