Volby do školské rady - AKTUALIZACE

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

jak už bylo dříve avizováno, 14. 10. 2021 se v naší škole uskuteční volby do školské rady. Všechny oprávněné voliče zveme k volbám a přidáváme podrobné informace.

Volební místnosti

Každá třída má volební místnost ve své kmenové učebně.

Čas voleb

Zletilí žáci budou volit v průběhu dopoledního vyučování, ve spolupráci se svým třídním učitelem.

Zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit od 16:00 do 17:00.  V tomto čase můžete průběžně přicházet do třídy Vašeho dítěte. Zde dostanete od třídního učitele volební lístek, ten vyplníte a vhodíte do urny. Volit můžete za všechny své nezletilé děti, žáky naší školy, a to vždy v té třídě, kterou děti navštěvují. Volit mohou oba rodiče (obecně: všichni zákonní zástupci).

Prosíme o hojnou účast. Aby byly volby platné, musí se jich zúčastnit pětina oprávněných voličů (zletilých žáků + všech zákonných zástupců, počítají se tedy oba rodiče). Pokud se to nepodaří, budou se volby opakovat v den konání třídních schůzek 18. listopadu 2021.

Kandidáti do školské rady

Do školské rady k dnešnímu dni (8. 10. 2021) kandidují tito kandidáti:

Za zletilé žáky (v abecedním pořadí)

  • Shejbalová Veronika, 3.B
  • Šmída Jáchym, septima B

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (v abecedním pořadí)

  • Ing. Arch. Ježek Michal, (sekunda B, architekt, Atelier TSUNAMI s.r.o.)
  • RNDr. Bc. Mach Jan (prima A, ředitel, Oblastní nemocnice Náchod a. s.)
  • Ing. Špelda Marek, Ph.D. (sekunda A, ředitel, Oblastní charita Náchod)

Z každé ze dvou skupin kandidátů je možné zaškrtnout nejvýše jednoho kandidáta. Do rady budou jmenováni (za předpokladu předepsané volební účasti, tj. jedné pětiny všech oprávněných osob) jeden žák a jeden zákonný zástupce nezletilých žáků s nejvyšším počtem hlasů.

Lze zaškrtnout také kandidáta pouze z jedné skupiny.

Neplatné budou hlasovací lístky s pozměněnými jmény nebo takové, kde bude ve skupině zaškrtnuto více kandidátů než jeden.

Oprávněni volit jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Zákonný zástupce může volit za každého nezletilého žáka, kterého ve škole má.

Děkuji kandidátům za ochotu kandidovat a voličům za čas věnovaný volbám.

Bezpečnostní opatření

  • Nevstupujte prosím do školy s příznaky nasvědčujícími možnému onemocnění Covid-19.
  • Ve škole se pohybujte prosím pouze s nasazeným respirátorem třídy minimálně FFP2.
  • Při vstupu do školy si prosím dezinfikujte ruce. Dezinfekce je u každého vchodu. Případně použijte vlastní.

Děkuji za pochopení a dodržování bezpečnostních opatření.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk